Compass. Industrielles Jahrbuch 1934: Čechoslovakei. - Page 21

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1934: Čechoslovakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen der Tschechoslowakei nach 16 Branchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet; Verzeichnis der tschechischen Bankhäuser, Ministerien und Handelskammern sowie der Treuhänder und Inkassobüros.
Consecutive pagination
21
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000353-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000353-21
Content
17 tí. Lebensmittel-Industrie. 1. Mühlen-, Reisschälereien und Roll-gerste.................. 1055—1087 II. Teigwarenfabriken, Brotfabriken 1087-1089 III. Wurst- und Selchwarenfabriken 1089—1093 J.V. Konservenfabriken . 1094—1103 Y. Kaffeeröstereien . . . 1103—1106 VI. Kaffeesorogate . . . 1107—1110 VII. Milchindustrie, Käsereien 1110-1119 VIII. Speiseöle, Kokosfett u. Margarineerzeugung ... 1119—1121 IX. Groi3grundbesitzer . . 1121—1137 H. Elektrizität and Elektrotechnik. I. Elektrische Zentralen 1138-1171 II. Elektrische Bedarfsartikel, Elektrotechniker ............... 1172—1216 J. Holz-Industrie. I. Holz- und Forst-Industrie, Holz-und Waldexploitation 1217 — 1240 II. Sägewerke (Dampf- und Wassersägen) ....... 1240—1278 III. Holzwaren- und Möbelerzeugung und Handel .... 1279-1328 IV. Korke und Korkwaren-Industrie 1328—1330 K. Leder- und Schuh-Industrie. I. Lederfabriken, Gerbereien, Felle 1331—1340 II. Lederwarenfabriken, Kappen und Kürschnerwaren . . . 1340—1350 III. Handelm.Leder, Lederwaren, Gerbstoffen, Häuten etc. . 1350—1365 IV. Schuhe u. Schuhwaren 1365—1375 V. Handschuhe .... 1375—1378 L. Papier- und Druck-Industrie. I. Papier-, Pappen-, Holzstoff- und Zellulosefabriken . . 1379 — 1391 II. Papierwarenerzeugung 1391 — 1406 III. Papier- und Papierwarenhändler 1406—1418 IV. Buch-,Stein-u.Zeitungsdruckereien, Schriftgießereien . . 1418—1457 V. Buchbinder, Geschäftsbücherfabrik und Etuimacher . 1458—1464 VI. Holzschnitte, Klischees, Druckplatten etc. . . .. . 1464—1465 VII. Kunsthandlungen, Ölgemälde, Ölfarbendrucke, Aquarelle etc. 1465-1466 M. Textilindustrie. I. Baumwollspinnereien und Baum-wollwarenfabriken . . 1467 — 1513 G. Potravinářský průmysl. I. Mlýny, rýžárny a výroba krup 1055-1087 II. Výroba těstovin, pekárny 1087—1089 . III. Továrny na uzenářské zboží 1089—1093 IV. Továrny na konservy 1094—1103 V. Pražírny kávy . . . 1103—1106 VI. Kávové náhražky . . 1107 — 1110 VII. Průmysl mléčný, sýrárny 1110-1119 VIII. Jedlé oleje, kokosové tuky a výroba margarínu..................1119—1121 IX. Velkostatkáři .... 1121—1137 H. Elektřina a elektrotechnika. I. Elektrické centrály . 1138—1171 II. Elektrické potřeby, elektrotechnické závody .... 1172 — 1216 J. Dřevo-průmysl. I. Dřevo- a lesní průmysl, zužitkování dřeva a lesů . . 1217—1240 II. Pily (parní a vodní pilj») 1240—1278 III. Dřevěné zboží a výroba nábytku, obchod nábytkem . . 1279 — 1328 IV. Kork a průmysl korkového zboží 1328-1330 K. Kožní a obuvní průmysl. I. Výroba koží, iirchárny, kožišiny 1331—1340 II. Továrny koženého zboží, čepice a kožisnické zboží . . 1340—1350 III. Obchod kůžemi, kož. zbožím, ko-želuž. potřeby atd. 1350—1365 IV. Obuv a potřeby obuvnické 1365 —1375 V. Rukavice............. 1375—1378 L. Průmysl papírnický a grafický. 1. Továrny na papír, lepenku, dřevovinu a celulosu . . 1379 — 1391 II. Výroba papírového zboží 1391-1406 III. Obchod papírem a papírovým zbožím..................... 1406—1418 IV. Knih- a kamenotiskárny, tiskárny novin, písmolijny . . 1418 — 1457 V. Knihařství, továrny obch. knih a kartonáží .... 1458—1464 VI. Dřevorytiny, štočky, klišé atd. 1464 -1465 VII. Obchod uměl. výrobky, olejomalby, olei otisky, akvarely atd. 1465—1466 M. Textilní průmysl. I. Přádelny a tkalcovny bavlny 1467-1513 211
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!