Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1938: Čechoslovakei. - Page 84

Book title
Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1938: Čechoslovakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen der Tschechoslowakei nach 16 Branchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
84
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000343-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000343-84
Content
80 Inhaltsverzeichnis. Cheinleal-Company Ges. m. b. H., Niedorgrtind 9G4. „Chemika“ Isoliermittel f. Bautenschutz Ges. m. b. II., Praha 968. Chemische Fabrik, A.-G., Komárov 9.69. Chemische Fabriken siehe Seite 912—990. Chemische Industrie A.-G., Bratislava 991. Chemische Industrie Verband der, Aussig 1817. Chemische Industrien Vereinigung, Praha 1824. „Chemopharma“ Chemisch-pharmazeutische Werke A.-G., Edelspitz 954. Chemos Ges. m. b. H., Aussig 942. • Chemosan - Helleo A.G., Praha 968, Troppau 987. Chemotextil, Ges. m. b. H., Praha 968. „Chemza“ chemische Werke, Ges m b. H., Praha 968. Chepa-Orlfk Fabrik hemischer Papiere, Praha 1383, 968, Chiba Alois, Abertham 1358. Chiba Hans, Abertham 1358. Chicago Film, Ges. m. b. H., Praha 1694. Chirurgia, spol. s r. o., Praha 808. Chitz & Meller. Praha 968. Chládek Johann, Brno 949. Chládek .Josef, Brno 1324. Chládek Josef, Lamlskron 790. Chládek Josef, Vvprachtice 926. 937. Chládek Severín, Letovice 1284. Chladová Bratří, Závist 773. Chlunda Vladimír. Břeclav 1406. Chlapec Josef, Bilin 1060. Chlebeček Josef. Brandýs n. L. 387. Chlorodont-Werk, Ges. m. b. H., Bodenbach 946, 594. Chlorzinnwerk Syst, Goldschmidt, siehe Verein für ehem. und motali. Produktion & < o. Chlouba Josef a spol., Praha 578. Chlouba Václav, Louny 1394. Chlubna Karl Jihlava 400. Chlud K. & Sohn, Otrokovice 1353. Chlnmaký 'aroslav Praha 1728. Chlupaček Joh. & Sohn, Jágern-dorf 1500. Chlustina František, Praha 674. Chmel Anton,A.-G., Praha 1096. (Selchwnrenfa rik.) Chmel Franz. Praha 1025. Chmel Franz, Johann- uud Jaromír, Mor. Ostrava 354 Chmel Josef, Elektronges., Praha 747. Chmel Josef, Praha 1096. (Selch-warenfabr.) Chmelař Bohuslav, Praha 746. Chmelař Jaroslav, Běloves 1060. Chmelař Johann. Praha 746. Chmelař Karel, Praha 1002. Chmelatscu M., Teplitz-Schönau 587. Chmelik, Brno 1584. Chmelik Jan, Praha 1294. Chobot Josef, Ober-Roseutlial 965 Choceň, Elektrárna obee, 1132. Chochola & Co., Praha 747. Chodéra Václav, Praha 808. Chodura Arnošt, Strakonice 1521. Chomát Frantiáek, Sudoměfice 1487. Chomrák V., Jan Chmelik, Pardubice 807. Chorinský Bedřich, (“’áslavice 341, Veselí n. Mor. 1157. Chorovský Jos. Söhne, Slezská Ostrava 1255, 708. Chotěboř, städt. Elektr. - Werk 1132. Chotek Rudolf, Dolnia Křupá 901. Chour a spol., Skuteč 1356. Choura Josef, České Budéjovice 733. Chramosta Anna, Jince 1069. Chrapczynsky Ludwig, Reichenberg 1716. Ohráska a Jelínek. Chrudim 613. Christ A. & Co., Wilsdorf 369, 1262, 1311. Christ J. & Brüder, Burzdorf 592. Christ JoRef, Freudenthal 1680. Christ L. & Comp., Vápenný Podol 368. Christinen Kohlen - Gewerkschaft. Aussig 510. Christi A., Granesau 1234. Christi Albert & Sohn, Saaz 878. Chris) 1 Engelbert, Falkenati 395. Christi Gebrüder, Saaz 878. Christi & Schmid, Eger 801. Christof J., Vyškov 1323. Chrištof Jan, Vyškov 1616. Christof Rudolf, Warnsdorf 1625. Christof & Strassner, Arnsdorf 522. Christoph Franz Nachf., Praha 9G9. Christoph & Unmack, Tschern-hausen 1308. Cbromv Franz, Olšany 452. Chrouomeirex, Ges. m. b. H., Praha 791. Chropyner Zuckerfabriks Akt Ges., Chropyně 1657, 1064, 1231. Chroust J. Anton, Roudníček 562. Chrudimská Marie, Praha 1570. Chrudimský pivovar, Chrudim 852. Chudárek Karel, Zlín 131-2. Cbudej Ceuek, Ty lovíce 1348. Chudlařská Blažena, Praha 844. Chudoba Franz, Prosetín 1251, 1081. Chudoba Karel, Olomouc 661. chudý J. tv. I ýniáté n. Url. 717. Chudý Josef, Jihlava 1352. Chutnán & Nesweda, Volyně 464, Cernětice 441, 952. Chiímchal J., Rožnov 1182 Cbundela M., Turnov 1541. Cburavý František, Hranice 631. Chvála Fr., Praha 674. Chvála Josef, ltadič 1082. Chvalovský Miloš, Nymburk 931, 912, 940. Chvatal Karel, Brno 1269. Chvátal Ludvík, Brno 523. Chvoj Jaroslav, Horažďovice 345, Dolany 441. Chvojka F., Přelouč 380. Chvojka F., Živauice 381. Chvo ka Josef a Vojtěch, Plzeň 452, 357. Cbwalčovsky Fr., Mödritz 909. Chwoika Rich., Saaz 767. Cbýlek Josef, Nový Bohumín 576. Chýlek V., Mor. Ostrava 1310. Chynoraner Kartotlel- u. Fiachs-aufarbeitungs - A.-G., Chyno-rany 1527, 1688. Chýnover Kalkwerke Ges. m. b. H., Praha 358, Bolím.-Krumau 339, Chýnov 342, Dubkowitz 1834, Pacova Hora 356. Chytil Václav, Pralia 831, 674. Chytilík Josef, Mor. Ostrava 1653. Chytka Emanuel, Náměšť n. Osl. 1567. Chytrá Franz, Radkovice 1251. Cbytráček Bohuslav & Jan Bělík, Praha 1101. Cbytráček l'1., Kostelec 933, 1669. Cbytráček Václav, Malotice 1074. Ibrová a spol., Plzeň 1249. Ideal Radio A.-G., Praha 1185, Koliu 1172. Igielski Jan, Olomouc 913. iglau, Elektrizitätswerk 1138. Iglauer Klavierfabrik A.G., Jihlava 843. Iglauer Mälzerschaft, Jihlava 856. Iglauer Stadtgemeinde Gaswerk Jihlava 1017. Iglauer Vigogne-Spinnerei etc., Ges. m. b. H., Jihlava 1467, 1609. „Iglaumühl“ PapierfabrikA.-G., Přibyslavice 1371. Igler Peter, Winterberg 537. „Ignis“, HUttenbau-A.-G.,TepL-Schönau 769, Mor.-Ostrava 740, Tepl.-Schönau 711. Ihl Fritz, Komotau 738. Ikruth Augol Vertrieb, Reichenberg 1011, 766. Ilavský pivovar úc. spol., Hava 8:\6. Ilguor Rudolf, Landskron 403. Ilk A. & Co., Praha 679, Uhříněves 566, 718. „Ilka" A.-G., Eger 901. Iliichmann Eduard jun., Mähr. Rotbwassei 1470. Milchmann Robert Mähr Roth-wasser 1470, 1502 IHInR Franz. Aussig 337. Gling Theodor, Jihlava 1413. Ulner F. a. spol., Mor. Ostrava 652. Illner Fr.. Trautenau 1223. Iltis Berthold, Prostějov 1678. Immerglück Beuo, Mor Ostrava 790. Immerglück Otto, Praha 752. Immergut Kudtdf, Plzeň 1671. Imperial Contimntal Gas Association, Graslirz 1017.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!