Compass. Industrielles Jahrbuch 1939: Böhmen und Mähren, Slowakei, Karpatho-Russland. - Page 23

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1939: Böhmen und Mähren, Slowakei, Karpatho-Russland.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Export-Unternehmen Böhmen und Mährens, der Slowakei und Karpatho-Russlands nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
23
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000332-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000332-23
Content
17 II. Továrny na vlněné zboží 919 — 926 III. Výroba pleteného a stávkového zboží...................... 926—932 IV. Len, plátno, konopí, juta, prům. provaznický, nitě . . . 932—940 V. Hedvábné příze a hedvábná tkaniva, též umělé hedvábí .940—943 VI. Výroba výšivek a krajkového zboží...................... 944—945 VII. Průmysl konfekce, šatstva, prádla a výroba Šněrovaček . . 945—964 VIII. Výroba koberců . . .964—966 IX. Průmysl kloboučnický (také polo-výrobky)....................... 966—969 X. Různé (stuhové a ozdobné zboží atd.).......................... 969-974 XI. Pomocný průmysl (barvírny, úpravny, bělidla) . . . 974 — 980 XII. Obchod surovinami a polovýrobky (příze atd.) .... . 980—983 XIII. Obchod textilními výrobky 984-1003 XIV. Umělé květiny a ozdobná péra 1003 N. Cukerní průmysl. I. Cukrovary (rafinerie a surovárny) 1004—1012 II. Továrny na cukrovinky (kandity atd.)........................1012-1018 0. Různý průmysl. I. Kartáče, štětce, smetáky a štětiny 1019 1020 II. Soustružníci .... 1020—1024 III. Výroba vějířů . . . . — IV. Péra ptačí a koňské žíně 1024 1025 V. Škroby ...... 1025-1027 VI. Výroba deštníků . . 1027—1028 VII. Obchod houbami................1028 VIII. Průmysl hračkářský . 1028- 1029 IX. Tabák..........................1029 X. Filmový průmysl . . 1029—-1032 XI. Obchodníci střevy..............1032 XII. Různé................... 1033—1039 P. Dovoz a vývoz .... 1040—1044 R. Zasilatelé a skladiště zboží 1045—1057 S. Důvěrní kanceláře a revisoři knih.................................... 1058 1060 T. Informační a inkasní kanceláře 1061 1063 U. Banky a bankovní domy 1064—1092 V. Ministerstva........... 1093—1100 W. Obchodní komory, veletrhy, průmyslové spolky .... 1093 Dodatek......................1115 1120 II. Schafwollwarenfabriken 919 -926 III. Strick- und Wirkwarenerzeugung 926—932 IV. Flachs, Leinen, Hanf, Jute, Seilerwaren, Bindfaden . 932—940 V. Seidengarne u. Seidengewebe, auch Kunstseide ............... 940—943 VI. Stickereiwaren- u. Spitzenerzeugung 944—945 VII. Konfektion, Kleider-, Wäsche- und Miedererzeuger, Pfaidler 945—964 VIII. Teppich-Industrie . . 964—966 IX. Hut-Industrie (auch Halbfabrikate) 966-969 X. Diverse (Band- und Posamenten -industrie etc.) .... 969—974 XI. Hilfsindustrien (Färbereien, Appreturen, Bleichereien etc.) . 974—980 XII. Handel mit Rohstoffen und Halbfabrikaten (Garne etc.) . 980—983 XIII. Handel mit Textilwaren (auch Manufaktur) .... 984—1003 XIV. Kunstblumen und Schmuckfedernerzeuger ..........................1003 N. Zucker-Industrie. I. Zuckerfabriken (Raffinerien und Rohzuckerfabriken) . 1004 — 1012 II. Zuckerwarenfabriken (Kanditenfabriken etc.) .... 1012—1018 0. Diverse Industrien. I. Bürsten, Pinsel, Besen und Borsten 1019—1020 II. Drechsler......................... 1020—1024 III. Fächerindustrie ...........— IV. Federn und Roßhaare 1024 1025 V. Stärke............... 1025- 1027 VI. Schirmindustrie 1027 1028 VII. Schwämmehandel . . . 1028 VIII. Spielwaren-Industrie . 1028— 1029 IX. Tabak-Industrie.........................1029 X. Film-Industrie . . . 1029—1032 XI. Darmhändler............................ 1032 XII. Diverse........................... 1033—1039 P. Importeure und Exporteure 1040—1044 R. Spediteure und Lagerhäuser 1045—1057 S. Treuhänder und Bücherrevisoren ..................................... 1058—1060 T. Informations- und Inkassobüros 1061 —1063 U. Bankierbuch......................... 1064—1092 V. Ministerien........................ 1093—1100 W. Handelskammern, Messen, Industrielle Vereine...............1093 Nachtrag .................................1115—1120 2II
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!