Compass. Finanzielles Jahrbuch 1943: Ungarn. - Page 25

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1943: Ungarn.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie Ungarns.
Consecutive pagination
25
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000358-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000358-25
Content
Inhaltsverzeichnis. 19 Oldal Aluminiumérc Bánya és Ipar R. T. . . . 572 AlumLniumpénz..............................121 Amerikai dollár paritása ...................122 Amerikai Olajimport R. T...................744 „Amica“ ecetipari r. t.....................770 Amortizációs kölcsön, 1941. évi 4Mj%-os 141 Andrássy Mihály gróf Tápszeripari és Kereskedelmi r. t.....................1033 Andrea cementárugyár és építőipari r. t. 497 Anglo-Danubian Lloyd általános biztositó r. t., lásd Danubia Általános biztositó r. t. .......................................................1066 Angol Biztosítási Képviselőségek R. T. 1039 — font paritása.............................122 — fontkölcsön (háború előtti adósság) . 132 — királynő Szálloda R. T...................486 — Magyar Bank R. T., lásd Magyar Bank és kereskedelmi R. T...................246 — magyar cérnagyár r. t., lásd Első Magyar Cérnagyár.........................987 —- Magyar Hajózási R. T.....................1107 — Magyar Jutafonó és Szövőgyár R. T. 986 — magyar szállítmányozási r. t. ... 1097 — Park R. T...............................1013 Angyalföldi textilmüvek r. t...............939 ,,Anker“ Általános Biztositó R. T., Az . 1066 Ankermüvek Fémkohászati R. T. . . . 657 Anode Rubber Co............................705 Anth,rácén behozatal........................691 Apart Automobil Pneumatik és Auto- kellék R. T.............................710 Apatini bank és takarékpénztár r. t. . . 329 — Kendergyár R. T...........................940 — kosáráruipari r. t........................1031 —• villanytelep r. t........................830 Apcvidéki kőbányák r. t.....................537 „Apentá“ r. t. ............................478 Apis mezőgazdasági terméknemesitő és értékesítő r. t.........................710 Apollo Projectograph R. T...................846 Arad-Csanádi Gazdasági Takarékpénztár R. T................"...................387 Áramfogyasztás Budapesten...................801 Aranka Gőzmalom R. T........................770 Arany Bika R. T.............................486 Arany dol'lárkölcsön, Budapesti 1927. évi 6%-os...................................150 Arany- és ezüstárugyártás...................589 Arany Pengő .............................................................100 Aranyforgalom szabályozása ..... 109 Aranymegnyitási mérleg ...... 98 Aranymérlegelési szabályok..................97 Aranypénzverés ...................................................120 ATanyvásárlás, lásd Pénzintézeti központ 194 Árfolyamok, lásd a Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai .... 123 Árpaőrlés.........................................................758 Árpatőzsdeárak ... 757 Árpatermelési eredmények..........................................756 Áruértékesítő és felszerelési r. t. . . . 1030 Áru- és értéktőzsde, Budapesti .... 1117 Áru- és Podgyászbiztsitó R. T., Európai 1044 Áruforgalmi zárolt pengüszámla .... 103 Árutőzsde, gabona- és élelmiszerárak . . 757 Arvum Mezőgazdasági és Terménvkerrs- k ed el mi R. T...................... . . 1009 Asbestos vegyi és technikai cikkek gyára r. t..........................................................710 Asphalt R. T., Magyar........................................... 742 Asphaltipari és Útépítő R. T......................................497 AssicurazLni Generáli 1065, 1139 Astoria szálloda r. t.............................................478 Astra biztositó r. t. . . 1037 — Kábel- és Gummiáruzyár r. t. . . . 710 Ásványolaj-, aszfalt-, olaj-, gyertya- és szappanipar...................... 741—754 — termelés és fogyasztás.........................................7-11 Seite Anglo-Ungarische Schiffahrts Á.-G. . . 1107 — Zwirnfahrik A.-G. s. u. Erste Ung. Zwirnt'abrik A.-G. tngyalfölder Textil werke A.-G . tnhang .................... Anker, Allgemeine Versicherung» A. Ankerwerke Metallurgische A.-G. . Anlehen der Stadt Budapest . . . — des Staates ..................... 1119-G. . 147- 124- Anleike 5 72%ige der Stadt Budapest 1925 n 5Va#/oige n n n 5V2%ige „ „ „ d'/a "/„ige „ „ „ 5 "/„ige „ „ n 572"/„ige „ „ n 57a "/„ige „ „ e 57a"/oige „ „ n 6 "/„ige „ „ n 572"/„ige „ „ n 57a%i ge n e Anleihe-Obligationen v. 1941, 4%% amortisable ......................... . ...... 1935 1936 1937 1937 1938 1939 1939 1939 1941 1942 939 -1143 1066 657 -152 -141 152 151 151 151 151 151 152 152 152 152 152 141 Anmeldeptiicht für Aktien..................... 115 Anode Rubber Co..............................705 Anteil der Industriegruppen an der Gesamterzeugung Ungarns...............................471 Anthracen-Einfuhr............................691 Anzahl der Obstbäume in Ungarn...............759 Apart Automobil-Pneumatik etc. A.-G. . 710 Apatiner Bank u. Sparkasse A.-G..............329 Apatiner Elektrizitätswerk A.-G..............830 Apatiner Hanffabrik A.-G.....................940 Apatiner Korbwarenindustrie A.-G............1031 Apcgegender Steinbrüche A.-G. ... . 537 „Apenta“ A.-G. . 478 Apis A.-G. für Veredlung u. Verwertung v. landwirtschaftlichen Produkten.............710 Apollo, Projectograph A.-G...................846 Apotheke zum Heiligen Geist A.-G., vorm. Apotheke Török.............................728 Aprilrente.......................... Band Ostmark Arad-Csanáder Landwirtschaftl. Sparkaasa A.-G.......................................387 Aranka DampfmOhle A.-G. i. L.................770 Arbeiterstand der Berg- u. Hüttenwerke . . 542 Arvum, Landw. u. Produktenhandels-A.-G. . 1009 Arzneiwaron, Einfuhr.........................691 Asbestos A.-G. für die Fabrikation chemischer u. technischer Artikel....................710 Asbestschiefer-Fabrikation.................... 521 Asbestwaren, Außenhandel.....................523 Asphalt-Actien-Ges. Ungar....................742 — Industrie . ............ 741—754 Asphaltindustrie u. Straßenbau A.-G. . . . 197 Asphalt- u. Teerindustrie-A.-G...............744 Assekuranzverein der Zuckerindustrie, Prag 10GG und Band Slovakei Assicurazioni Generali.................. 1065, 1139 Astoria Hotel A.-G. 478 „Astra“. Assekuranz A.-G.......................1037 Astra Kabel u. Gummiwarenf'abrik A.-G. . 710 Asztag Produktenhandels A.-G. i. L...........770 Atheneum, Kassaer Buchdruckerei u..Zeitungsverlags A.-G....................................917 — Verlags- u. Druckerei-A.-G.................885 .Atlas“ Maschinenhandels A.-G................614 Atlasz Papierfabrik A. G.....................899 Atrium Filmtheater A.-G......................841 Auer.........................................703 Aufsicht der Aktiengesellschaften, Staatliche ..........................................113 Aufteilung der altungarisehen Staatsschuld 91, 92 Staatsschuld u. d. Staatseigentums d. ehem. Cechosl. Republik....................H® — jugoslawischer Staatsschulden..............119 9* IV
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!