Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1938: Čechoslovakei. - Page 78

Book title
Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1938: Čechoslovakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen der Tschechoslowakei nach 16 Branchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
78
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000343-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000343-78
Content
74 Inhaltsverzeichnis. HltBChmanD Max & Comp., Praha 876, Klobúky 873, Lochkov 873. Hittmann Anton Söhne, Wiesenthal 506, Antoniwald 484. Hladina Alois, Pardubice 1341 Hladík Antonín, Třebechovice p. Orebem 1322. Hladík Eduard, Falkenau 395. Hladík Jan Ing., l’raha 751. Hladík Josef, Olomouc 451. Hladík Josef, Říčany 472. Hladík Josef, Vichová 1190, 1089. Hladík & Šmelhaus, Praha 809. Hladíková K. a spol., Prahal691. Hladil A. a spol., .Brno 391. Hladílek Jaroslav, Praha 1295. Hladíš Josef, Uh. Brod 924,1107. Hladiš Karel, Val. Meziřiči 1309, 1260. Hladký Bohumil, Ivanovice 1680. Hladký Kr., Žampach 1603. Hlava B. Ing., Praha 417. Hlaváč A., Néineokv Brod 1589. Hlaváč František, Pisek 665. Hlaváč Hubert, Brno 391. Hlaváč Josef, Praha 678 (Armaturen). Hlaváč Josef, Praha 1295 (Tischlerei). Hlaváč a Urban, Ném. Brod 409. Hlaváček Antonín, Praha 845. Hlaváček Eduard, Skuhrov 1255, 1084. Hlavaček ř’r., Podmokly 864 Hlaváček František, Klatovy 1070. Hlaváček František, Pardubice 1291. Hlaváček Jan, Praha 417. Hlaváček Josef, Louny 844. Hlaváček Josef, Podkost 863. Hlaváček Lad., Ing., Písek 413. Hlaváček P., Litovel 1113 Hlaváček Václav Ing. a stavitel Václav Müller, Praha 417. Hlaváček Vít, Senica u. Myjavou 1084. Hlaváček Wilhelm, Troppau 1308. Hlaváček & Cotnp., Praha 1782. Hlaváčkové bratři. Ježená 1238, 400, 1069, Pfauendorf 1248. Hlavaj J., Turé. Sv. Martin 367. Hlavaj, Palkovič, Uličný, T rč. Sv. Martin 133. Hlavatý František a Karel Kohout, Praha 678. Hlavatý Josef, Béloves 371. Hlavatý Josef, Miletin 1074 Hluvatý Karel, Místek 1175. Hlavatý Karel a spol., Praha 1383. Hlavatý Vilém, Praha 1383. lllavatv a spol., Boskovice 1559, 1324. Hlavatý a spol., Elektromechania, Chust 1168. Hlaviuka Hugo, Ges. tn. b. H., Hakovulk 1220. Hlavinka Vojtěch, Zlín 818. Hlavka J. & L., Brno 798, 784. Hlavsa František, Český Brod 572. Hlavsa Josef, Brno 823. Hlavsa Josef, Falkenau 395. Hlawač J., Troppau 771. Hlawitschka Anton, Tuchořitz 716. Hlinomaz Josef & Co., Brno 1693, Praha 1694. Hlinsko. Elektr -Werk, 1136. Ulisnikovsky Franz, Sedliště 1254. IUobil Bedřich, Dobříš 932. Hlobil Eduard, Brno 391. Hloska Samuel, Levice 1610. Hloušek Alois a Antonín Hájek, Praha 832. Hloušek Jaroslav, Kostelec 1681. Hloušek Josef, Brno 824. Hlubek a spol., Slezská Ostrava 1674. Hluboká, Elektrizitätswerk und Mühle 1136, 1236, 1067. Illubuček Jaroslav, Železný Brod 606. Hlucháň Milič, Brno 838. Hnát Rudolf a spol., Praha 358. Hnídek Jar., Zásada 505. Hnik Bohumil, Úpice 1488, 1541. Hnik Jaromír, Turnov 1015. Hnilica Jiří, Terezin 1438. Huilička F. a E. Zátka, Praha 809. Hnízdo a Vejvodová, Plzeň 1354. Ilnyk Karel, Jablonec n. Jiz. Í530. Hobé Damase & Cie.A.-G.,Praha 915, Pardubice 913. Hobó Fréres & Cie., Trenčin 922. Hobein Friedrich Dr., Aussig 990. Hobein Walther, Aussig 990 943. Hoberland J. S., Trautenau 432, 1258. Hoch Jan, Jaroméřice 802. Hoch Karl, l'lau 666. Hoch Vile'in nást., Pa>dubiee 913. Hochberger Alexander, Ing., Levice 376. Hochberger Wilhelm, Levice 469. Höcker Karl, Bratislava 1714. Hochfeldei Ad., Nový Bohumín 1247, 1215, 1290. Hochfelder Arnold, Čadca 1207. Hochťelder J osol, Čadca 1207. Mochiuaiin lii oder i ' ahal033. Hochmann Jakub, Vicemilice 1089, 1260. Horbmeiriieriacbe Brau- und Spiritusiudustrie d. Deutsch-Ordens, Kieudenihal 854,884, 901, 938, 1066. Hochmeisterische Holzindustrie des Beutsehurdeiis, Ludwigs thal 1286, 1243, Freudenthal 1233, F'riedlaiid a. d. M. 1233, Ober-Langendorf 1247. Hochmuth L., A. Smekal, K. Michálek, Brno 1448. Hochmuth Wilhelm, Leibitsch 1072. Hoclisieder Josef, Graslitz 397. Hochriteiter & ncbickardi, A.-G. Brno 950. Hochwald Fritz & Co., Brno 1496. Hochwald Isidor, Boskovice 1335. Hochwald M., Brno 1336. Hochwald Otto, Prostějov 1578. Hocke Karl Ing., Reichenberg 427. Hocke, Kiihnelt, Linke, Peuker u. Wallerstein, Reichenberg 427. Iloriek Václav, Praha 1295, Strakonice 1256. Hodek Vincenc, Praha 809. HodonickýF., Prahal671. Hof W. jun., Bodenbach 1350. Hof Wilhelm, Brno 1593. „Hofa“ Korn.-Ges. Schraml & Co., Wallern 1310, 1681. Hofbauer Simon & Sohn, Bratislava 1124. Ilöfer Bruno, Bratislava 388. Hofer Hermann, Groß-Aupa 1365. Hiifer Hugo, Záběhlice 817. Hofer Johann, Asch 1509, 1543. Höfer Josef, Graslitz 840. Hofer Robert (Metallgießerei), Graslitz 625,840. Hofer Rudolf, C. G., Inh. Laura Hofer, Lauterwasser 1367, Schwarzentkal 1372. Hoff Arnold, Nitra 1590. Hoff Artur, Nitra 1725. Uoffarth Wilhelm, Brno 603. Hoffe Jakob, ľlzefi 1292 667. Hoffeiner F. E. & Ing. H. Drossier, Deutsch-Beneschau 394. Hoffer Friedrich, Luditz 1418 Iloffer Siegmund, Gablonz 526. Hoffert Josef, Jindŕichfiv Hradec 1515. Hoffmann A., Brno 898. Hoffmann Alfred, České Budějovice 788. Hoffmann Alfred, Warnsdorf 837. Hoffmann Alojz, Nové Zámky 411. Hoffmann Antonín, Praha 678. Hoffmann Arthur, Deotice 342. Hoffmann Augustin, Nied. Einsiedel 1653. Hoffmann B., Praha 1330. Hoffmann C., Peterswald 664 Hoffmann Eduard, Kratzau 1317 Hoffmann Emil, Kukan 643. Hoffmann Fr., htudnice 1086. Hoffmann František, Neudek 655. Hoffmann František, Studnice 1486, 1539 Hoffmann Franz, Aussig 1835. Hoffmann Franz, Gablonz 818. Hoffmann Franz, Kukan 643 Hoffmann Fritz, Pillánkén 518. Hoffmann Gust. W., Rosenthal I. 1506. Hoffmann H. jun., Gablonz 488. Hoffmann ilelnrieh,Gablotiz488. Hoffmann Heinrich, Trautenau 537, 503. Hoffmann’s Heinrich Nachf., Heichenherg 1035 Hoffmann’s Hermann Söhne, I Znojmo 1711. Hoffmann J. a synové, Chrudim 1337. Hoffmann Jan, Kladno 1414. Hoffmann Jaroslav, Praha 1426. Hoffmann Johann & Co.,Nieder-Einsiedel 1653. Hoffmann Johann & Söhne, Alt-llabendorf 1604. Hoffmann Josef, Graslitz 840. 1 Hoffmann Josef, Labau 495.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!