Compass. Finanzielles Jahrbuch 1943: Ungarn. - Page 27

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1943: Ungarn.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie Ungarns.
Consecutive pagination
27
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000358-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000358-27
Content
Inhaltsverzeichnis. 21 Oldal Balatonvidéki takarékpénztár, Siófok . 421 — villamosmüvek r. t..........................817 Bálint Benő és Fiai Magtermelő és Kiviteli R. T..............................1010 Balkányi takarékpénztár R. T..................333 Balmaz-Ujvárosi takarékpénztár .... 333 Bamert........................................614 Banca Commercials Italiana...................1138 — Ungaro-Italiana.............................230 Kartonbetét a 454 II. oldal után. Bánd Gyula, kenyér-, keksz- és tápszergyár r. t. . . ...........................771 Bank der Deutschen Arbeit A.-G. 1131, 2 Bank és Házkezelési r. t..................310 Bank és Kereskedelmi R. T.................332 ---------------, Magyar...................246 Kartonbetét a 196 II. oldal után. Bank für Landwirtschaft A. G., Berlin 13 Transportwerte Glarus magyarországi vasúti irodája.....................1096 Bankárok jegyzéke...................... 455—469 Bankhaus Hardy & Co., Berlin .... 15 Bankjegyadó ..................................174 Bankjegybélyegzés .............................87 — fedezet ............................. 170—171 Bamkmellékállomások.......................166 Bankverein-Creditanstalt Magyarországi Fióktelepe............................454 Bantlin-féle vegyi gyárak r. ť............736 Bánvölgyi Szénbánya R. T..................573 Bánya- és Kohóvállalatok Egyesülete, Magyar................................544 Bányafa behozatala........................848 Bányagépek és Mechánikai Szállítóberendezések Gyára R. T........................614 Bányák és kohók........................ 541—588 ---------munkásállománya .....................542 Baranyai gazdák r. t......................654 — villamossági r. t.......................834 Baranyavári Cukorgyár Üzlet r. t. . . 1002 Báránybőr behozatala......................871 Barcs-Drávavidéki takarékpénztár r. t. . 333 Pakráci vasút r. t......................1086 Barnaszén a külkereskedelemben . . . 541 — termelés................................541 Barsmegyei népbank r. t...................385 B. A. R. T...............................1097 ,,Barzel‘‘, lásd Vaskeu-eskedelmi és áruforgalmi r. t.............................655 Bas'elí Tüzkárbiztositó Társaság Magyar- országi Fiókigazgatósága.............1062 Bátaszék-Sárközi takarék- és hitelbank r. t..................................334 Bates Papíráru Ipari R. T.................899 Batthyány Lajos gróf Vegyészeti Gyára R. T..................................710 Baucrmalom r. t., lásd Hódmezővásárhelyi Gazdák Mümalma........................792 Bauernebl és fia, sörfőzde és malátagyár r. t..................................684 „Baumit“ épitő- és bérrészvénytársaság . 498 Bauxit-Ipar R. T..........................574 — kivitel.................................544 — termelés................................544 — Trust R. T.............................585 Beck Miksa és József R. T...............940 Bécsi Tükörüveg Biztosító Társaság, Első . .................................1067 Befektetések a költségvetésben .... 82 Behozatali adatok: 119, 120, 521, 522, 523, 541, 591, 592, 593, 689, 690, 691, 741, 759, 803, 848, 871, 872, 873, 884, 885, 922, 923, 924, 925, 992, 1007 Beiersdorf Vegyészeti Gyár R. T. . . . 711 Bejelentési kötelezettség részvényeknél 115 Békéscsabai Leszámítoló és Pénzváltóbank R. T.................................336 — sertéshizlaló és húsipari r. t..........789 Seite Bánd Julius, A.-G. fflr Brot. usw. . . . 771 Bank der Deutschen Arbeit A.-G. . . . 1131, 2 Bank der Lehrer A.-G...............................381 Bank der Unternehmer A.-G. . . 328 Bank für Landwirtschaft A.-G., Berlin . . 13 Bank für Landw. Industrie u. Handel A -jG. 346 Bank u. Handels A.-h Baja . . 332 — - — — d. Pester Umgebung . ... 391 — — Ungarische.................................. 246 und Kartoneinlage nach Seite 196 11 Bank u. Hausverwaltungs A.-G.......................310 Banken u. Sparkassen.......................... 295—454 Bankgeschäft Katona u. Co., A.-G. . . . 318 Bankaus Hardy & Co., Berlin ....................... 15 Bankiers 455—469 Bankmäßige Notendeckung .......................... 171 Banknebenstellen der Notenbank .... 166 Banknoteudeukung...................................171 Baiiknotenetempelung .............................. 87 Banknoteneteuer....................................174 Bank rate 174 Bankverein Ungarische Filiale der Creditanstalt . . 454 Bantaier Kohlenbergbau A.-G........................573 Bantlin’sche chemische Fabriken A.-G. . . 736 Bsranyaer Elektriztt de A.-G. . . . . 834 Baranyavärer Zuckerfabiiks Betriebs A.-G. 1002 Barauyer Landwirte A.-G........................... 654 Bares-Pakracer Eisenbahn A.-G.....................1086 Bares und Draug-gend Sparkasse A.-G . 333 Barschatz der Notenbank ....... 171—173 Barser Komitats-Volksbank A.-G.....................385 „Bart-1 ..........................................1097 Basler Feuerversicherungsgesellschaft . . 1060 Báiaszék-.sárközer Spar- u. Kreditbank A.-G. 334 Bates Papierwaren-Industne A.-G....................899 Batschkaer Handelsbank A.-G........................445 Batthyány Lajos Graf, Chem. Fabrik A.-G. 710 B u-Aktiengesellschaften................. 491- 520 Bauernbank A.-G....................................396 Bauernebl & Sohn, Brauerei, und Malzfábriks A.-G............................................ 684 Bauermühle A.-G., Hódmezővásárhely . . . 792 Bau-Industrie.............................4ß9—520 Bauindustrie A.-G., Budapest i. L..................497 — — Eger .... 514 Bauindustriellon, Landesverband, der Ungarischen .....................■................490 Baukosten in Budapest .... .... 489 Baumaterialien und Bauindustrie, Realitätenverkehr .................................. 489—520 „Baumit“, Bau- und Miet A.-G.......................498 Baumwolle. Außenhandel.............................923 Baumwolle Ausfuhr..................................922 Baumwolle Einfuhr................................. 922 Baumwollindustrie A.-G., Ungar.....................934 Baumwolltextilwerke A.-G...........................941 Baumwollverbrauch Ungarns..........................922 Baustoffpreise, Großhandels........................490 Bautätigkeit in Budapest.................. 489—490 — Budapester nach den Baueigentümern 490 Bau- und Betriebs A.-G. für öffentl. Anlagen . 498 Bau- und Holzindustrie-A.-G........................515 Bauunternehmungs- und Handelsbank A.-G. . 315 Bauxit Ausfuhr.....................................544 Bauxit-Industrie A.-G..............................574 Bauxit-Produktion..................................544 Bauxit Trust A. G., Zürich.........................585 Bayerischer Lloyd, Schiffahrts A.-G. Regensburg ......................................1114 Beamten-Spark&Bsa A.-G., Ungarische . . 325 Beck Max & Josef A.-G..............................940 Bedeckung der Banknoten............................170 Beiersdorf Chemische Fabrik A.-G...................711 Bein u. Holzindustrie, Fabriksalllagen der . 817 Békés Csanáder Elektrizität« A.-G..................885 Bélvós-Szt.-Andráser 'Sparcassa A.-G. i. L. . 337
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!