Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1938: Čechoslovakei. - Page 21

Book title
Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1938: Čechoslovakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen der Tschechoslowakei nach 16 Branchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
21
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000343-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000343-21
Content
17 II. Továrny na vlněné zboží 1494-1508 III. Výroba pleteného a stávkového zboží....................... 1508—1524 IV. Len, plátno, konopí, juta, průra. provaznický, nitě . 1524 —1543 V. Hedvábné příze a hedvábná tkaniva, též umělé hedvábí 1543 — 1551 VI. Výroba výšivek a krajkového zb<>ží 1551 -1557 VII. Průmysl konfekce, šatstva, prádla a výroba Šněrovaček 1557—1583 VIII. Výroba koberců . . 1583 — 1587 IX. Průmysl kloboučnický (také polo-výrobky) ... . 1587 -1592 X. Různé (stuhové a ozdobné zboží atd.)..................... 1592 -1604 XI. Pomocný pí úmysl (barvírny, úpravny, bělidla) . . 1604—1618 XII. Obchod surovinami a polovýrobky (příze atd.) ... 1618 — 1625 XIII. Obchod textilními výrobky 1626-1652 XIV. Umělé květiny a ozdobná péra 1652—1655 N. Cukerní průmysl. I. Cukrovary (rafinerie a surovárny) 1656—1666 II. Továrny na cukrovinky (kandity atd.).......................... 1666-1675 0. Různý průmysl. I. Kartáče, štětce, smetáky a štětiny 1676 II. Soustružníei 1679 III. Výroba vějířů . . — IV. Péra ptačí a koňské žíně . 1685 V. Škroby . . 1687 VI. Výroba deštníků . . . . 1690 VII. Obchod houbami .... 1691 VIII. Průmysl hračkářský . . . .1691 XI. Tabák X. Filmový průmysl . . . . . 1693 XI. Obchodníci střevy .... . 1696 XII. Různé . . 1697 P. Dovoz a vývoz . 1706 R. Zasilatelé a skladiště zboží . . 1712 S. Důvěrní kanceláře a revisoři knih.............................1738 T. Informační a inkasní kanceláře 1743 U. Banky a bankovní domy . . 1748 V. Ministerstva 1800 , W. Obchodní komory, veletrhy, průmyslové spolky .... 1808 Dodatek ............................. 1834 II. Schafwollwarenfabriken 1494-1508 III. Strick- und Wirkwarenerzeugung 1508—1524 IV. Flachs, Leinen, Hanf, Jute, Seilerwaren, Bindfaden 1524—1543 V. Seidengarne u. Seidergewebe, auch Kunstseide .... 1543—1551 VI. Stickerei waren- u. Spitzenerzeugung 1551—1557 VII. Konfektion, Kleider-, Wäsche-und Miedererzeuger, Pfaidler 1557—1583 VIII. Teppich-Industrie . 1583—1587 IX. Hut-Industrie (auch Halbfabrikate) 1587-1592 X. Diverse (Band- und Posamentenindustrie etc.) . . . 1592 — 1604 XI. Hilfsindustrien (Färbereien, Appreturen, Bleichereien etc.) 1604—1618 XII. Handel mit Rohstoffen and Halbfabrikaten (Garne etc.) 1618—1625 XIII. Handel mit Textilwaren (auch Manufaktur) .... 1626—1652 XIV. Kunstblumen und Schmuckfedernerzeuger ..................... 1652—1655 N. Zucker-Industrie. I. Zuckerfabriken (Raffinerien und Rohzuckerfabriken) .1656—1666 II. Zuckerwarenfabriken (Kanditen- fabriken etc.) .... 1666—1675 0. Diverse Industrien. I. Bürsten, Pinsel, Besen und Borsten 1676 II. Drechsler..................1679 III. Fächerindustrie ...........— IV. Federn und Roßhaare . . . 1685 V Stärke................................1687 VI. Schirmindustrie ... 1690 VII. Schwämmehandel ... 1691 VIII. Spielwaren-lndustrie .... 1691 IX. Tabak-Industrie............1693 X. Film-lndnstrie.............1693 XI. Darmhändler................1696 XII. Diverse................• . . 1697 P. Importeure und Exporteure . . 1706 R. Spediteure und Lagerhäuser . 1712 S. Treuhänder und Bücherrevisoren .......................................1738 T. Informations- und Inkasscbäros 1743 U. Bankierbuch.............................1748 V. Ministerien.............................1800 W. Handelskammern, Messen, Industrielle Vereine..............1808 Nachtrag ................................. 1834 2 n
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!