Compass. Industrielles Jahrbuch 1932: Čechoslovakei. - Page 25

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1932: Čechoslovakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen der Tschechoslowakei nach 16 Branchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet; Verzeichnis der tschechischen Bankhäuser, Ministerien und Handelskammern sowie der Treuhänder und Inkassobüros.
Consecutive pagination
25
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000351-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000351-25
Content
19 II. Schafwollwaienfabriken 1680 -1697 III. Strick- und Wirkwarenerzeuger 1697-1716 IV. Flachs, Leinen, Hanf, Jute, Seilerwaren, Bindfaden . 1716—1738 V. Seidenspinnereien u. Seidenwarenfabriken .................. 1738—1746 VI. Stickereiwaren- u. Spitzenerzeugung 1746 — 1755 VII. Konfektion, Kleider-, Wäsche-und Miedererzeuger, Pfaidler 1755-1782 VIII. Teppich-Industrie . 1782—1786 IX. Hut-Industrie (auch Halbfabrikate) 1786-1792 X. Diverse (Posamentenindustrie etc.) 1793-1804 XI. Hilfsindustrien (Färbereien, Appreturen, Bleichereien etc.) 1804—1818 XII. Handel mit Rohstoffen und Halbfabrikaten (Garne etc. 1818—1828 XIII. Handel mit Textilwaren (auch Manufaktur) .... 1828—1877 XIV. Kunstblumen und Schmuckfedernerzeuger ................... 1877—1880 N. Zucker-Industrie. I. Zuckerfabriken (Raffinerien und Rohzuckerfabriken .1881 — 1893 II. Zuckerwarenfabriken (Kanditenfabriken etc.) .... 1893 — 1904 0. Diverse Industrien. I. Bürsten, Pinsel, Besen und Borsten 1905 II. Drechsler....................1909 III. Fächerindustrie ............— IV. Federn und Roßhaare . . . 1917 V. Stärke....................1919 VI. Schirmindustrie ... 1923 VII. Schwämmehandel . . . 1924 VIII. Spielwaren-Industrie .... 1924 IX. Tabak-Industrie . . . . 1926 X. Film-Industrie..............1926 XI. Diverse .... • . . 1930 P. Import- und Exporteure . 1942 R. Spediteure und Lagerhäuser 1950 S. Treuhänder und Bücherrevisoren ...........................1978 T. Informations- und Inkassobüros 1983 U. Bankierbuch.....................1989 V. Ministerien.................. 2048 W. Handelskammern, Messen, Industrielle Vereine . . . 2056 Nachtrag ......................... 2077 II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. Továrny na vlněné pleteného zboží 1680-1697 a stávkového . 1697-1716 juta, prüm. 1716—1738 výroba hed-1738-1746 krajkového 1746—1755 Výroba zboží . Len, plátno, konopí, provaznický, nitě . Továrny na hedbáví, váb. zboží Výroba výšivek a zboží............... Průmysl konfekce, šatstva, prádla a výroba šněrovaček 1755—1782 Výroba koberců . . 1782—1786 Průmysl kloboučnický (také polo-výrobky) ... . 1786—1792 Různé (ozdobné zboží atd.) 1793-1804 Pomocný pi úmysl (barvírny, bělidla, úpravny) . . 1804—1818 Obchod surovinami a polovýrobky (příze atd.) .... 1818 — 1828 Obchod textilními výrobky 1828—1877 Umělé květiny a ozdobná péra 1877-1880 N. Cukerní průmysl. I. Cukrovary (rafinerie a surovárny) 1881-1893 II. Továrny na cukrovinky (kandity atd.)........................ 1893-1904 O. ltuzný průmysl. I. Kartáče, štětce, smetáky a štětiny 1905 II. Soustružníci dřeva .... 1909 III. Výroba vějířů . . ... — IV. Péra ptačí a koňské žíně . 1917 V. Škroby........................1919 VI. Výroba deštníků.................1923 VII. Obchod houbami.................1924 VIII. Průmysl hračkářský . . . 1924 XI. Tabák.........................1926 X. Filmový průmysl...............1926 XI. Různé . 1930 P. Dovoz a vývoz .................... 1942 R. Zasílatelé a skladiště zboží . 1950 S. Důvěrní kanceláře a revisoři knih.............................1978 T. Informační a inkasní kanceláře 1983 U. Banky a bankovní domy . . 1989 Y. Ministerstva...................... 2048 W. Obchodní komory, veletrhy, průmyslové spolky .... 2056 Dodatek ............................. 2077 2*n
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!