Compass. Finanzielles Jahrbuch 1943: Ungarn. - Page 79

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1943: Ungarn.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie Ungarns.
Consecutive pagination
79
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000358-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000358-79
Content
InliaHsvpľzeicJinis Oldal Uglyai Faipar R. T........................858 Ugocsai Bank egyesület....................405 U j lakások Budapesten....................480 Uj Magyarság Lap- és Könyvkiadó R. T. 913 Uj Pénzegyság...........................97, 119 Uj fehértói takarékpénztár r. ,t..........443 Ujkécskei Gőzmalom. Ipartelep és Kereskedelmi R. T..............................798 Újonnan beépített területek nagysága Budapesten......................'. . . 489 Újpesti takarékpénztár....................444 — Tarkánszövő és Kikészítő Gyár R. T. 988 UjpestvMéki takarékpénztár r. t. . . . 444 Ujság’forgalo.m...........................884 Újságok áttekintése.......................884 Újságpapír nagybani árak..................883 Uj szegedi gőzfürész és ládagyár r. t. . . 865 Ujverbászi Takarékpénztár Ř. T. . . . 444 Újvidéki Csavar- és Vasárugyár R. T. 658 kábelgyár R. T..........................837 - villamos«ági r. t.....................838 Ülő és hajlított bútoripari és kereskedelmi r. t................................857 Ungár Liipót, lásid Magyar konfektio- müvek r. t.............................968 Ungarisches Wirtschaftsjahrbuch utólap V. Ungaro-Italiana Banca S. A................230 Kartonbetét a 454 II. oldal után. Ungh.váry László Faiskola, Szőllő- és Borgazdasági R. T.....................1031 Ungvári Ételzs ingyár r. t.................753 — Kereskedelmi Bank R. T.................446 Kőbánya R. T...........................540 — mii mai ont r. t......................... 799 - szeszgyár, Szeszflnomitó és Szesz-szabadraktár r. t........................687 Ungvölgyi Bank r. t.......................399 — Fatermelő R. T..........................860 Unió Textilmüvek R. T.....................971 ,,Uni,reá“ kőolaj r. t. magyarországi képviselete .................................754 Unitás a „Phönix“ magyarországi életbiztosításait lebonyolító r. t........... 1056 j - Automobil Ipar és Kereskedelmi R. T. 648 | United States Lines Operations Inc. Magyarországi Fióktelepe..............1113 Universum Szállítmányozási és Ellenőrző R. T.................................... 1101 Uránia magyar tudományos szinházegyelet r. t. 845 Urbán Szénkereskedeimi R. T...............582 Üresen álló helységek Budapesten . . 490 llrikány-Zsilvölgyi Magvar Kőszénbánva- R, T. ..... ‘......................' . 569 lírkuti Bányauaüvei R. T„ lásd Zichy Bél a ti ró i' 582 Üröm és Vidéki Takarékpénztár R. T. . 447 „Ursus“ egyesült kolozsvári és tordai serfőzdét: r. t., Kolozsvár............684 Útépítési kölcsön.........................139 Üveg és üvegáruk 'behoziaitate............521 --------kivitele..........................521 Üveg-, porcellán-, kő- és agyagipar 52<1—540 Üvegáruk behozatala.......................521 Üvegcsiisaolók............................521 Üveghuták.................................521 „Uwag“ magyar szövőgyár r. t..............983 Üzemtoerlö Ipari és Kereskedelmi R. T. . 900 Üzemek, Állami............................85 V Váci Egyházmegyei takarékpénztár r. t. . 447 - fa és csertermelő kereskedelmi r. t. . . 846 - Fonógyár R. T...........................989 - Takarékpénztár...........................447 Vacuum Oil Company R. T...................751 Vacnumtechnikai és Villamossági R. T. . 830 Vácz-Budapest-GödöHöl h. é. villamos- vasút r. t............................1077 Váczi Köszénbánya R. T....................582 '-eite Viktoria Kino A.-G..........................845 Világosság Buchdruckerei, A.-G..............915 Villányer Zentral-Spurkassa A.-G............449 Viscosa A.-G. Ungarische....................970 j Visontaer Weinbau A.-G., Gyöngyös .... 683 í „Vladeasa“ Bank A.-G.........................333 \ Vlahica Eisenwerke A.-G..................... 588 Völkerbundaktion, siehe Cmnpass-.lahrgang 1942. Völkerbundanleihe...........................130 — konvention Genfer......................... 90 — konversion................................130 „Volksbank“ Kredit-, Gewerbe- u. Handels- A.-G. Dös................................../ 347 Volkssparkassa A.-G., Nagyatád.................399 — — — , Nagykanizsa .... 101 Volkswirtschaftliche Bank A.-G. Hódmezővásárhely 361 — — -—• Szabadka . 424 Kreditbank A.-G. . . . 328 — Bücher- u. Zeitschriften- Verlags-A.-G...............916 Volkswirtschaftsministerium.................... 85 Vorkriegsschuld-Abstempeluug................... 90 — -Aufteilung 91, 92 u. Band Ostmark Vorkriegsschulden-Abrechnungs Schuldverschreibungen ......................... 132—134 Vorkriegsschuldengesetz ........ 90—91 Vulkan. Eisengießerei und Maschinenfabriks A.-G!..........................................654 — Oxigenfebrik A.-G............................732 w Wachswaren-Ausfuhr ...........................690 — -Einfuhr..................................690 Waggon- n. Maschinenfabrik A.-G., Ungar. Györ .........................• . . . 611 Wagner Dr. Eugen u. Emil, A.-G.................733 Wagnereién.....................................847 Währungseinheit................................120 Wlhrungsgesetz.................................120 Währungs-Parität...............................121 Währungsverhältnisse...........................120 Waitzner Diözesan Sparcassa A.-G...............447 — Sparcassa ................................447 Waldexploitation u. Holzhandels A.-G. . . . 850 Waldflächen.................................. 755 Waldhauser Nachfolger A.-G.....................650 Waldmann Franz, Papier-Fabriken-Niederlage und GroBhandels-A.-G., siehe Donauländische Papierfabr. Niederl. u. Großhdls A. G. 901 Walla Josef, jun., A.-G........................510 Wander Dr. A.-G................................707 Warenaustauschinstituts A.-G., uug............1029 Warenhaus Fenyves A.-G.........................946 Warenpreise der Budapester Waren- und Effektenbörse..................................757 Waren- u. Effektenbörse. Budapester . . . 1117 5 a
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!