Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1940: Böhmen und Mähren, Slowakei. - Page 1467

Book title
Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1940: Böhmen und Mähren, Slowakei.
Book description
Informationen zu rd. 25.000 bzw. 3.000 Industrie-, Handels- und Export-Unternehmen Böhmen und Mährens bzw. der Slowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
1467
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000334-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000334-1467
Content
Česko-německý seznam. 2041 Stoupy na stlačený vzduch — Preßluftstampfer Stožáry na elektr. vedení — Leitungsmaste Strojba porculánu — Porzellanmontierung Stroje a lisy na.drážkové tašky — Falzziegel-maschinijn u. -Pressen Stroje a nářadí orné — Ackermaschinen u. Geräte Stroje a přístroje pro skelné hutě — Glasfabriksmaschinen u. -Apparate Stroje a zařízeni továren na umělá hnojiva — Kunstdöngerfabriks-Maschinen u. Einrichtungen Stroje béličskó — Bleichereimaschinen Stroje dekatovací — Dekatier-Apparate Stroje drtící — Desintegratoren Stroje drticí a mlecí na tvrdé hmoty — Hartzer-kleinerungs-Maschinen Stroje hornické — Förderanlagen Stroje k mražení — Gefriermaschinen Stroje k naplňování krabiček leštidlem — Wichs-achaehtelfüllmasühinen Stroje k obýbání obručí — Beifenbiegemaschinen Stroje kopírovací — Kopiermaschinen Stroje k opletání hadic — Schlauchumflecht-maschinen Stroje k paličkování krajek — Spitzenklöppelmaschinen Stroje k rýhování tyčí — Stangenschrämmaschinen Stroje k setí řepy — Bübensäemaschinen Stroje k ucpávání rour — Bohrdichtmaschinen Stroje k vyrábění kos — Sensenwerkmaschinen Stroje k výrobě bonbonů — Bonbonsmaschinen Stroje k výrobě vaty — Wattefabrikationsmaschinen Stroje k vyzrňování kukuřice — Maisrebler Stroje k žetí kukuřice — Maiserntemasehinen Stroje ku klepání koberců — Teppichklopfmaschinen Stroje ku krájení těsta — Teigteilmaschinen Stroje lámací, trdlice — Brechmaschinen Stroje leptací — Beizmaschinen Stroje pro brusírny drahokamů — Edelsteinschleiferei-Maschinen Stroje na cementové tašky — Zementdachstein-Maschinen Stroje na cigaretový papír — Zigarettenpapier-Maschinen Stroje na čistění ječmene — Gerstenputzereimaschinen Stroje na čistění jetelového semene — Kleesamenreinigungsmaschinen Stroje na čistění peněz — Můnzenschabmaschinen Stroje na dobýváni petroleje — Petroleamberg-baumaschinen Stroje na dojení — Melkmaschinen Stroje na drátěná lana — Drahtseilmaschinen Stroje na drobné zboží železné — Kleineisenzeugmaschinen Stroje na impregnování — Imprägniermaschinen Stroje na kaiserky (hvězdy) — Semmelerzeugungsmaschinen (Stern-Kaisersemmelerzeugungs-Ma-schinen Stroje na knoflíky — Knopfmaschinen Stroje na koseni trávy — Basenabschneider Stroje na kožené zboží ozdobné — Ledergalanterie-warenmaschinen Stroje na krájení cigaretového tabáku —Tabak-schneidemaschinen fůr Zigarettentabak Stroje na liti svíček — Kerzengießmaschinen Stroje na míchání malty— Mörtelmischmaschinen Stroje na míchání tmele — Kittmischmaschinen Stroje na míšení bramborové mouky — Kartoffelmehl-Mischmaschinen Stroje na míšení mouky — Mehl-MischmaBchinen Stroje na mražené — Gefrornes-Maschinen Stroje na nitě — Zwirnmaschinen Stroje na obrábění plechu — Bleehbearbeiturgs-maschinen Stroje na obvazy — Verbandstoffmaschinen Stroje na opřádání sklem — Glasüberspinn-roaschinen Stroje na papírové sáčky — Papiersackmaschinen Stroje na párátka — Zahnstochermaschinen Stroje na plechové obaly — Blechemballagen Maschinen Stroje na pletené zboží — Wirkwarenmaschinen Stroje na plsť — Filzmaschincn Stroje na potištění rolet — Bouleauxdruckmaschinen Stroje na jjrášení pytlů — Sackausklopfmaschinen Stroje na práškování — Pulverisiermaschinen Stroje na přípravu píce — Futterbereitungs-maschinen Stroje na raženi minci — Münzenprägemaschinen Stroje na rozdrobňovaní palivového dříví — Brennholz-Zerkleinerungsmaschinen Stroje na rozmetáni hnoje — Düngerstreumaschinen Stroje na rušení nebo dušeni lesku — Glanzab-zieh- oder Dampfabmaschinen Stroje na řezáni šroubů — Schraubenschneidemaschinen Stroje na řezání vzorků a nástroje — Muster-schneidmaschinen und Werkzeuge Stroje na sekání masa — Fleischhackmaschinen Stroje na sekání řepy — Bübenhackmaschinen Stroje na šindele — Schindelmaschinen Stroje na sklízení brambor — Kartoffel-Erntemaschinen Stroje na stáčení a čistění láhvi — Flaschenfüll-u. Beinigungsmasehinen Stroje na štípání kamene — Steinspaltmaschinen Stroje na stříhání hovězího dobytka — Binder-sehermaschinen Stroje na stříhání koní — Pferdesehermaschinen Stroje na strouhání housky — Semmelreib-maschinen Stroje na sušeni vlny — Wolltrockenmaschinen Stroje na šněrovaci řemínky — Schnürriemenmaschinen Stroje na těstoviny — Teigwarenmaschinen Stroje na třídění brambor — Kartoffel-Sortiermaschinen Stroje na třídění mincí — Münzsortiermaschinen Stroje na třídění uhlí — Setzmaschinen für Kohlensortieranlagen Stroje na uzavírání láhví lepenkovými plátky — Pappscbeiben-Flaschenverschließmaschinen Stroje na válcový tisk — Walzendruckmaschinen Stroje na vázání snopů — Garbenbindemaschinen Stroje na vinutí rohlíků — Kipfelrollmaschinen Stroje na vyklepávání pytlů — Sackausklopfmaschinen Stroje na vyrábění magnetů — Maschinen zur Magnetfabrikation Stroje na vyráběni nábytku (pro nábytek z ohýbaného dřeva) — Möbelfabrikations-Maschinen (für Möbel aus gebogenem Holze) Stroje na vyrábění obálek — Kuverterzeugunga-Maschinen Stroje na vyrábění sudů — Maschinen zur Herstellung von Fässern Stroje na vyrábění obuvi (Byehlosekací stroje — Schuhmaschinen (Brücken-Schnellstanzen) Stroje na vyrážení klínových drážek — Keilnutenstoßmaschinen Stroje na výrobu cigaret, dutinek — Zigaretten -hülsen-Erz.-Maschinen Stroje na výrobu čokolády — Schokoladefabriks-Maschinen Stroje na výrobu drátěnek — Drahtstiftenma-schinen Stroje na výrobu drátu — Drahtfabriksmaschinen Stroje na výrobu dřevěných perel — Holzperlen-Erz -Maschinen Stroje na výrobu dřevité vlny —- Holzwoll-maschinen Stroje na výrobu držátek — Federhaltererz.-Maschinen Stroje na výrobu kartáčů — Bürstenfabrikations-Maschinen Stroje na výrobu klenotnického zboží — Bijoute? riewaren-Erzeugungsmaschineii
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!