Compass. Finanzielles Jahrbuch 1943: Ungarn. - Page 78

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1943: Ungarn.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie Ungarns.
Consecutive pagination
78
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000358-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000358-78
Content
\ 72 Ungarn. Tüfce-piac Szabályozására. Alakult Intézet R. T., A Magyar Pénz és . . 1X8, 193, Tokodi Üveggyár R. T....................... Tolcsvai takarékpénztár.................... Fölgyfateramelés........................... Toliipar................................... Tolnai népbank r. t................... . . — Nyomdai Mü intézet és Kiadóvállalat R. T., lásd „Forrás“ «tb......................... —' textilmüvek r. t........................ TolnaiviLdéki polgári takarékpénztár . . . Topolyai Mümialoim R. T.................... Törekvés takarékpénztár r. t. k. f. a. . . Törlasztéses kölcsön 1941 évi 41/á%-os . Törlesztés-szünetelési egyezmény . . . Tornaijai Takarékpénztár r. t.............. Török A. és Társa Bankház R. T. . . . Labor Gyógyárunagyke-reskedés és vegyészeti gyár R. T.................... — Patika, 1. Szentlélek gyógyszertár t. t. Törökbálinti takarékpénztár r. t-.......... Törökszentmiklósi takarékpénztár . . . Torontáli helyi érdekű vasutak r. t. . . Torzsai takarékpénztár R. T................ Tóth, íakereskedeLmi és áruforgalmi r. t. f. a.............................. Tóth Ferenc és társai mü malom r. t. . . ---------Társa Gőzmalom, R. T., Makó . — gőzmalom r. t., Orosháza................. Tótkomlóst takarékpénztár.................. Tőzeg külkereskedelme...................... Tőzsde., budapesti......................... Tőzsdeárak................................. Tracihytmüvek r. t. Magyar................. Trágyasók behozatala....................... Trágyaszerek alkalmazása................... - külkereskedelmi adatai................... Traktor kereskedelmi r. t.................. ..Tramsactio“ Ingatlanforgalmi és Kereskedelmi R. T. f. a......................... Trarnisatkiintieia Magyar Szaihadhajózási l'i. T. . . ........................... Traesdanubia Bauxit R. T................... Egyesült Gőzmalmok’ R. T. f. a. . . Tra.nsfermoratorium ... . . . . 104, Transzformátorok külkereskedelme . . . Trainsylrvánia“ ibank r. t., Kolozsvár Trehibsch S. és fiai »elyemárugyár r. t.. lásd Dunántúli selyemszövögyár r. t. . Trés gyógyszer vegyészeti ipari és kereskedelmi r. t............................... Tresorbank és Váltóüzlet R. T.............. Trianoni Magyarország részesedése a (hadi adósságokban............................ területe ................................ Tribon ruházati r. t....................... Tnwikihahn posztógyár és ruhagyár r. t. . ..Trust“ Részvénytársaság villamos és közlekedési vállalatok számára 804. Trustee Bank R. T.......................... Tubus és Kupakgyár R. T.................... ..Tudor“ aocumulatorgyár r. t.............. Tűlevelű fa behoza tal..................... Tiinidérhegyi Szanatórium r. t............. Tűrhető síüykülömbözet..................... Turterehesi Mümalom és Villanvtelep R. T. 196 535 441 848 871 441 903 966 441 798 322 141 105 442 322 729 728 442 442 1096 443 866 792 794 796 443 541 1117 757 532 690 680 (589 645 508 1113 784 1144 803 381 966 729 323 124 119 967 967 15 323 645 826 848 485 121 798 Turul Magyar Országos Biztosító Intézet. R. T........................................1056 Tűzálló anyag külkereskedelme .... 523 Tüzelőfa behozatala..............................848 - termelése....................................848 u Üdülők, Fürdők, Szállodák . . — látogatottsága........................... Udvarhelymegyei Takarékpénztár R. T. . Ufa Filmipari és Filmkereskedelmi r. t. Ufarom r. t.. Kolozsvár, lásd Napochemia Ugarnak hagyott területek.................. 473—488 . . 473 429 844 735 755 I Seit« Vereinigte Maschinen- u. Metallw&renfabr. 650 — Mátra-Körös Lokalbahnen A.-G. . 1093 Oberbácskaer Dampfmühlen A.-G. 797 Oberungarische Kreditbank u.Ka- sehauer Sparkassa A.-G. . • . 368 — Pozsony - Komároméi’ Lokalbahn A.-G. 1094 — Rauchwarenhandels A.-G. . . . 877 — Sparkassa u. Volksbank A.-G. . 332 — Steinbruch A.-G. des Pester und des Nógráder Komitates . . . 539 — ungar. Mineralölfabr. A.-G. Fanto 744 — — Mühlenindustrie A.-G. . .♦ 787 — Walzen-Dampf’mühl. A.-G.Komádi 791 Vereinigung der Banken u. Sparkassen (Tdbe) 455 Veress Zoltán Feuerfestesglashüttenwerk A. G. 536 Verkehr d. Auktionshalle d. Postspark. 186 — 187 Verkehr der drahtlosen Telegraphen (Radio) 802 140 Station Verkehrs A.-G. Verkehrs-A.-G. der Haupt- und Residenzstadt Budapest.................................1080 Verkehrsanstalten....................... 1069—1096 Verkehrshank A.-G., in Sárospatak, siehe Sárospataker Sparkassa u. Verkehrsbank-A. -G. Verkehrs- u. Industrie A.-G., Nova.............1021 — Umsatzsteuern .............................. 84 Verkehrsleistungen der ung. Eisenbahnen . 1069 Verlags u. Druckerei A.-G. Athenaeuin . . 885 Vermögeusublösung .............................. 94 Vermögensablösungsfonds......................... 96 Vermögenssteuer................................. 83 Versicherungs-A.-G. der Kleingrundbesitzer . 105!» — Genossenschaft der Landwirte . 1060 Versicherung« A.-G. Minerva....................1062 Versicherungsbestände im riickgegl. Geb. . 1037 Versicherungsgesellschaften............. 1037—1068 Versicherung--Institute Landesverband. . .1037 Versicherungswesen.............................1035 Verstaatl. Ungar. Westbahn . . siehe Bd. Ostm. Vértes u. Dóra Feilenfabrik A.-G................650 Vertretung für Ungarn der Canadian Paciiic Railway..............”.......................1113 Verwaltungsgericht im Budget...............81. 85 Verwendung von Düngemitteln in Ungarn . 689 Verzehrungssteuer............................... 81 Veszprémet’ Holzindustrie A.-G................ 867 Veszprimer Sparkassa............................449 Viciualbahnen, Budapester A.-G.................1088 Victoria, siehe auch Viktoria. — Chem. Werke A.-G..........................732 — Feuerversicherungs-Akt.-Ges. . . . 1063 — Strick- u. Wirkwaren A.-G. . . . 972 — zu Berlin, Allgemeine Versicherung 1062 Viehmärkte Ungarns..............................760 Viehstand Ungarns...............................871 Viehsteuer...................................... 84 Viehverwertung A.-G................■ .... 1030 ..Vihorlat“ Wald und Sägeindustrie A.-C. . 861
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!