Compass. Industrielles Jahrbuch 1934: Čechoslovakei. - Page 212

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1934: Čechoslovakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen der Tschechoslowakei nach 16 Branchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet; Verzeichnis der tschechischen Bankhäuser, Ministerien und Handelskammern sowie der Treuhänder und Inkassobüros.
Consecutive pagination
212
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000353-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000353-212
Content
200—208 Inhaltsverzeichnis. 1794, Mčlnik 1798, Mladá Boleslav 1798, Mor. Ostrava 1800, Námecký Brod 1801, Olomouc 1801, Pardubicel804, Pisek 1805, Plzcfi 1806, Pro-atéjov 1815, Reicbenberg 1816, Tábor 1820, Teplitz-Sehönaii 1821. Živnustka Jan., Bratislava 600. Živný František L., Louny 646. Živný Ludvík, Mšeno 821. Životský O. u. J., Brno 930. Žižka Antonín, Pralia 426. Žižkas Gabriel Nchf.,Praha 695, 457. Zižka Heinrich, Bernarditz 1700. Zižka Josef, Žirovnice 1164. Žižka Karel, Brno 1715. Žižka Vilibuld, Dačice 850. Žižkovský A., Veselí n. Luž. 935. Žižlavský Boh. a syn., Veselí n. Mor. 1085. Žofka K., Brno 822. Žofka Karel, Praha 1208. Žoužclka Johann, Postřelmov 380. Žutia Andreas & Söhne, Palúdzka 13 6, Lipt. Sv. Mikuláš 13.4. Žulové lomy spol. s r. o., Trhová Kamenice 463. Župka Johann, Praha 1106. Žurek Nándor a spol. Pieštany 996. Žurek Otakar, Lipník 122d.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!