Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1940: Böhmen und Mähren, Slowakei. - Page 1427

Book title
Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1940: Böhmen und Mähren, Slowakei.
Book description
Informationen zu rd. 25.000 bzw. 3.000 Industrie-, Handels- und Export-Unternehmen Böhmen und Mährens bzw. der Slowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
1427
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000334-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000334-1427
Content
Česko-německý seznam vyráběných druhů zboží. Absorpční oleje — Absorptionsöle Acetin — Acetin Acetogen — Acetogen Acetylen — Azetylen Acetylénové lampy a lucerny — Azetylenlampen und -Laternen Acetylénové pochodně — Azetylenfackeln Adjustovací stužky — Adjustierbänder Adresy, tkané — Adressen, gewebte Aerometry — Aerometer Aeroplány — Aeroplane Akumulátorové vozíky — Akkumulatorenfahrzeuge Akumulátory — Aceumulatoren Akumulátory — Akkumulatoren Akumulátory, hydraul. — Akkumulatoren, hydraul. Akvaria (s vodotryskem samočinným) — Aquarien (m. selbsttätigem Springbrunnen) Alba — Albums Alboferin — Alboferin Alfenidové zboží — Alfenidwaren Alizarinové inkousty — Alizarintinte Alkohol amylnatý — Amylalkohol Alkoholometry — Alkoholometer Alpakovó plechy, dráty a tyče — Alpakka-Bleche, Drähte und Stangen Alpakové roury — Alpakka-Rohre Alpakové zboží — Alpakkawaren Americké přitruby — Amerikanische Flanschen Americké rychlovrtačky — Amerikanische Schnellbohrmaschinen Americký kancelářský nábytek — Amerikanische Büromöbel Americký odřezávač klínků — Bolzenabschneider, amerikan. Ampermetrv —Amperemeter Analyse prostředků apreturních — Appreturmittelanalysen Analytické vážky — Analytische Wagen Anglická náplasť — Englisch-Pflaster Anilinové barvy — Anilinfarben Anthracén — Anthracen Antichlor — Antichlor Apretnrní lisy, hydraul. — Appreturpressen hydraul. Apretnrní olej — Appreturöl Apreturní stroje — Appreturmascbinen Apretury na kůže — Lederappreturen Armádní revolver — Armee-Revolver Armatury k topení parou — Dampfheizarmaturen Armatury pro slabý proud — Schwachstrom-Armaturen Armatury kruhových pecí — Ringöfen-Armaturen Armatury z tvrdého olova — Hartbleiarmaturen Armatury žárovkové — Armaturen f. Glühlampen Arnikové mýdlo — Arnikaseife Arsén — Arsen Armatury — Armaturen Armatury jisté před krupobitím — Schlagwettersichere Armaturen Ásbestocementová břidla — Asbestzementsehiefer Asbestová bridlice — Asbestschiefex Ashestovó skříně — Asbestschiänke Ashestovó zboží — Asbestwaren Asbestový cement — Asbestzement Asfalt — Asphalt Asfalt z petroleje — Asphalt aus Petroleum Asfaltová výroba — Asphaltproduktion Asfaltové desky isolační s olověnou deskou — Asphalt-Isolierplatten mit Bleieinlagen Asfaltové roury — Asphaltröhren Asfaltový kámen — Asphaltstein Asfaltový lak — Asphaltlack Atlasy — Atlanten Autogenní svařování — Autogene Schweißungen Autograíické tiskací stroje — Autographische Druckpressen Autoklavy — Autoklaven Automaty na teplou vodu — Warmwasserauto-maten Automatická topeniště — Automatische Feuerungen Automatické akumulátory — Automobil-Akkumulatoren Automatické měřidlo plynu — Automatgasmesser Automatické napájecí přístroje parn. kotlů — Dampfkesselspeiseapparate, autom. Automatické pece — Automatöfen Automatické pistole — Automatische Pistolen Automatické telefonní ústředny — Automatische Telephon-Zentralen Automat, trubkové svorky — Rohrklemmen-Automat Automatické váhy — Automatische Wagen Automatické zbraně střelné — Automatische Feuerwaffen Automatové zámky — Automaten-Schlösser Automaty — Automaten Automaty ku prodeji pohlednic — Ansiohtskarten-Y erknufsautomaten Automaty ku prodeji zboží — Waren-Verkaufs-automaten Automaty na poštovní lístky — Postkarten-Auto-maten Automaty na vřelou vodu— HeiOwasser-Automaten Automobilová kola — Automobil-Räder Automobilní stříkačky — Automobil-Spritzen Automobilová kování — Automobil-Beschläge Automobilová litina a) bronzová, b) železná — AutomobilguO a) Bronze, b) Eisen Automobilová péra — Automobil-Federn Antomobilová pneumatika — Automobilpneumatik Automobilové brýle — Automobil-Brillen Automobilové chladiče — Automobilkühler Automobilové garáže — Automobil-Garagen Automobilové garáže, železné—Automobil-Garagen, eiserne Automobilové hodiny — Automobil-Uhren Automobilové kožichy — Automobil-Pelze Automobilové kufry — Automobilkoffer Automobilové kůže — Automobilleder Automobilové laky — Automobillaeke Automobilové motory — Antomobilmotoren Automobilové nápravy — Automobil-Achsen Automobilové obleky —* Automobil-Kleider Automobilové olejnice— Automobil-Ölkannen a
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!