Compass. Industrie und Handel 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei - Page 19

Book title
Compass. Industrie und Handel 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei
Book description
Informationen zu Industrie-, Handel- und Export-Unternehmen Böhmen und Mährens und der Slowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
19
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000359-9/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000359-19
Content
11 Brancheneinteilung des Firmenverzeichnisses. A. Bau-Industrie und Industrie der Steine und Erden. I. Ziegeleien und Kalkbrennereien 177-194 II. Zement- und Zementwarenfabriken 194—201 III. Baumeister, Betonbauunternehmungen, Bauunternehmer 201—229 IY. Steinindustrie und diverse Baumaterialien (Korksteinfabrikate, Schiefer, Marmor, Granit, Steinbrüche usw.)................ 229—241 V. Größere Baumaterialien und Steinhändler ....... 241—246 B. Glas- und Porzellan-Industrie. I. Glaserzeugung .... 247—249 II. Glaswarenerzeugung und Raffinerien ...................... 249—254 III. Kaolin, Porzellan u. Ton 254—255 IV. Sonstige keramische Industrien 255-260 V. Handel mit Glas-, Glaswaren, Porzellan u. keram. Artikeln 260—264 YI. Porzellan- und Glasmalereien 264 C. Berg- und Hüttenwerke. I. Bergwerke (Kohle, Eisen, Magnesit, Kupfer, Graphit, Federweiß), Hüttenwerke................. 265—272 II. Handel mit Bergwerksprodukten (mit Ausschluß der Eisenhändler), Bergtechn. Büros . . . 272—283 III. Tiefbohrunternehmungen 283—284 0, Maschinen- und Metall-Industrie. I. Maschinen-u.Metallwarenfabriken, Eisengießereien usw. . 285—363 II. Maschinen-, Metallwaren-, Eisenhändler u. techn. Büros 363 — 396 III. Eisen- und Eisenwarenhändler ................... 396—402 IV. Elektrolytische Metallniederschläge, Galvaniseure . . . 402—403 Y. Edelmetalle und Edelsteine (auch Juweliere)............... 404—409 VI. Instrumente, Optik und Mechanik, photogr. Apparate . . 409—424 VII. Graveure u. Metallprägeanstalten 424-426 VIII. Installateure und Spengler etc. 426—436 IX. Musikinstrumente . . . 436—438 Odbory v seznamu firem: A. Stavební průmysl a průmysl ka- mene a zemin. I. Cihelny a vápenné pece 177—194 II. Cementárny a výroba zboží z cementu ........................ 194—201 III. Stavitelé, podnikatelství betonových staveb, stavební podnikatelé 201—229 IV. Průmysl kamene a různé stavební hmoty (isolaéní desky, břidlice, mramor, žula, kamenné lomy atd.) • 229-241 V. Větší obchody stavebními hmotami a kamenem . . . 241—246 B. Sklářský průmysl (porcelán). I. Výroba skla................ 247—249 II. Výroba sklen, zboží a raf. skla. 249—254 III. Kaolin, porculán a hlína 254—255 IV. Keramický průmysl ostatní 255—260 V. Obchod sklem, skleněným zbožím, porculánem, a keramickými výrobky ........................ 260—264 VI. Malířství sklaaporculánu . . 264 C. Doly a hutě. I. Doly (uhlí, železo, magnesit, měď, tuha, záběl), hutě . . . 265—272 II. Obchod hutními výrobky (vyjímaje obchodníky železem), hutní techn. kanceláře . . . 272—283 III. Podnikatelství hlub. vrtání 283—284 D. Strojní a kovodělný průmysl. I. Strojírny a továrny na zpracování kovů, slévárny atd. . . 285—363 II. Obchod zbožím kovovým a stroji, techn. kanceláře . . . 363—396 III. Obchod železem a zbožím železným................. 396—402 IV. Elektrolytické kovové potažení, galvanisace................. 402—403 V. Drahé kovy a drahokamy (též klenotníci)................... 404—409 VI. Přístroje, optika a mechanika, fotogr. aparáty .... 409—424 VII. Rytecké a kovotlaěitelské závody 424—426 VIII. Instalační závody a klempíři atd. 426-436 IX. Hudební nástroje . . . 436—438
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!