Compass. Industrielles Jahrbuch 1933: Čechoslovakei. - Page 17

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1933: Čechoslovakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen der Tschechoslowakei nach 16 Branchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet; Verzeichnis der tschechischen Bankhäuser, Ministerien und Handelskammern sowie der Treuhänder und Inkassobüros.
Consecutive pagination
17
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000352-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000352-17
Content
13 Brancheneinteilung des Firmenverzeichnisses. A. Han-Industrie and Indastrie der Steine and Erden. I. Ziegeleien und Kalkbrennereien 353-389 II. Zement- und Zementwarenfabriken 389—402 III. Baumeister, Betonbauunternehmungen, Bauunternehmer 402—459 IV. Steinindustrie und diverse Baumaterialien (Korksteinfabrikate, Schiefer, Marmor, Granit, Steinbrüche etc.)................. 459-488 V. Größere Baumaterialien und Steinhändler . .... 488 — 498 B. Glas* and Porzellan-Industrie. I. Glaserzeugung .... 499—509 II. Glaswarenerzeugung und Raffinerien ..................... 510—533 III. Kaolin- und Porzellanwerke 533-540 IY. Sonstige keramische Industrien 540-549 V. Handel mit Glas- Glaswaren, Porzellan u. keram. Artikeln 549—667 VI. Porzellan- und Glasmalereien 567-568 C. Berg- and Hüttenwerke. I. Bergwerke (Kohle, Eisen, Magnesit, Kupfer, Graphit, Federweiß), Hüttenwerke, Tongruben 569—601 II. Handel mit Bergwerksprodukten (mit Ausschluß der Eisenhändler), Bergtechn. Bureaux . . 601—620 IH. Tiefbohrunternehmungen . . 620 D. Maschinen- and Metall-Indastrie. I. Maschinen-u.Metallwarenfabriken. Eisengießereien etc. . 621—762 II. Maschinen-, Metallwaren-, Eisenhändler u. techn. Büros 762—814 III. Eisen- und Eisenwarenhändler ................... 815—823 IV. Elektrotechnische Metallniederschläge, Galvaniseure 823—826 V. Edelmetalle und Edelsteine (auch Juweliere).................. 826—835 VI. Instrumente, Optik und Mechanik, photogr. Apparate . . 835—854 VII. Graveure u. Metallprägeanstalten 854-858 VIII. Installateure und Spengler etc. 858-872 IX. Musikinstrumente . . . 872—883 Odbory v seznamu firem: A. Stavební průmysl a průmysl ka- mene a zemin. I. Cihelny a vápenné pece 353—389 II. Cementárny a výroba zboží z cementu ....................... 389—402 III. Stavitelé, podnikatelství betonových staveb, stavební podnikatelé 402-459 IV. Průmysl kamene a různé stavební hmoty (isolační desky, břidlice, mramor, žula, kamenné lomy atd.) 429-488 V. Větší obchody stavebními hmotami a kamenem . . . 488—498 B. Sklářský průmysl (porcelán). I. Výroba skla............ 499—509 II. Výroba skeln. zboží a raf. skla. 510—533 III. Továrny kaolinu a porculánu 533—540 IV. Keramický průmysl ostatní 540-549 V. Obchod sklem, skleněným zbožím, porculánem, a keramickými výrobky ....................... 549—567 VI. Malířství sklaaporculánu 567—568 C. Doly a hatě. I. Doly (uhlí, železo, magnesit, měď, tuha, mastek), hutě, rudy 569—601 II. Obchod hutními výrobky (vyjímaje obchodníky železem), hutní techn. kanceláře . . 601—620 III. Podnikatelství hlub. vrtání . 620 D. Strojní a kovodělný průmysl. I. Strojírny a továrny na zpracování kovů, slévárny atd. . . 621—762 II. Obchod zbožím kovovým a stroji, techn. kanceláře . . 762—814 III. Obchod železem a zbožím železným.....................815—823 IV. Elektrotechnické kovové potažení galvanisace ... . . 823—826 V. Drahé kovy a drahokamy (též klenotníci)................. 826—835 VI. Přístroje, optika a mechanika, fotogr. aparáty . . . 835—854 VII. Rytecké a kovotlačitelské závody 854-858 VIII. Instalační závody a klempíři atd. 858—872 IX. Hudební nástroje . . . 872—883
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!