Compass. Industrielles Jahrbuch 1932: Čechoslovakei. - Page 224

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1932: Čechoslovakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen der Tschechoslowakei nach 16 Branchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet; Verzeichnis der tschechischen Bankhäuser, Ministerien und Handelskammern sowie der Treuhänder und Inkassobüros.
Consecutive pagination
224
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000351-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000351-224
Content
206 Inhaltsverzeichnis. „Unie“ Transport - Unternehmung, Bratislava 1953. „Unio“ Buehdruckerei A.-G., Užhorod 1617. Uniofilra Ges. m. b. H., Košice 1927. UnioD Act.-Gea. f. ehem. Ind., Praha 1086. Union-Bank Böhm. a. Böhm. Union-Bank. „Union“ Baumaterialien-Han-delsges. m. b. H., Bratislava 493. „Union“ Buchdrnckerei, Gea. m. b. H., Slezska Ostrava 1613. „Union“ Chemische Fabrik Gea. m. b. H., Drahowitz 1058, Webeditz 1096. Union-Eisenind.-Ges. m. b. H., Mor. Ostrava 599. „Union“, Fabrik pharmazeut. Bedarfsartikel, Gea. m. b. H., Tetachen 1127. „Union“ Holz-A.-G., Mor. Ostrava 1344. Union Informationsbüro,Teschen, 1987. Union Kohlenhandels-Ges. m. b. H., Böhm., Mor. Ostrava, 625. „Union“ Kohlenwerke A.-G., Praha 605, Trupschitz 1277, 386, 612. Union, Konfektion, Bärringen 1747. „Union“ Maschinenbau- und Gießerei A.-G., České-Budě-jovice 664, 736 I. Union Portland-Zementfabriks-A.-G., Bratislava 391, Stupava 401. Union-Porzellan, Vereinige Porzellanfabriken A.-G., Karlsbad 545, Klösterle 545. „Union“ Schokoladefabrik Gea m.b.H., Olomouc 1898 „Union“ Steinkohlenbergbau, Hřešíce 591. „Union“ Strumpf- u. Wirkwarenfabrikation r. G. m. b. H., Asch 1699. „Union„ Verlagshuchdruckerei, I.eitmeritz 1593, Bilin 1579, Tepli tz-8chönau 1614. Union Versicherung^ A. G., Praha 144 II. „Union“ Zuckerbandel8-Ges. m. b. H., Praha 1938. „Unitas“ Rum- u. Likörfabrik A.-G., Prešov 1020. United Artists Ges. m. b. H., Praha 1920. „Universal“ Hut- & Kappenerzeugung, Košice 1789. Universalfilm, Verleib u.Vertrieb, Ges. m. b. H., Praha 1929. „Universum“ účastináraka tlačiareň, Bratislava 1581. Unruh Rudolf, Praha 753. Unter-Tannowitz, Gemeinde-Ziegelei 386. Unzeitig Emil, Zábřeh 1876. Unzeitig Ing. & Seidel, Hains-, pach 1878. Upický lnářský a jutnřský, průmysl, akc. spol., Úpice 1736. „Urania“ Druck- u. Verlagsges. m. b. H., Fischern 1586. „Urania“ Kinematografická Úč. spol., Bratislava 1927. „Urania“ knihkupectvo, Zvolen 1577. Urbach Alfred Söhne, Probstau 556. Urbach Eml. & Co., Praha 1163, Kolin 1896, 1921. Urbach Isidor, Košice 895. Urbaoh Ludevit, Košice 917. Urbach Ludwig, Praha 854. Urbach & Co., Tepl.-Schönau 1173, 1140. Urban A., Brno 1864. Urban Brüder, Rakovník 1450. Urban Bruno, Troppau 1326. Urban Emanuel. Unhošt 966. Urban Fr., Gablonz 570, 809. Urban Franz, Ober-Leutensdorf ] 1436, 1466. Urban J. L. Olomouc 476. Urban Jaroslav, Ing., Praha 753. Urban Kohlenhandels A.-G., Bratislava 618, 2077. Urban Ladislav a spol., Praha 1215. Urban Ludwig, Jechnitz 687. Urban Ludvik, Rakovník 1215. Urban Oldřich, Rakovník 1041. Urban Václav, Praha 1149. Urban Wenzel, Kralupy 553, 816. Urban Wenzel, Praha 854. Urban & Cie., Praha 1149. Urban & Co., Praha 1521, Holice 1515. Urban & Co., Scheies 1948. Urban & Dr. Stein, Praha 1123. Urbanczyk Franz, Ing., Fryštát 360, 1369. Urbanec Jan, Moravské Budějovice 1474. Urbánek B. u. Co., Ilartmanitz 1925, Chumo 1365, 1416. Urbánek Ferdinand a synové, Praha 1624. Urbánek Fr. A. a synové, Praha 1938. Urbánek Hugo, Trenčín 385. Urbánek Josef, Vysoké Mýto 1462. Urbánek Mojmír, Praha 936. Urbánek & Co., Praha 904. Urbánek a spol., Trnava 1615. Urbaník Jan, Vrbětice 1207. Urbánková Marie, Heřmanůův Meštec 681. Urbanovský K., G- m. b. H., Rosice 766. Urbanowsky Vincenz, Brno 660. Urbaachek Karl, Mahr.-Schön-berg 818 Urbatscliek Karl, Raase 1663. Urchs Anton, Windiach-Kamnitz 873. Úřednický peněžní ústav epol. s o. r., Brno 1999. Uřícař Fr., Strážnice 1455. Urr Georg, Košice 1428. „Ursus“, chem. Fabrik, G. m. b. H., Jablonnó n Orl. 1062, Praha 1086. Urwantschky Richard, Reichenberg 1981. Ušiak Jan, Myjava 1728. U. S. S. R. Handelsverwertung, _ Praha 1935. Ústav pro hospodárné využití paliv, Praha 1938. Ústi nad Orlicí, St&dt. Elektrizitätswerke 1278- Ústredná ludová banka Žitného Ostrova úč spol., Dunajska Streda 2001. Ústredná pálenica družstevná, , Nitra 1024. Ústřední banka českých spořitelen, Praha 2030, Bratislava 1996, Brno 1999, Dux . 2002, Leitmeritz 2013. Ústřední elektrárny akc. spol., Praha 1270, Seestadtl 1273, Štěchovice 1274. Ústredni Sváz Československých Průmyslníku, siehe Zentralverband der čsl. IndustrieUen. Utíkal František, Náklo 1433, Utitz Brüder, Praha 1476. Utitz Gustav, Praha 1489. 1529. Utner Herbert Ing. Jauernlg, 1374, 1424, 364, 470. Úvěrná banka úč. ap. s. Creditbank A.-G. Uvěrni spolek záložna a zastavárna, Prostějov 2032. Úwira Josef, Háj 361. Uxa Brüder, Brno 660. Uxa Edwin Ing. & Comp., Brno 660. Uzel Anton, Brno 1931. Uzenářské sdruženi legionářů, spol. s. r. o., České Budějovice 1212. Užhoroder Möbel- u. Fournier-fabriks A.-G., Užhorod 1461, 1400. Užhoroder Spiritusfabrik A.-G., Užhorod 1029, 993, 1165. Užhorodská továren na tehlu, Užhorod 387. Vaca Emil, Olomouc 719. Vacek J., Chrast u Chrudim 1932. Vacek J., Hradec Králové 1958. Vacek J. Praha, 1939. Vacek Jaroslav, Dobruška 1102. Vacek Jaroslav, Slaný 501, 637, 1972. Vacek Josef, Praha 1448. Vacek Karl Ges. m. b. II., Lysá 702, 2079- Vacek & Jansa, Jablonné n. Orl. 1373. Vach Jindřich, Litomyšl 497,396. Vach Václav, Litomyšl 700. Vácha Jaroslav, Uherský Brod 1327. Vachalové Bratří, Praha 1448. Vachata Štěpán a spol., Kozá-rovice 471. Vachek A., Třebechovice 1458. Vačkař Otmar, Brno 519. Václ Vr., Klatovy 1906. Václavek Brüder, Praha 1448. Pisek 1438, 1387. Václávek Frant., Brno 412. Václavik Zděnek, Žehuň 1209, 1404 Václavik & Sucharda, Kruh 1650, 1725. Vaculík Fr. & Sohn, Břeclav 1410. Vaculik L., Brno 803. Vacuum Oil Company A.-G., Praha 1156, Sendražice 1152. Vadas J., Pardubice 1303. Vagač Alexander, Dětva 1236.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!