Compass. Industrielles Jahrbuch 1934: Čechoslovakei. - Page 23

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1934: Čechoslovakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen der Tschechoslowakei nach 16 Branchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet; Verzeichnis der tschechischen Bankhäuser, Ministerien und Handelskammern sowie der Treuhänder und Inkassobüros.
Consecutive pagination
23
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000353-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000353-23
Content
19 II. Schafwollwarenfabriken 1513 -1527 III. Strick- und Wirkwarenerzeuger 1527—1543 IV. Flachs, Leinen, Hanf, Jute, Seilerwaren, Bindfaden . 1543—1562 V. Seidenspinnereien u. Seidenwarenfabriken ................. 1562—1570 VI. Stickereiwaren- u. Spitzenerzeugung 1570—1577 VII. Konfpktion, Kleider-, Wäsche-und Miedererzeuger, Pfaidler 1577-1602 VIII. Teppich-Industrie . 1602—1606 IX. Hut-Industrie (auch Halbfabrikate) 1606 -1611 X. Diverse (Posamentenindustrie etc.) 1611-1621 XI. Hilfsindustrien (Färbereien, Appreturen, Bleichereien etc.) 1621—1636 XII. Handel mit Rohstoffen und Halbfabrikaten (Garne etc. 1636—1643 XIII. Handel mit Textilwaren (auch Manufaktur) .... 1643—1672 XIV. Kunstblumen und Schmuckfedernerzeuger ..................... 1673—1675 N. Zucker-Industrie. I. Zuckerfabriken (Raffinerien und Rohzuckerfabriken . 1676 — 1686 II. Zuckerwarenfabriken (Kanditenfabriken etc.) .... 1687—1696 0. Diverse Industrien. I. Bürsten, Pinsel, Besen und Borsten 1697 II. Drechsler ........ 1700 III. Fächerindustrie ...........— IV. Federn und Roßhaare . . . 1707 V. Stärke......................1709 VI. Schirmindustrie ... 1712 VII. Schwämmehandel . . . 1713 VIII. Spielwaren-Industrie .... 1713 IX. Tabak-Industrie........................1715 X. Film-Industrie.........................1715 XI. Diverse..............• . . 1718 P. Import- und Exporteure . 1729 R. Spediteure und Lagerhäuser 1736 S. Treuhänder und Bücherrevisoren ......................................1762 T. Informations- und Inkassobüros 1767 U. Bankierbuch................................1773 V. Ministerien..............................1829 W. Handelskammern, Messen, Industrielle Vereine . . . 1837 Nachtrag .................................... 1861 II. Továrny na vlněné zboží 1513-1527 III. Výroba pleteného a stávkového zboží....................... 1527—1543 IV. Len, plátno, konopí, juta, prům. provaznický, nitě . 1543—1562 V. Továrny na hedvábí, výroba hedváb. zboží .... 1562—1570 VI. Výroba výšivek a krajkového zboží..................... 1570 -1577 VII. Průmysl konfekce, šatstva, prádla a výroba Šněrovaček 1577—1602 VIII. Výroba koberců . . 1602—1606 IX. Průmysl kloboučnický (také polo-výrobky) ... . 1606-1611 X. Různé (ozdobné zboží atd.) 1611-1621 XI. Pomocný piúmysl (barvírny, úpravny, bělidla) . . 1621—1636 XII. Obchod surovinami a polovýrobky (příze atd.) .... 1636 — 1643 XIII. Obchod textilními výrobky 1643—1672 *XIV. Umělé květiny a ozdobná péra 1673-1675 N. Cukerní průmysl. I. Cukrovary (rafinerie a surovárny) 1676—1686 II. Továrny na cukrovinky (kandity atd.)....................... 1687-1696 0. Různý průmysl. I. Kartáče, štětce, smetáky a štětiny 1697 11. Soustružníci dřeva . . . . 1700 III. Výroba vějířů . . — IV. Péra ptačí a koňské žíně . 1707 V. Škroby . 1709 VI. Výroba deštníků . . . . . 1712 VIL Obchod houbami . . . . 1713 VIII. Průmysl hračkářský . . . 1713 XI. Tabák . 1715 X. Filmový průmysl . . . . . 1715 XI. Různé ... . 1718 P. Dovoz a vývoz 1729 R. Zasilatelé a skladiště zboží . 1736 S. Důvěrní kanceláře a revisoři knih..........................1762 T. Informační a inkasní kanceláře 1767 U. Banky a bankovní doiny . . 1773 V. Ministerstva..................1829 W. Obchodní komory, veletrhy, průmyslové spolky .... 1837 Dodatek............................1861 2* n
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!