Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1938: Čechoslovakei. - Page 15

Book title
Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1938: Čechoslovakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen der Tschechoslowakei nach 16 Branchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
15
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000343-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000343-15
Content
11 Odbory v seznamu firem: A. Stavební průmysl a průmysl kamene a zemin. I. Cihelny a vápenné pece 337—371 II. Cementárny a výroba zboží z cementu ...................... 371 — 384 III. Stavitelé, podnikatelství betonových staveb, stavební podnikatelé 384-437 IV. Průmysl kamene a různé stavební hmoty (isolační desky, břidlice, mramor, žula, kamenné lomy atd.) 437-465 V. Větší obchody stavebními hmotami a kamenem . . . 465—474 B. Sklářský průmysl (porcelán). I. Výroba skla............... 475—484 II. Výroba sklen, zboží a raf. skla. 484—506 III. Kaolin, porculán a hlína 506 -513 IV. Keramický průmysl ostatní 513 -522 V. Obchod sklem, skleněným zbožím, porculánem, a keramickými výrobky .....................522 — 538 VI. Malířství sklaaporculánu 538—539 €. Doly a hutě. I. Doly (uhlí, železo, magnesit, měď, tuha, záběl), hutě . . . 540—569 II. Obchod hutními výrobky (vyjímaje obchodníky železem), hutní tečím*, kanceláře . . 569—588 III. Podnikatelství hlub. vrtání . 588 D. Strojní a kovodělný průmysl. I. Strojírny a továrny na zpracování kovů, slévárny atd. . . 590—726 II. Obchod zbožím kovovým a stroji, techn. kanceláře . 726—774 III. Obchod železem a zbožím železným..................... 774—784 IV. Elektrolytické kovové potažení, galvanisace ... . 784—787 V. Drahé kovy a drahokamy (též klenotníci).................. 787 —796 VI. Přístroje, optika a mechanika, fotogr. aparáty . . . 796—818 VII. Rytecké a kovotlaěitelské závody 818-821 VIII. Instalační závody a klempíři atd. 822 -838 IX. Hudební nástroje . . . 838—848 Brancheneinteilung des Firmenverzeichnisses. A. Bau-Industrie und Industrie der Steine und Erden. I. Ziegeleien und Kalkbrennereien 337-371 II. Zement- und Zementwarenfabriken 371—384 III. Baumeister, Betonbauunternehmungen, Bauunternehmer 384—437 IV. Steinindustrie und diverse Baumaterialien (Korksteinfabrikate, Schiefer, Marmor, Granit, Steinbrüche etc.)............... 437 — 465 V. Größere Baumaterialien und Steinhändler .................. 465 — 474 B. Glas- und Porzellan-Industrie. I. Glaserzeugung .... 475—484 II. Glaswarenerzeugung und Raffinerien ...................... 484—506 III. Kaolin, Porzellan und Ton 506-513 IV. Sonstige keramische Industrien 513—522 V. Handel mit Glas-, Glaswaren, Porzellan u. keram. Artikeln 522—538 VI. Porzellan- und Glasmalereien 538—539 ! C. Berg- und Hüttenwerke. I. Bergwerke (Kohle, Eisen, Magnesit, Kupfer, Graphit, Federweiß), Hüttenwerke................ 540—569 II. Handel mit Bergwerksprodukten (mit Ausschluß der Eisenhändler), Bergtechn. Bureaux . . 569 — 588 III. Tiefbohrunternehmungen . . 588 D. Maschinen- und Metall-Industrie. I. Maschinen-u.Metallwarenfabriken, Eisengießereien etc. . 590—726 II. Maschinen-, Metallwaren-, Eisenhändler u. techn. Büros 726—774 III. Eisen- und Eisenwarenhändler ...................... 774—784 IV. Elektrolytische Metallniederschläge, Galvaniseure . . 784 — 787 V. Edelmetalle und Edelsteine (auch Juweliere)................ 787 — 796 VI. Instrumente, Optik und Mechanik, photogr. Apparate . . 796—818 VII. Graveure u. Metallprägeanstalten 818-821 VIII. Installateure und Spengler etc. 822-838 IX. Musikinstrumente . . . 838—848
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!