Compass. Industrielles Jahrbuch 1933: Čechoslovakei. - Page 21

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1933: Čechoslovakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen der Tschechoslowakei nach 16 Branchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet; Verzeichnis der tschechischen Bankhäuser, Ministerien und Handelskammern sowie der Treuhänder und Inkassobüros.
Consecutive pagination
21
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000352-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000352-21
Content
17 ft. Lebensmittel-Industrie. 1. Mühlen-, Reisschälereien und Roll- gerste................ 1093—1125 11. Teigwarenfabriken, Brotfabriken 1125-1127 III. Wurst- und Selchwarenfabriken 1127—1132 IV. Konservenfabriken . 1132—1141 V. Kaffeeröstereien . . . 1142 — 1145 VI. Kaffeesorogate . . . 1145 — 1148 VII. Milchindustrie, Käsereien 1148-1157 VIII. Speiseöle, Kokosfett u. Margarineerzeugung . ... 1157—1158 IX. Großgrundbesitzer . . 1159—1175 H. Elektrizität and Elektrotechnik. I. Elektrische Zentralen 1176—1210 II. Elektrische Bedarfsartikel, Elektrotechniker ...................1210—1254 J. Holz-Industrie. I. Holz- und Forst-Industrie, IIolz-und Waldexploitation 1255—1279 II. Sägewerke (Dampf- und Wassersägen) ..................... 1279—1320 TU. Holzwaren- und Möbelerzeugung und Handel .... 1320—1372 IV. Korke und Korkwaren-Industrie 1372-1374 K. Leder- und Schuh-Industrie. I. Lederfabriken, Gerbereien, Felle 1375—1384 II. Lederwarenfabriken, Kappen und Kürschnerwaren. . . 1385—1395 III. Handelm. Leder, Lederwaren,Gerbstoffen, Häuten etc. . 1395—1410 IV. Schuhe u. Scbuliwaren 1411—1422 V. Handschuhe .... 1422—1426 L. Papier- und Drnck-Industrie. I. Papier-, Papppn-, Holzstoff- und Zellulosefabriken . . 1427 — 1439 II. Papierwarenerzeugung 1439—1454 III. Papier- und Papierwarenhändler 1454-1467 IV. Buch-,Stein-u.Zeitungsdruckereien, Schriftgießereien . . 1467—1506 V. Buchbinder, Geschäftsbücherfabrik und Etuimacher . 1506—1512 VI. Holzschnitte, Klischees, Druckplatten etc. . . . _ . 1512—1513 VII. Kunsthandlungen, Ölgemälde, Ölfarbendrucke, Aquarelle etc. 1513-1514 M. Textilindustrie. I. Baumwollspinnereien und Baum-wollwarenfabriken . . 1515—1562 G. Potravinářský průmysl. I. Mlýny, rýžárny a výroba krup 1092-1125 II. Výroba těstovin, pekárny 1125-1127 III. Továrny na uzenářské zboží 1127—1132 IV. Továrny na konservy 1132-1141 V. Pražírny kávy . . . 1142—1145 VI. Kávové náhražky . . 1145—1148 VII. Průmysl mléčný, sýrárny 1148-1157 VIII. Jedlé oleje, kokosové tuky a výroba margarínu............1157—1158 IX. Velkostatkáři .... 1159—1175 H. Elektřina a elektrotechnika. I. Elektrické centrály . 1176—1210 II. Elektrické potřeby, elektrotechnické závody .... 1210—1254 J. Dřevo-príunysl. I. Dřevo- a lesní průmysl, zužitkování dřeva a lesů . . 1255 — 1279 II. Pily (parní a vodní pily) 1279—1320 III. Dřevěné zboží a výroba nábytku, obchod nábytkem . . 1320—1372 IV. Kork a průmysl korkového zboží 1372-1374 K. Kožní a obuvní průmysl. I. Výroba koží, jirchárny, kožiáiny 1375—1384 II. Továrny koženého zboží, čepice a kožÍ8nické zboží . . 1385—1395 III. Obchod kůžemi, kož. zbožím, ko-želuž. potřeby atd. . 1395—1410 IV. Obuv a potřeby obuvnické 1411-1422 V. Rukavice............... 1422—1426 L. Průmysl papírnický a grafický. I. Továrny na papír, lepenku, dřevovinu a celulosu . . 1427 -1439 II. Výroba papírového zboží 1439—1454 III. Obchod papírem a papírovým zbožím.................... 1454—1467 IV. Knih- a kamenotiskárny, tiskárny novin, písmolijny . . 1467—1506 V. Knihařství, továrny obch. knih a kartonáží .... 1506—1512 VI. Dřevorytiny, štočky, klišé atd. 1512-1513 VII. Obchod uměl. výrobky, olejomalby, olej otisky, akvarely atd. 1513—1514 M. Textilní průmysl. I. Přádelny a tkalcovny bavlny 1515-1562 2TI
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!