Compass. Finanzielles Jahrbuch 1943: Ungarn. - Page 30

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1943: Ungarn.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie Ungarns.
Consecutive pagination
30
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000358-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000358-30
Content
24 Ungarn. Oldal Budapest Székesfőváros kölcsönei . 148—153 ---------1910, 4%-os...........................................148 ---------1911, 4%-os...........................................148 ---------1914, 4y2%-os.........................................149 --------- 1925, 5y2%-os........................................149 --------- 1927, 6%-os Dollárkölcsön . . 150 --------- 1935, 5y2%-os........................................151 --------- 1936, 5i/2%-os.......................................151 --------- 1937, 4y2%-os........................................151 --------- 1937, 5%-os ........ 151 --------- 1938, 5y2%-os........................................152 --------- 1939, öy2%-os........................................152 --------- 1940, 4%-os ........ 152 ---------1941, öy2%-os ....... 152 --------- 1942, 5%%-os ....... 152 költségvetése..........................145 községi üzemei.........................146 lóhusszéke.............................146 Budapest Székesfővárosi Állatvásár Pénz- forgalmi R. T............................309 Közlekedési R. T. ...... . 1080 Községi Takarékpénztár R. T. 198, utólag VI. — Szenti őrinczi és Tatai Cserép- és Téglagyár R. T.........................492 helyiérdekű villamos vasúti r. t. 1084 — újonnan beépített területeinek nagysága ..................................489 — Ujpest-Rákospalotai villamos közúti vasút r. t............................1078 — üresen álló helységei........................................490 — Váczi és Buidiapest-Gödöllői Wyűérdekü villamos vasutak r..........................t......................1077 „Budapest“ Viszontbiztosító R. T. . . . 1038 Budapesti aranydollárkölcsön .... 150 Budapesti Áru- és Értéktőzsde .... 1117 ---------áruárjegyzéke.........................................757 — Autofuvarozási R. T....................................1098 — bútorszövet- és szőnyeggyár r. t. . . 941 — Facsavar-, Vas- és Fémnemügyár r. t. 616 — Fagyapot- és Faárugyár R. T. . . . 850 — Forgalmi Bank R.............................T..........................311 — Giro- és Pénztár-Egylet R. T. . . . 296 — helyiérdekű vasutak r. t....................................1088 — Hírlap, lásd Budapesti Hirlapnyomda és Kiadó r. t........................900 — Jégárusitó R. T........................712 — kereskedelmi kamara...................1118 — Kisipari Hitelintézet R. T.............312 — központi általános tejosarnok r. t. ■771, 1144 élelmezési r. t., lásd Budapesti Általános központi tejcsarnok r. t. . 1144 — kréta, vegyészeti gyár és kereskedelmi r. t.................................712 — Leszámoló Egylet.......................311 — letéti bank r. t.......................312 — nemzeti és ,szabadkikötő forgalom . . 1107 — Pamutipar R. T..................... . . . 941 — Papírgyár R. T. f. a...................884 ■— Selyem- és Fonalkereskedelmi R. T. 941 — szénsavgyár r. t.......................712 -— Textil és Posztóipari R. T............941 — városi kölcsönök..............148—153 —■ Zsolnay-féle porcellán-fayencegyár r. t. 527 Budapestvidéki Autobuszközlekedési R. T. 1097 — gőztégla és cserépgyár r. t............499 — kőszénbánya r. t.......................587 ■— villamossági r. t.....................836 Budavidéki és Újpesti gyapjufonószövő- gyár r. t............................987 — Villamossági R. T......................£36 Budget..................................81—85 Büdszentmihályi gazdasági és kereskedelmi bank r. t........................339 Büdszentmihályi Takarékpénztár r. t. . 339 Bükkfatermelés.................................................848 Bulkeszi népbank r. t. . t.....................................339 Seite Budapest—Gran—Füzitöer Lokal Eisenbahn A.-G.................................1092 — gebender Daropfzlťgelei U' d Dach- ziegelf.brik A.-G. . , . 499 — -Regional Steinkohlenbergbau A.-G. in Liquid.....................-. . 587 — liOekversiehe ungs-Akt.-Ges 1038 — -Salgótarjáner vtascbiieu-tabrik a Eisengießerei A.-G. . . 615 Budapest-Sit.Lőrluczer elektr.Lokalelsenbahn 1084 — — u. Tataer Dachziegel u. Ziegelfabr. A.-G. . 492 — -Ujpest-Rákospalotaer Elektr. Straßenbahn A.-G. . . 1078 — Vác*—Gödöllő, elektr. Lokalbahnen 1077 Bndapeeter Alig. Central Molkerei A.-G. 771, 1144 — Aule hen . .............143—153 — Autotransport A.-G..................1098 — Baumwollindustrie A.-G. . . . 941 — Bautätigkeit nach den Baueigen- tümern ...........................490 — Börse.............................. 1117 — Budget . .... . 145 — Central Approvisionierungs A.-G. 1144 s. a. Budapester Allgem. Central Molkerei A.-G. — Dauipfmühlen A.-G., Erste . . . 763 — Depositenbank A.-G..............312 — Dollaranleihe...................150 — Eisverkauf- A.-G................712 — Elektrizitätswerke.................. 146 — I. Dampfii.Qkleu A.-G. . . . 763 — Gaswerke........................146 — Gemeinde-Betriebe...............146 — Giio- und Cassen-Vercu A.-G. 296 — Handelskammer..................1118 — Hauptstadt sehe Gemeinde-Spar- cassa A.-G...................198 Rüekm. Vors. VI — Heilbäder.......................146 — Holzschrauben-. Ei«en- u. Metall- warenfabrik»-A.-G. ..... 616 — Holzwolle etc. A.-G. ..... 850 — Kleingewerbe Kreditanstalt A.-G. 312 — Eohlensäurefabr. A.-G. .... 712 — Kommunalausgaben................146 — Kommunaleinnahmen ..... 146 — königl. ung Staatsmaschinen- t'abrik ... . . . 594 — Kreide, ehem. Fabriks und Han- dels A.-G. 712 — Mineralwaasernetrieb ................146 — Möbelstoff- und Teppichfabrik A.-G.........................941 — Munizipal-Betriebe..............146 — Pferdeschlächterei..............146 — Regional Electr. Act-Ges. 836 — Steinkohlenbergbau A.-G. i. L. . 587 — Reklameunternehmung.............146 — Said eruugMverein...............311 — Seiden-u. Garnhandels A.-G. . • 941 — Stadtanlehen . 148—153 — Stadthaushalt .......................146 — Textil- u.TuchindustrieA.-G. . . 941 — Verkehrs-Bank A.-G..............311 — Vermögenslage...................145 — Vicinalbahnen A.-G................. 1088 — Vorkriegssnleihen im Auslande, Dienst der...................146 — Waren- und Effektenbörse . . . 1117 — Wasserwerke .........................146 — Zsolnay’sche Porzellan etc. A.-G. 527 Budapesti Hirlapdruckerei u. Verlags- A.-G. 900 Budaviddker und Neupester Wollspinnerei- Weberei A.-G..................................987 Budget des Staates.........................81—85 — der Stadt Budapest.....................145 Biidszentmibályer Sparkasse A.-G.................339
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!