Compass. Industrielles Jahrbuch 1933: Čechoslovakei. - Page 23

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1933: Čechoslovakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen der Tschechoslowakei nach 16 Branchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet; Verzeichnis der tschechischen Bankhäuser, Ministerien und Handelskammern sowie der Treuhänder und Inkassobüros.
Consecutive pagination
23
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000352-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000352-23
Content
19 II. Schafwollwarenfabriken 1562 -1577 III. Strick- und Wirkwarenerzeuger 1577-1594 IV. Flachs, Leinen, Hanf, Jute, Seilerwaren, Bindfaden . 1594—1614 V. Seidenspinnereien u. Seidenwaren-fabriken.................1614—1621 VI. Stickereiwaren-u.Spitzenerzeugung 1621-1629 VII. Konfektion, Kleider-, Wäsche-und Miedererzeuger, Pfaidler 1629-1655 VIII. Teppich-Industrie . 1655—1659 IX. Hut-Industrie (auch Halbfabrikate) 1659-1664 X. Diverse (Posamentenindustrie etc.) 1664-1674 XI. Hilfsindustrien (Färbereien, Appreturen, Bleichereien etc.) 1674—1688 XII. Handel mit Rohstoffen und Halbfabrikaten (Garne etc. 1688—1696 XIII. Handel mit Textilwaren (auch Manufaktur) .... 1696-1712 XIV. Kunstblumen und Schmuckfedernerzeuger ......................1712—1715 N. Zucker-Industrie. I. Zuckerfabriken (Raffinerien und Rohzuckerfabriken . 1716 — 1726 II. Zuckerwarenfabriken (Kanditenfabriken etc.) .... 1727—1736 0. Diverse Industrien. I. Bürsten, Pinsel, Besen und Borsten 1737 II. Drechsler 1741 III. Fächerindustrie — IV. Federn und Roßhaare . . . 1748 V. Stärke 1750 VI. Schirmindustrie . . . . 1753 VII. Schwämmehandel . . . 1754 VIII. Spielwaren-Industrie . . . . 1754 IX. Tabak-Industrie 1756 X. Film-Industrie 1756 XI. Diverse • . . 1759 P. Import- und Exporteure . 1770 R. Spediteure und Lagerhäuser 1777 S. Treuhänder und Bücherre- visoren 1802 T. Informations- und Inkassobüros 1807 U. Baukierbuch 1813 V. Ministerien 1871 W. Handelskammern, Messen, Industrielle Vereine . . . 1879 Nachtrag . 1899 II. Továrny na vlněné zboží 1562—1577 III. Výroba pleteného a stávkového zboží..................... 1577—1594 IV. Len, plátno, konopí, juta, prům. provaznický, nitě . 1594—1614 V. Továrny na hedbáví, výroba hedváb. zboží . . . 1614—1621 VI. Výroba výšivek a krajkového zboží.................... 1621—1629 VIL Průmysl konfekce, šatstva, prádla a výroba Šněrovaček 1629—1655 VIII. Výroba koberců . . 1655—1659 IX. Průmysl kloboučnický (také polo-výrobky) ... . 1659—1664 X. Různé (ozdobné zboží atd.) 1664-1674 XI. Pomocný průmysl (barvírny, bělidla, úpravny) . . 1674—1688 XII. Obchod surovinami a polovýrobky (příze atd.) .... 1688—1696 XIII. Obchod textilními výrobky 1696—1712 XIV. Umělé květiny a ozdobná péra 1712-1715 N. Cukerní průmysl. I. Cukrovary (rafinerie a surovárny) 1716—1626 II. Továrny na cukrovinky (kandity atd.)....................... 1727-1736 O. Různý průmysl. I. Kartáče, štětce, smetáky a štětiny 1737 II. Soustružníci dřeva .... 1741 III. Výroba vějířů...............— IV. Péra ptačí a koňské žíně . 1748 V. Škroby.......................1750 VI. Výroba deštníků................1753 VII. Obchod houbami................1754 VIII. Průmysl hračkářský . . . 1754 XI. Tabák.................... ... 1756 X. Filmový průmysl................1756 XI. Různé........................1759 P. Dovoz a vývoz ................... 1770 R. Zasílatelé a skladiště zboží . 1777 S. Důvěrní kanceláře a revisoři knih............................1802 T. Informační a inkasní kanceláře 1807 U. Iíanky a bankovní domy . . 1813 Y. Ministerstva......................1871 W. Obchodní komory, veletrhy, průmyslové spolky .... 1879 Dodatek..............................1899 2* n
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!