Compass. Industrie 1920/21, Band VI: Deutschösterreich, Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien. - Page 438

Book title
Compass. Industrie 1920/21, Band VI: Deutschösterreich, Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien.
Book description
Inhaltsverzeichnis (Firmenindex), Warenverzeichnis und Ortsverzeichnis zum Industrie-Compass 1920/21 Band IV und V für Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn und Jugoslawien.
Consecutive pagination
438
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000341-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000341-438
Content
338* Slanina— Sniielowáki. Slanina C. & Co., Zuckmantel 284. Slansky A., Tetschen 872, 3017. Slánský Břet., Klavar 1483. Šlapák Emil, Nimburg 241, 400. Šlapák Viktor, Budweis 2650. Šlapal Katharina, Gr.-Meseritsch 1479, 1862. Slapánek Jan a spol., Brow-now 138. Slapeta Emil, Mistek 2274. Slatin M., Teplit7,-Schönau 2118. Slatner Brüder, Mähr.-Ostrau 2759. Slatner Heinrich, Wien 2375. Slatner Mathias, Krems 933. Slauf Josef, Prag 2658. Slauf Josef a Jan Mikeš, Mirö-schau 154. „Slavex“ A.-G. für Forstlndu-strie, Zagreb 1827. „Slavia“ A.-G. für Holzindustrie etc., Zagreb‘1827, 1894, Vínkové 1825. „Slavia“, allg. Kinematogr. Ges. m. b. H., Prag 2947. „Slavia“ Export-Unternehmung, Wien 3189. „Slavia“ Fabrik ehem. Produkte A.-G., Zagreb 1277, 1146. „Slavia“ Gjühlampenfabrik, Ges. m. b. H.*, Brno 1712. „Slavia“, Spedltions- und Transport Ges. m. b. H., Wien 3084. Sláviček Ante, Osijok 187. Slavicck Franz, Znaim 2906. Sláviček J., Tseheitsch 874. Slavíček Victor, Wien 543. Slavik F., Hrochow-Teinitz 30, Auřetitz 20, Tuněchod 52. Slavik Fr., Chrudim 2320. Slavik Franz, Bakow a. d. 1.2959. Slavik Franz, Mähr.-Ostraul 158. Slavik Franz, Prag 2115 2169. Slavik Ignaz, Sobotka 2169. Slavik Jaromír, Prag 924. Slavik L., Wien 1396. Slavik & Löbl, Prag 2279, 2335. Slávko Benedik, Zagreb 189. Slavnič Nikola, Zagreb 2129. „Slavonija“ Großbrenncrei A.-G. Nova-Gradiška, 1114. „Slavonija“ Fabrik PragerSelch-warin A.-G., Osijek 2932. Slavnic Stevan, Petrovaradin 1064. „Slavonija“ Holzindustrie A.-G., Brod a. d. Save 2015, 1890, Wien 1775, Zagreb 2022, 37121. Slavonische Agrar - Sparkassa A.-G., Daruvar 3130. Slavonische ForstindustrieA.-G., Pakrac 1892, 1822. Slavonische Hanf- und Flachsfabrik A.-G., Osijek 2514, Orlovnjak 2514, Vladislsvce 2515. Slawiczek Karl, Wien 1703. Slawik Anton, Wien 2864. Slawik & Weiss, Wien 803. Slawonische Stein bruch- ti. Bau-A.-G., Seraliu 228, Zagreb 896. Šlechta Karl a spol., Hořepnik 1315. Šlechta Matej, Prag 2077. Šlehover Stanislaus, Strakonitz 2843, 2908. Šlejbar a spol., spol. s r. o., Prag 653, 898. Slemr J. jun., Skutech 2169. Šlemz J. F. Skutec 2169. Slemr Johann & Comp. Prag 2165. Slepica Karel, Hodolein 2921. Slesinger Jaroslav, Gabel a. d. A. 2853. Slévárna piBem, česká akciová společnost, Prag 2335. Slezák A., Olmíitz 2924. Slezák E., Serowitz 2870. Slezák Josef, Leitomischl 1120. Slezák Josef, Ges. m. b. H., Prag 1797. Slezák Robert, Bystritz 578. Slezák Rudolf, Mauer 2709. Slezák Wilhelm, Müglitz 2160. Sliunikar Alois, Wien 2266. Sliuza Eduard, Marburg 2249, 2369. Sloboda rungurska Naplita-gruben- u. Pipeline Ges. m. b. H., W.ien 1396. Sloga, Kleiderfabiik Ges. m. b. H., Prostějov 2609. „Sloga“ vývozní a dovozní spol. s r. o- Prag 3015, 3008 X. S!onekJoh.,Wien2201,Schwarzau 2197. SloupBoh., llořowitz 1181 ,1804. Slovácka prodej na a velkoná-kupna spol. b r. o. Hodonin 3010. Slovácký strojní mlyn spol. s r. o. Bzeneo 1474. Slovak Alfred, Brünn 2372. Slovák J. Horni Lideč, 1481, 1864. Slovák J., Kremsier 2325. Slovak Rudolf, Zagreb 2129. Slovakische Glas- und Spiegelindustrie, Bratislava 256. Slovakißche Ölindustrien, chemische Fabrik A.-G., Bratislava 1222, 1392 IV.. Slovakische Papierfabrik A.-G., Ružomberok 2211, Demcsôn 2204. Slovakische Sensenindustrie A.-G., Bratislava 572. Slovakische Ziegelwerke A.-G., Göding 29, 146, Hustopec31. „Slovanka“ spol. s r. o., Jung-bunzlau 1791. Slovanská peněžní společnost s r. o., Prag 3106. Slovanská tržnice stejnokrojová sp. s r. o., Prag 2767. Slovenji-Gradec Elektrizitätswerk 1672. Slovenská banka, Slovanská peněžní spol. s r. o. Báňska Bystrica 3086, Bratislava 3088, Csácza 3092, Komárno 3096, Koäico 3096, Lučenec 3098, Modra 3100, Munknčevo 3100, Nitra 3101, Nové-Zamky 3101, Prešov 3107, Puchov ■ 3108, Rajeez 8108, Rúžom borok 3109, Sence 3109, Trsztena 3111, Užhorod 3112, Zhina 3112. Slovenská knihtlačiareň „Slovenský Denník“ Bratislava 2317. Slovensky Gebrüder, Kassa 607. Slowak Adolf, Neufelden 100. Slontfatschka Antonie, Wien 2577. Slucki M. Ing., & Comp., Belgrad 1739. Slnka & Co., Ges. m. b. H., Wien. 2830. Sluše A. a spol, Watzanowitz 684. Šmakal Wenzel K., Prag 970. Small D. & Cie., Wien 985. Smarda Jan. Wladislau 1061. Smeibidl Josef Nachf., Eidlitz 1177. Smejkai F., Cernitz 1474. Smejkal Franz, Wien 1946, 2067. Smejkal Heinrich, Iglau 601. Smejkai M., Cernitz 1474, 1858. Smejkal Rudolf, Marienberg 1716. “ Smekal R. A., Ges. m.b. H., Prag 653. Smékal Stan., Littau 2877, 1317, Smely A., Groß-Ledhuj 1040. Směnárna a bankovní Komissio-nářst ví Karel Vodička, Plžen r 3103. Šmerák Josef, Kloster 1484. Šmerda Peter, Posořitz 1875. Šmerek August & Comp., Brünn 2319. Sraeritschnigg Johann Witwe, Gnas £029. Smersch Alois, Eggenburg 2084. Smetaczek Vincenz, Wien 1703. Smeták Bedřich, Prag 2165. Smetana A., Littau 2326. Smetana Antonin, Schlan 669. Smetana Eduard, Wien 129. Smetana Johann, Littohorn 1086. Smetana Josef, Oderberg 1793. Smetana Josef, Wien 2676. Smetana K., Plžen 1320. Smetana Moriz, Wien 1776. Smetana Samuel, Trenčianska Tepla 221. Smetana & Kuzka, Ges. m. b. H., Mäkr.-Osfrau 153. Smev, Maschinenfabrik, Bjelovar 716 Smeykal Heinrich,Okroulitzl531. Smíchovský R., 1’rag 653. Smichow Aktienbrauerei, Prag 1058. Smichow Elektrizitätswerk, Prag 1658. Smičiklas Janko, Zagreb 3186. Šmid A. a spol. Pisek 2899. Smid Alfred a spol, Proßnitz 2609. Šmid Dragica Zagreb 2793. Smid František, ltakonitz 1497. Smid Franz, Herrndorf 349, _ Hredl 350. Šmid II. Zagreb, 2793. Smid Johann, Eiwanowitz 583. Šmid Josef, Karlsdorf 1483. Smid Josef, Melnik 617. Smid Karl, Wien 949. Šmid, Kolenský a spol., Hra-discht 1042. Smid I.uka, Gaštej 1819. Šmid Václav, Běla 1471, 1956. Šmídek S. i Sinovi, Novayra-diška 2965. Šmidinger V., Becbin 1471. Šmidl A., Pilsen 401. Smidt J. K. Pisek 992. Smiclowski R., Laibach 186.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!