Compass. Finanzielles Jahrbuch 1943: Ungarn. - Page 55

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1943: Ungarn.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie Ungarns.
Consecutive pagination
55
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000358-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000358-55
Content
Inhaltsverzeichnis, t >ldal Kuu-Szt.-Miklós-Da'has-Sza,bu,diszállási takarékpénztár...................................384 Kunanadarasi Gazdák Malma r. t. . . . 794 Ivuniszentmártoni Takarékpénztár R. T. . 384 Kutnevvaky György R. T..............................876 L L. (J. 41. Lakk gyár R. T...........................734 Labor bizalmi r. t.................................1019 Laboratorium védöo 1 főanyagok termelésére r. t..................................719 Lactose vegyészeti gyár r. t. f. a. . . . 719 Ládiagyár és faikeireiskedelmi r. t. . . . 854 Láigy faterme 1 és . 848 Lakásépítés Budapesten................. 489—490 Lakásépitési Hitelszövetkezet, Országos . 292 Lakásszaporoídás Budapesten.........................489 Lakkbőr küIkeresikodielme...........................872 Lakkigyár R. T., lásd L. C. H.......................734 Lám Elemér doboz- és papirárugyár, könyv- és kőnyomda r. t..........................920 „Lana“ Kereskedelmi r. t............................954 Länderbamk Wien, lásd az „Ostonark“-kötetet . kartonbetét a Ili II. oldal után. Láng József r. t....................................331 — L. gépgyár r. t...................................601 Lapok, lásd U'jságforgalom..........................884 Lapp Henrik-féle mélyfúrások, bányatelepek és mélymüvek magyar r. t. . 502 „Lapoisamia“ Takarók- és Hitelintézet R.-T.............................................386 La.rdoline Olaj, Zsiradék és Vegyigyár R. T.............................................719 La Roche Faipari r. t.,' Nagyvárad . . 863 „Latorca“ Gazdasági és Ipari R. T. . . 863 „Lébosz“, A Földbirtokrendezés pénzügyi lebonyolítására alakult szövetkezet .........................................287 Ledermann Mór, lásd Pátria Textilfor- galimi R. T......................................961 Legfőbb állami számvevőszék . . . . 81, 85 Legelők területe 119, 755 Légiforgalmii R. T., Magyar........................1103 — vállalatok..................................1103—1104 Légrády Testvérek R. T..............................907 Lei-Pengő átszámítása...............................118 Leipziger Vilmos szesz- és cukorgyára r. t.............................................681 Len- és kendertermelés..............................922 Len, kender és juta külkereskedelme . 924 Lengyel Hentesárugyár R. T..........................780 Lenk Lajos-féle téglagyár r. t......................517 Leszámítolási üzlet.................................174 Leszámítoló kamatláb................................174 Leszámítoló- és Pénzváltó-bank, Magyar 253 Kartonbelét a 454 I. oldal után. Leszámolási adósságok...........................132—133 Leszámoló egylet, Budapesti .... 311 Letenyei takarékpénztár r. t.- ..... 385 Letétemémyek . „....................................176 Léva-Nagysurány helyiérdekű vasút r.-t, 1090 , Seite Mineralöl-Industrie ........................ 741—754 — -Raffinerie A.-G. Budapest .... 748 — -Raffinerien, Landesverband . . . 741 — -Steuer....................... 84, 741 Mineralöle, Produktion u. Konsum.............741 Mineralwasser, Außenhandel ....... 663 Mineralwasser, Einfahr.......................663 Mineralwassergewinnung.......................761 ..Minerva4* Literarische it. Druckerei Kunstanstalt A.-G....................................918 »Minerva“ Textilindustrie A.-G...............958 Minerva Versicherungs A.-G., Kolozsvár . . 1062 „Minimal“ Ung. A.-G. ...........................647 Ministerium des Äußern..............81, 8*2, 85 — — Innern...............81, 82, 85 — für Finanzen.............81, 82, 85 — — Landesverteidigung . 81, 82, 85 Ministerprftsidium......................81, 82, 85 „Minopirit“ S. A. R., Bukarest...................587 Miskolc—Diósgyőr Straßenbahn A.-G. . . . 1090 Miskolcer Agrarbank A.-G.........................394 — Eisenhandels A. G.........................654 — Handelskammer............................1118 — Holzwarenfabrik, Waren- und , Produktenlager A.-G.................863 Miskolcer Sparkassa ... .... 394 — Volksbank A.-G. i. L......................391 Mitteleuropäische und „Minerva“ allg. Ver- sicherungs-A.-G..............1048 Handels- und Warenaustauschverkehrs A. G. . 855 Mittelmeer-Schiffahrts A. G.....................1112 Möbel, Außenhandel...............................849 Möbel und Möbelteile, Außenhandel . . . 849 Mohäcser Landwirtschaftliche- u. Gewerbebank A.-G.......................................395 — Seidenindustrie A.-G......................958 — Sparcassa A.-G............................395 Moholer Kreditanstalt A.-G.......................396 — Sparkassa A.-G..............................396 Moiret F. Edmund A.-G............................908 Moktár 267,- Ö Molinum Mühleuindustrie A.-G.....................782 Molnär'sche Buch- u. Kunstdruckerei etc. 919 „Molybdän“ Rumänische Bergwerks-A.-G., Bukarest . ...................................587 Mone A.-G. für ärztlichen u. Hospitalbedarf . 635 Monorer Bezirks-Creditbank A.-G..................396 — — Sparkassa..........396 Moórer Regional Sparcassa A.-G...................397 Morer Kohlenbergwerk A.-G........................578 Moson-Magyaróvárer Sparkassa A.-G. . . . 397 Mosonszentjáiioser Sparkassa A.-G................397 Mostproduktion...................................661 Motorräder Ungarns......................... 590—591 MTI..............-............................. 1028 Mühle der Kunmadaraséi; Landwirte A.-G. . 794 Miihlenindustrie A.-G. Érsekújvár................791 — — Vaterland.. Párkány . 796 Mühlenverband....................................761 Müller Gebrüder ehem. Fabriks-A.-G. . . 721 Müllereimaschinen. Außenhandel...................592 Munizipal-Betriebe...............................146 Muukácser Commercial-Bank A.-G. s. Bereg- Marainaroscher Commerzialbk.A.G. 398 Münzfuß .........................................122 Münzgewicht......................................121 Münzgewinn.......................................122 Münzlegierung...................................1*21 Münzparität 122 4 IV
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!