Compass. Industrie und Handel 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei - Page 1011

Book title
Compass. Industrie und Handel 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei
Book description
Informationen zu Industrie-, Handel- und Export-Unternehmen Böhmen und Mährens und der Slowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
1011
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000359-9/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000359-1011
Content
Inhaltsverzeichnis. 951 Silberstein Heinrich, Sered 1010. Silbiger Viliam Inž., Tvrdošín 970. Silleiner Tuchfabriks - A. • G., Žilina 1064, 1067. Simko Alexander, Nitra 988. Singer E., Levoča 1060. Singer Samuel, Prešov 1021. Singer Vojtech, Mariková 1043. Singers Wilhelm Sohn, Prievidza 993. Singhofer Stefan, Bratislaval080. Siovits Bratia, Rakovce n. 0. 1024. Siska Ignác, Spišká Béla 1081. „Sitno“ slov. Holzwarenfabr.AG., Banská Štiavnica 1047, 1042. „Skala“, Artur Felsenberg, Bratislava 1069. Skalické hospodářské a vino-hradnické družstvo, Skalica 1008. SKF Kugellager Ges. m. b. H., Slov. Ges. f. d. Vertrieb, Bratislava 992. Sklárske výrobné a predajné družstov s. r. o., Zlatno 997. Sklovský Gregor, Žilina 997. „Sklov“ Josef Luža, Bratislava 977. Skorkovský K., Dr. Ing., spol. s r. o., Bratislava 967. Škrek Arnold, Banská Bystrica 1025. Skublics Josef, Veselé 1004. Slamka Jozef, Trnava 990. Slanina Eduard, Hrnčiarské Zalužany 978. „Sla Via“ Straßenbau Ges. m. b. H., Nitra 968. „Slavia“ Zentralbrennerei Gen., Prievidza 1008. Slávik Maria & Co., Bratislava 1067. „Slavochema“ I. slov. AG. für ehem. u. pliarm. Ind., Bratislava 1015. Slenzel Matej, Veľká Lomnica 970. Slezák Josef, Majcichov 1006. Slezák ltobert, Bratislava 986. Sliva Josef, Ing.,Banská Bystrica 965. Slívka Kürschner, Banská Bystrica 1052. Sloboda Nikodém, Zohor 1046. Slohog, Miko & Co., Žilina 1041. Slossiar Alexander, Bardejov 1025. Slovak, Bratislava 1092. „Slovakia“ Holzhandelsges. m. b. H., Bratislava 1036. Slovakische siehe unter Slowakische. „Slovenka“ Strick- u. Wirk-warenfabr. A.-G., Turč. Sv. Martin 1064, Banska Štiavnica 1064. Slovenská banka, Bratislava 1085, Báňská Bystrica 1083, Banská Štiavnica 1083, Bardejov 1083, Březová 1085, čadca 1085, Hlohovec 1086, Michalovce 1087, Modra 1087, Myjava 1087, Nitra 1087, Nová Baňa 1087, Nové Mésto n. V. 1087, Pezinok 1087, Piešťany 1088, Prešov 1088, Púchov 1088, Ružomberok 1088, Senica 1089, Spišská Nová Ves 1089, Trenčín 1090, Trnava 1090, Trstená 1089, Vrbové 1091, Žilina 1091, Zlaté Moravce 1091. Slovenská dopravná úč. spol., Bratislava 1080. „Slovenska“ Ges. m. b.H., Ture. Sv. Martin 1071, Slovenská Grafia A.-G., Bratislava 1059, 1062. Slovenská Keramiká úd. spol. Modra 978. Slovenská Pudová banka, Bratislava 1085, Malacky 1087, Nemecká Lupča 1087, _Nítra 1087, Pezinok 1087, Šaštin 1089, Skalica 1089, Trnava 1090, Velké Leváre 1091, Žilina 1091, Zohor 1092. Slovenské mlekárské družstvo, Bratislava 1027. — mlynárske družstvo, Bratislava 1096. „Slovlik erste slowak. Likörfabrik A.-G., Trenčín 1009. Slowakisch-Deutsche Handelskanzlei, Ges. m. b. H. 1095. Slowakische Allgemeino Creditbank, Bratislava 1084, Banská Bystrica 1083, Bardejov 1083, Kežmarok 1086, Malacky 1087, Prešov 1088, Šaštin 1089, Skalica 1089, Spišská Nová Ves 1089, Stará Ľubovňa 1089, Topolčany 1090, Trenčín 1090, Vranov 1091. — Basalt Steinbruch A.-G., Krupina 973. — Baumaterialien Handelsges. m. b. H., Žilina 976. — Brauerei u. Malzfabrik A.-G., Vyhne 1002. — Gesellschaft f. d. Vertrieb d. SKF.-Kugellager Ges. m. b. H., Bratislava 992. — Holz A.-G., Bratislava 1036. — Holzindustrie A.-G., Štub-nianské Teplice 1045, Diviaky 1042, Hliník n. Hronom 1042, Hrabušice 1042. Kremnica 1013, Polhora pri Námestove 1044, Tisovec 1045. — Holzverwertungs-A.-G., Dolní Lieskov 1037. — Hypotheken- u. Kommunalbank, Bratislava 1085. — Kalk- und Trasswerke A.-G., Ladce 961. — Keramik A.-G., Modra 978. — Kohlen- und Handels-A.-G., Žilina 984. — Konstruktiva, Bauges. m. b. H., Bratislava 967. — Landwirtschaftliche Zucker-fabriks A. G., Farkašín 1073. — Maschinenfabrik u. Metallgießerei A.-G., Vyhne 990. — Nationalbank, Bratislava 1085, Banska Bystrica 1083, Nitra 1087, Prešov 1088, Ružomberok 1088, Žilina 1091. — Papierfabrik A.-G., Ružom-' berok 1056, Demčiny 1056. Slovakische Portlandcement-Fa-briken A.-G., Bratislava 964, Ladce 965, Lietavská-Lučka 965. — Revisions- u. Treuhandges., Bratislava 1082. — Spiritusgesellschaft. Ges. m. b. H., Bratislava 1077. — Spiritusindustrie A.-G., Levoča 1003, 1006, Malacky 1006, 1003. -— Tabakregie, Bratislava 1076. — Transport A.-G., Bratislava 1080. — Volksdruckerei und Verlag Gen. m. b. H., Bratislava 1060, 1062. — Wagen- u. Maschinenfabr. Gen. m. b. H., Poprad 989. — Wald- und Holzindustrie A.-G., Žilina 1046, 1044. — Ziegelfabr. u. ehem. Werke AG., Devínska Nová Ves 961. — Zucker-Handels A.-G., Bratislava 1077. Slowakischer Zuckerindustrieverein, Bratislava 1109. Slubek’g A. Wwe., Bratislava 1005. Smékal Karol, Bratislava 992. Smetana 0. Ing. & Co., Topolčany 970. Smetana Samuel, Trenčianska Teplá 974, 963, Illava 961. Smutný Jara, Trenčín 993. Snižek & Grossi, Bratislava 986. Soc Jozef, Dobrá Niva 1027. Sohár L:udovit, Bratislava 1033. Sonnenfeld Leopold, Sered 1008. Sonnenfeld Moritz, Banská Bystrica 1059. Sonnenschein Filip, Piešťany 1081. Sotornik Jozef, Pruské 962. Soukup Roman, Poprad 997. Spányi Artur, Prešov 1061. Sparkassa der Hauptkreisstadt Kremnica 1086. Stadt Skalica 1089. — in Turč. Sv. Martin 1090. Spediteure, Autotransporte und Lagerhäuser v . Seite 1079 bis 1081. Sperl Bedřich, Bratislava 1074. Spevár Imrich, Prievidza 969, 973. Spiegel Salomon, Humenné 1006. Spiegel Wilh. & Comp., Sabinov 1056. Spišské Vlachy, Elektrizitätswerk 1031. Spitz Desider, Bratislava 1036. Spitz Ignác, Žilina 1010, 1012. Spitz Markus & Comp., (Papiersäcke), Ružomberok 1057,1058. Spitzer L., Ing., Žilina 993. Spitzer Leo, Senica 993. Spitzer Max, Žilina 1041. Spojená drevárska a priemyselná úč. spol., Bratislava 1037v — zasielatelská společnost, Žilina 1081.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!