Compass. Industrie und Handel 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei - Page 1014

Book title
Compass. Industrie und Handel 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei
Book description
Informationen zu Industrie-, Handel- und Export-Unternehmen Böhmen und Mährens und der Slowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
1014
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000359-9/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000359-1014
Content
954 Inhaltsverzeichnis. „Union“ Kohlenhandels Ges. m. b. H„ Bratislava 983. „Union“ Likör- u. Schaumweinfabrik Ges. m. b. H., Trenčín 1009. Union, Mihalík a spol. Králová 1006. „Unitas“ Rum- u. Likörfabrik A.-G., Prešov 1008. „Universale“ Baumaterialien-Handelsges. m. b. H., Bratislava 975. Universale, Handel mit Baumaterialien Ges. m. b. H. & Co., Magioaner Kalkwerk, Magi can y 962. „Universum“ účastinárska tlačiareň, Bratislava 1060. Unythaler Holzindustrie A.-G., Humenné 1038- U. P. Handels-A.-G., Bratislava 1048. Urban Kohlenhandels A.-G., Bratislava 983. Urban a spol., vorm. Leopold Wister, Nové Mesto n V. 1007. Urbánek a spol., Trnava 1061. Ürge Ľudovít, Bratislava 999. „Urproduktion“ A.-G., Bratislava 1076. Ústredná banka spořitelní, Bratislava 1085. — pálenica družstvo, Pezinok 1004. — predajňa uhlia pre Slovensko úč. spol., Bratislava 983. Uždolinský drevopriemysel úč. spol., Humenné 1038. Vacuum Oil Comp. A.-G., Bratislava 1021. Vadász Anton, Bratislava 997. Vagač Alexander, Detva 1027. Vagner Václav, Bratislava 987. Vagujhelyer Creditbank A.-G., Nové Mesto n. V. 1087. Vagyon Moško, Nitra 962, Mol-noš 962. Vajda I., Nitra 1048. Valchár František a spol., Liptovský Sv. Mikuláš 973. Váňa Frant., Bratislava 999. Vanáh Albert, Bratislava 1080. Vančura František, Lipt. Hrádok 1038. Vančura L. a spol., Krajná Po-lana 1043. Vančura V., Dobšina 1037, 1048, Dobra Niva 1042.' Vondrišel 1046. Vančura a Mužik, Lipt. Hrádek 1038. Vanék Frant., Bratislava 1025, 1026. Vaniček Gustav, Bratislava 987. „Váp“ Ingenieurbau A.-G., Poprad 969. Varga a Jahodnik, Slaná Lehota 963. „Varinasphalt“ Žilina 971. Variner Asphalt - Gewerkschaft, Žilina 1022. Varsik Pavel nást., Myjava 1063. Varta Josef, Nové Mesto n. V. 1048. Vásárhely Hugo Dr., Nitra 973. Vašek Briider, Bratislava 1037. Vaterland. Forstindustrie A.-G., Trenčín 1040. Vávra inž. a spol., Stupava 1009, 1011. Vávro Josef, Priestany 1048. Važanský Otokar, Nitra 1000. „Včela“ družstvo, Horne Kočkovce 1026. Včela“ Großhandelsbaus A.-G., Ružomberok 1018, 1011. Vébr Otakar, Bratislava 992. Večera Vojtech Ing., Zvolen 971. Velčovsky Peter, Nemecká Lupča 1043. Velflik Jar. Vác., Banská Bystrica 965. Veljačik Jan, Banská Bystrica 1047. Veľkotopolčianska parná tehelná úč. spol., Topolôany 963. „Velopap“ Jozef Felberbaum, Bratislava 1058. „Venus“ fabriksm. Erzg. v. Damenwäsche, Gen. m. b. H., Prešov 1066. Verband der slowak. Banken, Bratislava 1083. — — — industriellen Spiritusbrennereien Ges. m. b. H., Bratislava 1077. ------------Zentraibřennereien und Likörfabrikeu fürd. Slowakei, Bratislava 1096. Verein f. ehem. u. metallurg. Produktion, Bratislava 1015, Banská Bystrica 1013, Handlova 1015, Nováky 1016, Ružomberok 1056, Slov. Lupča 1016, Žilina 1017. Vereinigte Elektrizitätswerke d. nordwestl. Slow. A.-G., Žilina 1031, Ladce 1030, Liptovský Sv. Mikuláš 1030. — Holz u. Industrie A.-G., Turany n. V. 1046. — Mühlen A.-G., Bratislava 1023, Spišská Nová Ves 1024, Velký Šariš 1025. — Schiefer- u. Ziegelfabr.A.-G., Zelené 964. — Speditions-Ges., Žilina 1081. — Waldindustrie Aktiengesellschaft, Banská Bystrica 1042, Hrable 1042, Lubietová 1043. Verő Alexander, Nitra 988. Verwaltung des Staatsgutes Viglaš 1028, 1025, 1004. „Vesta“ Slovakische Mineralölindustrie A.-G., Bratislava 1021, Trstená 1020. „Vetkuman“ Dr. Sági & Co., Bratislava 1014. Větvička Č. & Co., Bratislava 992. Vichtr Peter a synovia, Kruž-lovská Huta 1048. Vidlar Klement, Holič 1048. Vig František, Ružomberok 1029. Viktoria Holzhandels A.-G., Divin 1037. Viktorin Rudolf, Žilina 1041. Vinalkol, Szlovik & Klimberger, Spišská Nová Ves 1009. Vinduška Jaroslav, Spišské Vlachy 973. ,,Violet“ Zwirnfabrik, Spišská Nová Ves 1065. Vitazek Viliam, Bánovce n. Bebravou 985. Vitek Anton, Trenčin*997. Vitek Ľudovít, Zvolen 1025. „Vlastný domov“ stavebné družstvo robotníckeho domu s r. o., Prievoz 969. Vlček Gustav, Žilina 1034. Vlk Adalbert, Bratislava 1052. Vodňaruk J., Arch., Bratislava 967. Volf V., Trenčín 997. Vorliček Alojz, Arch., Ružomberok 969. Vorsa František, Trenčianská Teplá 970. Vorza Arnošt, Humenné 968. Vozáry Branislav, Lipt. Sv. Mikuláš 988. Vrábel Ondrej, Ladce 1080; Vráblik Ján, Brezová p. Bradlom 1051. Vrána Ladislav, vSoporňa 1024. Vrána Ladislav, Soporňa 1004. Vychodil František, Bratislava 983. Všeobecný úverný ústav, siehe Allgemeine Kreditanstalt. „Vulkan“, Max Gelber, Bratislava 1057. Vyhnálek Eduard, Stupava 1049. Východoslovenské s. Ostslowakische. Vyskočil J., Trnava^ 1010. Vyskočil Ladislav, Žilina 1010. Waagtaler Pflanzenfettfabrik A.-G., Nové Mesto nad Váh. 1028, 1021, Nitra 1028, Waagtaler Spiritusfabrik etc. A.-G., Leopoldov 1003,Poprad 1026. Waagtaler Syenit Aabest-sehieferfabrik A.-G., Púchov n. V. 973. Waagtaler Zentralbrennerei-Genossenschaft, Nové Mesto n. Váhom 1007, 1003. Waagtaler Zuckerfabriks A.-G., Trenčianska Teplá 1073. Wacho Josef, Bratislava 1048. Wacho Žigmund, Bratislava 1048. Waffenwerke Brünn A.-G., Považská Bystrica 989. Wagner Anton, Námestovo 1043. Wagner Ing. & Dr. Mahler, Bratislava 1033. WagneraIng.Šula,Bratislava 967 Wahlbergová Jolana, Žilina 1041. Wait Jozef Ing., Bratislava 972, 967. Wald- u. landwirtschaftl. In-dustrie-A.-G., Moravský Sv. Ján 1077. Waldbesitzervereinigung f. d. Slovakei, Bratislava 1096. Waldmann Jakob, Bratislava 1067. Waldmann M., Poprad 1071. Waldmann & spol., Žilina 1041. Walkó Emil, Gelnica 987. Walko Michael & Sohn, Gelnica 987. Walla Jaroslav, Bratislava 1033.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!