Compass. Industrielles Jahrbuch 1932: Čechoslovakei. - Page 23

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1932: Čechoslovakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen der Tschechoslowakei nach 16 Branchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet; Verzeichnis der tschechischen Bankhäuser, Ministerien und Handelskammern sowie der Treuhänder und Inkassobüros.
Consecutive pagination
23
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000351-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000351-23
Content
17 G. Lebensmittel-Industrie. 1. Mühlen-, Reisschälereien und Roll- gerste................ 1175 — 1209 II. Teigwarenfabriken, Brotfabriken 1209-1211 III. Wurst- und Selchwarenfabriken 1212—1216 IV. Konservenfabriken . 1216—1227 Y. Kaffeeröstereien . . . 1228—1231 VI. Kaffeesorogate . . . 1231 — 1235 VII. Milchindustrie, Käsereien 1235-1244 VIII. Speiseöle, Kokosfett u. Margarineerzeugung . ... 1244—1245 H. Elektrizität und Elektrotechnik. I. Elektrische Zentralen 1246 — 1281 II. Elektrische Bedarfsartikel, Elektrotechniker ................ 1281—1329 J. Holz-Industrie. I. Holz- und Forst-Industrie, Holz-und Waldexploitation 1330—1359 II. Sägewerke (Dampf- und Wassersägen) ..................... 1359-1405 III. Holzwaren- und Möbelerzeugung und Handel .... 1405—1465 IV. Korke und Korkwaren-Industrie 1465-1467 K. Leder- und Schuh-Industrie. I. Lederfabriken, Gerbereien, Felle 1468—1479 II. Lederwarenfabriken, Kappen und Kürschnerwaren . . . 1480—1492 III. Handelm.Leder, Lederwaren, Gerbstoffen, Häuten etc. . 1492—1510 IV. Schuhe u. Schuhwaren 1511—1525 V. Handschuhe .... 1525—1530 L. Papier- und Druck-Industrie. I. Papier-, Pappen-, Holzstoff- und Zellulosefabriken . . 1531—1544 II. Papierwarenerzeugung 1545—1562 III. Papier- und Papierwarenhäudler 1562-1577 IV. Buch-,Stein-u.Zeitungsdruckereien, Schriftgießereien . . 1577—1619 V. Buchbinder, Geschäftsbücherfabrik und Etui macher . 1619—1626 VI. Holzschnitte, Klischees, Druckplatten etc. . . ._ . 1626—1627 VII. Kunsthandlungen, Ölgemälde, Ölfarbendrucke, Aquarelle etc. 1627-1628 M. Textilindustrie. I. Baumwollspinnereien und Baum-wollwarenfabriken . . 1629 — 1680 G. Potravinářský průmysl. I. Mlýny, rýžárny a výroba krup 1175-1209 II. Výroba těstovin, pekárny 1209—1211 III. Továrny na uzenářské zboží 1212—1216 IV. Továrny na konservy 1216-1227 V. Pražírny kávy . . . 1228—1231 VI. Kávové náhražky . . 1231—1235 VII. Průmysl mléčný, sýrárny 1235—1244 VIII. Jedlé oleje, kokosové tuky a výroba margarínu................. 1244 — 1245 H. Elektřina a elektrotechnika. I. Elektrické centrály . 1246—1281 II. Elektrické potřeby, elektrotechnické závody .... 1281 —1329 J. Dřevo-prumysl. I. Dřevo- a lesní průmysl, zužitkování dřeva a lesů . . 1330 — 1359 II. Pily (parní avodnípily) 1359—1405 III. Dřevěné zboží a výroba nábytku, obchod nábytkem . . 1405—1465 IV. Kork a průmysl korkového zboží 1465—1467 K. Kožní a obuvní průmysl. I. Výroba koží, jirchárny, kožiáiny 1468-1479 II. Továrny koženého zboží, Čepice a kožisnické zboží . . 1480—1492 III. Obchod kůžemi, kož. zbožím, ko-želuž. potřeby atd. . 1492—1510 IV. Obuv a potřeby obuvnické 1511 —1525 V. Rukavice............. 1525—1530 L. Průmysl papírnický a grafický. I. Továrny na papír, lepenku, dřevovinu a celulosu . . 1531 — 1544 II. Výroba papírového zboží 1545—1562 III. Obchod papírem a papírovým zbožím.................... 1562 — 1577 IV. Knih- a kamenotiskárny, tiskárny novin, písmolijny . . 1577 — 1619 V. Knihařství, továrny obch. knih a kartonáží .... 1619—1626 VI. Dřevorytiny, štočky, klišé atd. 1626 -1627 VII. Obchod uměl. výrobky, olejomalby, olej otisky, akvarely atd. 1627—1628 M. Textiluí průmysl. I. Přádelny a tkalcovny bavlny 1629-1680 211
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!