Compass 1909, III. Band - Page 153

Book title
Compass 1909, III. Band
Book description
Informationen zu rd. 50.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Österreich-Ungarns nach 16 Branchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
153
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000346-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000346-153
Content
Matějka—May. CXLIX Matějka Rud. & Petrželka Jos., Brünn 92. Matpjovský F., Prag 1728. Matějů Johann, Brünn 359. Material-Genossenschaft der Vereinigten Kartonagewaren-fabriken, Wien 1423. Material- und Baurequisitenbezugshaus der Maler etc., Wien 841. Materna F. J., Prag 820. Materna Josef, Neu-Paka 1634, Ober-Hohenelbe 1788. Materna Kathi, Hohenelbe 1719. Mathaus Juliane, Friedrich, Johanna & Kosa, St. Ulrich 240. Mather Adolf & Co., Olmütz 409. Mathes Albert, Liebenau 559,171. Mathes Ed. R., Olmütz 203, 208. Mathes Nikolaus, Graz 153. Mathian Joh., Laibach 1262. Mathias Herm., Czernowitz 1039. Mathie Gustav, Haslach 1650. Mathie Rudolf, Grieskirchen 578. Mathis August, Wien 81. Mathner Anton, Wien 1367. Matin Ivan Martinac, Vrgorac 1793. Matis Ignatz. Ober-Eisenberg 986. Matitsch Victor, Fabers Ludwig Nehflg., Wien 288. Matl Franz, Gr.-Raigern 96. Matl Th. F. & Söhne, Wien 701. Matlach & König, Wien 1224. Matlas Wenzel, Scbluckenau 999. Matolony F. X., Wien 1510. Matonoha Jos. & A., Öls 1831. Matouš F., Semil 1584, Beneschau b. Semil 1542. Matouš a Křemlička, Ober-Neudorf 1573, Bělohrad 1541. Matoušek Jan a spol., Blatt 256, Matoušek Rudolf, Laun 1820. Matoušek Vilém, Melnik 263. Matras August, Wien 1034. Matscheko J. & Schrödl, Wien 59, 123. Matt Jos., Absam 1540. Matt Rudolf, Langenlebarn 1139. Mattas Josef, Teplitz 828. Mattas Oskar, Marienbad 1265. Mattausch Ernst, Neuzedlisch 635. Mattausch Franz, Teplitz 864. Mattausch Friedr. & Sohn A. G., Franzensthal 1550, Friedrichsthal 1551, Scharfenstein 1582, Wien 1534. Mattausch Gustav, Prag 140. Mattausch Heini*., Leschkau 664. Mattausch & Haneschka, Wien 1367, Polna 1380. Matter A.. Teschen 51. MatternGebrüder,Rumburgl581. Mattem Heinrich, Niedergrund 1787. Mattern Josef &Co., Zuckmantel 149. Mattern Robert, Prag 421. Mattes Jos., Innsbruck 579. Matthey August, Graz 1477. Matthey Ernest Erben, Graz 1477. Mattich Giuseppe qm. Antonio, Scardona 1791. Mattig Anton, Wien 571. Mattier F., Zwittau 1166, 1221. Mattuer Franz, Langenwang 1760. Mattoni lieh., Gießhiibel-Sauer-brunn 764, Wien 763, Franzensbad 764, Karlsbad 764. Mattuella Alois, Innsbruck 746. Matuella Fco., Trient 1859, <34. Mattuš S.Břetislav, Ledotsch 629. Matucha A., Prag 1380. Matula Mik., Blansko 210. Matura Adele, Wien 1900. Matura Bruder, Wien 1704. Matusch Josef, Wien 1367. Matuschka J., Náchod 403. Matuschka Josef, Dobruschka 1646. Matusiňski Jac., Krakau 101. Matuška Franz, Straßnitz 1357. Matyáš Ant., Chrudim 1250. Matyáš Ant., Wall. Kloubouk 1315. Matys Jos., červeňoves 957. Matyskiewicz W., Lemberg 939. Matza Eduard, Vöttau 1010. Matzek Franz, Hannsdorf 377. Matzek Franz, Wien 314. Matzek Josef, Brünn 1372. Matzek Josef Steyr 206. Matzek Wzl., Wien 314. Matzei Gustav, Wien 1810. Matzelle Johann, Neu-Tabor 985, 1197. Matzenauer Jos., Wien 1232, 1322. Matzenauer Karl, Brünn 92. Matzenauer Max, Julienfeld 22. Matzig Wenzel, Straußnitz 1003, 1212. Matzka Franz, Purkersdorf 1355. Matzka Laurenz, Wien 1868. Matzka Sofie, Wien 1775, 1776. Matzka & Prchal, Kanitz 1871. Matznar W., Reichenberg 432. Matzner Albert, Wien 1810. Matzner Engelbert, Bärn 918, 1125. Matzner G., Podgórze 1148. Matzner Ign., Brünn 557. Matzner Joh., Lundenburg 560. Matzner Johann, Nied. Mobrau 1197, Dürnseifen 1176, Klein-Mohrau 1188. Matzner Josef, Mauerkirchen 927. Matzun Jakob, Pettau 37, 1147, Ragosnitz 43, 1151. Mauder Josef, Wernstadt 1385. Mauer Andreas, Sagor 239, 45. Mauer Karl, Samotischek 45. Mauerer Josef, Wien 1745. Mauerhofer Alois, Pöllau 1620. Mauerhofer Fr. & Sohn, Graz 200. Mauerkirchen, Neues Elektrizitätswerk 1077. Mauermann Constantin, Friedland 1915. MauermannH., Jungbunzlaul33. Mauermann & Co., Perknow 1574. Mauersperger Josef, Wien 1912. Maural’s R. Erb., Znaim 653. Maurer Amb., Krumau 977. Maurer Emil, Bozen 1101. Maurer H., Unt. Schlschka 866. Maurer Johann, Wien 81. Maurer Johann, Wien 1513. Maurer Johann, Wien 1745. Maurer Jos. Söhne, Klagenfurt 715, 1854. Maurer Leonhard, Ried 1310. Maurer Leopold, Trebitsch 1384. Maurer M., Wien 550. Maurer Rudolf, Wien 1745. Maurer & Zach, M.-Ostrau 1106, 581, 606. Mauretter Hermann, Aussig 350. Maurhard J., Linz 853. Maurizio Paris, Krakau 1854. Mauro & Cie., Triest 866. Mauro Ing. ÄcDecorti, Triestllll. Mauss Hermann, Steyr 1792. Mauthe Friedr., Lochau 581. Mauthner Ernst, Wien 1534, Bubenč 1545. Mauthner Leopold,Battelau 1296, 1340. Mauthner, Lukacs & Co., Wien 478. Mauthner Philipp, Wien 1745. Mauthner, Wienersdorfer Malzfabrik, Wienersdorf, 667. Mautner Ad. Ig. & Sohn, Wien 609, 674, 701, Göding 663, Wilhelmsburg 661. Mautner Adalb., Wien 3. Mautner Adolf Sr Co., Wien 1628. Mautner Brüder, Wien 478. Mautner D., Teplitz 1518. Mautner E., Prág 859, 940. Mautner Emanuel, Brünn 1342. Mautner Ignaz, Wien 841. Mautner Isaac &Sohn, s. Österr. Textilwerke. Mautner J. V., Wien 1704. Mautner Jac., Prag 859. Mautner Jos., Rokitnitz 729. Mautner Leo & Eduard Richter, Warnsdorf 454. Mautner Leo & Friedrich, Prag 525. Mautner Leop., Bolechowic 613, 676. Mautner v. Markhof, Wien 609, 674. Mautner Raimund, Wien 1233. Mautner Samuel, Brünn 1342. Mautner, Taussig & Consorten, Wien 1533. Mautner & Consorten, 1641. Mautner & Kohn, Prag 1822. Mautner & Schönfeld, Triest 941. Mautsch Franz, Rumburg 1382. Mautsch Josef F., Schöoau 1831. Mauve Gerhard, Biosdorf 217. Mauz F. K., Linz 1263. Max Bela, Wien 253. Max Latzar, Wien 1336. Max & Schnabl, Wien 1336. Maxia Emil, Wien 253. Maxbauer Job., Schwanenstadt 1312. Maxian Franz, Teplitz 537. Maximilianschacht, Schallan 240. Maxmilian Gustav, Wien 314. May A.,H. May & Comp., Wien 1834, Ung.-Hradisch 1845.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!