Compass. Finanzielles Jahrbuch 1943: Ungarn. - Page 53

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1943: Ungarn.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie Ungarns.
Consecutive pagination
53
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000358-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000358-53
Content
Inhaltsverzeichnis. 47 Oldal „Koatrollbüro“ középeunópalil tenméay- lellenörzű r. t.......................1019 Konyakg'y ártási adatok...................755 Konyak-kivitel............................668 Könyvek külkereskedelmi adatai ... 8 Könyvkereskedő R. T.......................900 Könyvtartozások a gazdaadóisságok rendezésére ....................................139 Konzervgyárosok Országos Szövetsége . 761 Konaum Ruházati R. T......................954 Kőolaj-, aszfalt-, olaj-, gyertya- és szappanipar ............................... 741—754 Kőolajflnoanitógyár r. t..................748 Kőolaj fogyasztási adók.................... . 84 Koras R. T. Vegyileg kikészített papirok és iroidacikkek gyára..................907 Kőrisfa termelés..............................8 Korláti .bazaltbánya r. t.................531 Kormányzód hivatal..............................81, 88, 85 Koromipar R. T............................726 Korpagyártás adatai.......................758 Körting B. és E. R. T.....................630 Kosárfonók................................847 Koasu th-Lajos-ütoad mozgóképüzem r. t. . 842 Kőszeg-Szombathelyi Helyiérdekű Vasút R. T.......................'................1092 Kőszegi Ágyteritő és Bútor,szövetgyár R. T. .......................................980 — takarékpénztár..........................383 Kőszén- és Kokszkereskedelmi R. T. . . 579 Kőszén, külkereskedelmi adatok . . . 541 Kőszénbánya- és téglagyár társulat Pestem.................................484 — r. t., Magyar általános . 563, utólap VII. ---------Salgótarjáni ................................558 Kartonbetét az 5J0 I oldal után. Kőszénbányászat a költségvetésben 81, 82, 83, 85 Kősz én.brike tt- te rmeléis..............542 Kőszénfütőanyag kereskedelmi és ipari r. t...................................580 Köszörükő külkereskedelme.................523 Kötéláruk külkereskedelme.................924 Kötelezvények beilga frankban .... 129 Kötelezvények francia frankban . . 127—128 Kőtáblák külkereskedelme..................523 Kötöszövőmüvek r. t.......................973 Kötött pengő-számla.......................103 — váltószámla........................................ 103 Kovácsolt áruk előállítása................589 Kovaföldmüvek R. T........................531 Kováid Péter és fia r. t..................718 Kovászna és vidéke hitelbank r. t. . . 383 Közalkalmazottak hitelosztálya .... 193 Középeurópai Kereskedelmi és Árucsere- forgalmi R. T..........................855 — és Minerva Általános Biztositó R.. T. 1048 Közgazdasági Bank R. T. , Hódmezővásárhely ...................................361 Szabadka ..........................................424 — hitelbank r. t..........................328 — Könyv- és Lapkiadó R. T.................916 Közigazgatási bíróság ..... 81, 85 Seite Luftverkehr....................................1103 Luftverkehrs A.-G., Ung........................1103 Luftverkehrsgesellschaften .... 1103—1104 Luger Camillo <6 Co. A.-G..................... 577 Lukács A.-G....................................1005 „Lukas“ Heilbad A..-G,..........................476 Luppeneisen Außenhandel.........................543 Lurie & Co., Milchhandels 4**6..................780 Lutz Eduard & Cie., Lack- und Farben- fabriks A.-G............................... 720 Luxuswarensteuer............................... 84 Lyra Musikalienhandels A. G. ...... • 1020 M M A F A ........................................850 Magnesit-Außenhandel............................543 Magnesit-Einfuhr................................543 Magnesit Industrie Bratislava, Band Slowakei Magnesit Industrie A.-G., Budapest . . . 587 Magneto Maschinenhandels- u. Technische A.-G. i. L.................................. 632 Mágocser Regional Sparkasse A.-G................386 Magyar Lajos Lederfabrik etc. A.-G. . . . 875 Magyarkanizsaer Erste Sparkasse A.-G. . . 386 Magyarország Tagblatt A.-G......................907 Magyaróvárer Kunstseidefabrik A.-G. . . . 980 Mahlprodukte....................................758 Mahunka Imre Möbelfabr. A.-G....................855 Mais, Außenhandel...............................759 Maisernte.......................................756 „Mák“...........................................563 Makóer Sparcassa A.-G...........................387 — Volksbank A.-G.............................387 „Malert“......................_................1103 Maort, siehe Ungar.-Amerik. Ölind. A. G. 748 Malzausfuhr Ungarns.............................662 Mälzereien . . 661 Mandel Ernst Bankgeschäft A.-G..................345 Mándoker Sparkasse A.-G.........................388 „Mangalicza“ Viehkommissions A. G. . . . 781 Manganerz-Produktion............................542 Mannesmann-Röhren- u. Eisenhandels-A.-G. siehe Ungarische Rühren- und Eisenhandels A.-G. Mannheimer Versicherungs-Ges...................1066 Máramaroser Komitats Comercial Bank A.-G. 388 „Maramurasana“ Bank A.-G........................388 Marcaler Sparkassa A.-G.........................389 Marfia Hutfabriks A.-G..........................956 Margit Dampfmühle, Industrie u. Handels A.-G.........................................781 Markkurse.......................................122 Markparität.....................................121 Markt Kassa A.-G., Debrecen ....................345 Márkus Lajos A.-G. . .....................632 Marosszentgyürgyer Ziegel- u. Tonwarenfabrik A.-G....................................516 Marosthaler Holzproduktions-A.-G. .... 862 Marosvásárhelyer Escomptebank A.-G. . . . 389 — Handelskammer........................1118 — Sparkassa A. G........................390 Martfüer Ziegelei A.-G..........................519 Martinstahlproduktion ..........................543 Mártonhegyer Sanator. u. Erliolungsanl. A.-G. 483 Martonvásárer u. Érder Sparkassa A.-G. . . 351 ..Marvel“ Parfumťabrik A.-G.....................721 Maschinelle Ausrüstung der Textilindustrie . 921 Maschinen, Außenhandel..........................592 — Fabriks A.-G., Nie. Fehér . . . 620 — — — Kecskemét . . . 632 — — — WOrner J. & Comp. 652 — — für chemische Industrie A.-G., Ungarische . . . 607 — — und Eisengießerei A.-G., Sopiana....................655 — Handel Ungarns..................... 592—59ß
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!