Compass. Finanzielles Jahrbuch 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei. - Page 950

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei.
Book description
Darstellung der Schulden und Währungsverhältnisse der früheren Tschechoslowakei und der staatsfinanziellen Verhältnisse Böhmen und Mährens; ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
950
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000329-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000329-950
Content
924 Slovakei. Seite „Tátra“ Droguen u. Chemikalienhandel A.-G. . . .................... - Möbel A.G......................... 1049 . 1082 Tatraer Elektrische Lokal-Eisenbahnen 1141 Taxen.................................... 937 Technika stavebná úč. spol., Žilina . . 1010 „Tekla“ Kartonnagen- u. Papierwarenindustrie A.-G.........................1091 Telegrafia, A.-G., Bratislava............1073 Teplá-Nemšová—Lednické-Rovnó úč. . spol.................................1143 Tepla-Trenčianské Teplice, Elektrische Lokalbahn .........................................................1143 Termostav A.-G..................... 1004 Terra, landw. A.-G.....................1115 Textilindustrie................................................. 1094—1100 Textilwerke Danubius A.-G. ..... 1095 — A.-G. Rosenberger .... 1098 The Neuchatel Asphalte Company Limited .................................1054 „Tisa“ Holzindustrie A.-G.............................................1082 Tonindustrie..........................................................1012 Topolčany-Bošany-Trenčín místní dráha úč. spol j . - . 1143 Továreň na bauxitový cement úč. spol. 1007 — — dřevovinu úč. spol.......................................1090 — — remeň úč. spol...........................................1084 Továrna na cellulozu úč. spol............1092 — — kábele úč. spol., Bratislava 1070 — — papír Slavošovce ..... 1091 „Tranoscius“, Verlags- u. Buchhandels- A.-G................................................................1089 Transport-Unternehmungen, Speditions- u. Lagerhaus-Gesellschaften.........................................1148 Trebišov-Vianov místní dráha úč. spol. 1144 Trebišover Zuckerfabrik A.G..............1105 Trenčiansky válcový mlyn úč. spol. . . 1062 Trenčín-Teplicer Heilbad A.-G.........................................1001 Trenčiner Borowicska- und Likörfabrik A.-G., Erste...............................................1041 — Sparkassa ...................................................... 987 Trencsener Walzmtlhle-A.-G.......................................... 1062 Treumann M. & Sohn A.-G...............................................1041 Trnava, s. a. Tyrnau. Trnava, Mestská sporiteľňa............................................ 987 Trnavaer Erste Dampfmíihle A.-G. . . . 1063 Trnavská 1. banka úč. spol............................................ 979 Tuchfabriks A.-G. Čadcaer..........................................1097 — — Rajecer ...............................1097 — — Silleiner (Žilinaer) . 1099 Turčiansky pivovar úč. spol...........................................1041 Turčiansky Sv. Martin sporiteľňa . . . 987 Tyrnau, s. a. Trnava. Tyrnauer 1. Bank A.-G.............................................. 979 Účastinárska spoločnost k zužitkování plynov pre priemysel 1049 — — liečivých kúpelov 1001 — — na spracovanie kukurice .... 1060 — — pre domy a neh- nutelnosti . . . 1110 — — pre dovoz a ob- chod bavlnou . 1094 — — pre obchod krmivom . . . 1109 — — pre predaj Man- nesmannových rúr a obchod železom .............1028 — — pre ústredne ku- Seite Učastinná spoločnosť Dynamit Nobel . 1044 Údolí Oravy miestna dráha....................1130 Odolí Stítnice, miestna dráha . . . ! ! 1140 Údolí Žitavy miestna dráha...................4444 Umsatzsteuer ........................... 937 Ung.-Italienische Bank . . . . s. Bd. Ungarn Ungarische Fluß- u. Seeschiffahrts A. G. Agentie Bratislava...............1147 Union-Bank................................... 959 „Unjtas“ Rum- u. Likörfabrik A.-G. . . 1039 „Universum“ Aktiendruckerei..................1087 „Urania“ Kino A.-G......................] 1074 Urban Kohlenhandels A.-G.....................1022 „Urproduktion“ A.-G.....................[ 4442 Ústredná sociálna poisťovňa v Bratislave 1117 — predajňa uhlia pre Slovensko] 1022 Ústredné družstvo............................ 984 Űverná banka úč. spol. Žilina v likv. ! 982 Valutenkurse............................... 944 „Vap“ Ingenieurbauaktiengesellschaft . 1008 Vaterländische Forstindustrie ... . 1081 — Holzindustrie A.-G. i. Liquid. . . . 1081 Včela Großhandelshaus, A-G.................1062 Velké Topolčany, s. a. Groß-Topolcany Verband der Slovak. Banken................. 989 — — Slovak. Handelsmühlen . 1055 Verbrauchssteuern " 937 Vereinigte Bau A -G........................1004 — Elektrizitätswerke der nord- westl. Slovakei.............1069 — Holz- und Industrie A.-G., Bratislava................... Kohlengesellschaften A-G. Hermann Winter............... Mühlen A. G.................. Schiefer- u. Ziegelfabriken Slovak. Ölindustrie A.-G. „Olea*....................... 1076 1023 1061 1010 1053 — Wachstuchfabriken d. Fir- men M. Grab Söhne - Heinrich Klinger A.-G............ — Waldindustrie-A.-G...........1078 Vereinte siehe Vereinigte- Verkehrsanstalten..................1125—1146 Verkehr und öffentliche Arbeiten, Ministerium .................................. Verlagsgesellschaft und Buchhandels A.-G. „Tranoscius“ Versicherungs-A.-G. Domov u. Slovakia Allgemeine .... — — Slovakische . . . Versicherungsanstalten................1117—1124 „Vesta“ Slovakische Mineralöl A.-G. . 1054 „Viktoria“, Holzhandels-A.-G...........1077 Vinifer, polnohosp. úč. spol..........1113 Vlnoauktia úč. spol...................1090 Volksbank A.-G. in Námestovo .... 973 — — — Ružomberok . 977, 1160 Volksindustrie A.G. Lipa, Turč. Sv.Martin 1116 Všeobecný úvěrný ústav zaps. spol. s r. o., Sabinov.......................... 986 Východoslovenské elektrárne úč spol. Východoslovenský kvasný priemysľúč. spol................ 1046 1158 1089 1120 1122 1068 w Waagthal-Zuckerfabriks A. G. in Trenčianska Tepla.......................... Waagthaler „Syenit“ Asbestschieferfabrik A.-G. re nie v. 1. . . . 1019 Währung, Schaffung einer eigenen 1036 1105 1009 938
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!