Compass. Finanzielles Jahrbuch 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei. - Page 37

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei.
Book description
Darstellung der Schulden und Währungsverhältnisse der früheren Tschechoslowakei und der staatsfinanziellen Verhältnisse Böhmen und Mährens; ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
37
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000329-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000329-37
Content
Inhaltsverzeichnis. 29 Produktionssyndikat der Lederindustrie 677 Produktions- u. Absatzregelung für inländische Wolle........................... 705 Progress A.-G............................. 588 Prossnitzer Aktienbrauerei ............... 558 — Erste landwirtschaftliche Malzfabrik.....................558 — Kleiderfabriken A.-G., Ver- eii igte...................... 736 Kreditverein.Vorschußkasse und Pfandleihanstalt .... 310 — Maschinenfabriken Wichterle u. Kovářík A.-G................480 — Sparkassa...................... 310 Prostějov, spořitelna .................... 310 — úvěrní spolek.................. 310 Protektoratsbahnen Böhmen-Mähren . . 871 Provisorische Führung der Gebarung des Protektorates Böhmen und Mähren . 89 „Prud-ntia“ Allg. Versicherungs A.-G. . 845 Průmyslová a. s. dříve Jan Dav. Starek 583,904 banka, Česká 185, 48 II — a velkoobchodní akc. spol. 670 Průmyslové závody akc. spol. v Dolním Bousově 751 — — — — v Uhříněvsi 792 Prvá hrvatska šledionica...............48 IV u. Bd. Jugosiavien První brněnská strojírenská společnost 457, Titdbg. 8 — brněnský akciový pivovar a sladovna ......................................526 — česká diskontní společnost v Praze....................237 — — sklárna akc spol. v Kyjově 391 — — vzájemná pojišťovna . . 817 — — zajišťovací banka .... 816 — česko - budějovická továrna na smaltované nádobí akc. spol 461, 904 — kontribučenská spořitelna ve Vyš- kově . . 331 — moravská spořitelna v Brně 170, 248 — moravsko-slezský pivovar a sladovna akc. spol. . . . . . . 558 — moravský akciový cukrovar rolnický v Kroměříži..........................762 — moravský pivovar akciový se sladovnou v Přerově...........................557 — občanská záložna v Holešovicích- Bubnec.h z. s. s r. o.................237 — občanská záložna v Praze z. spol. s r. o............................... 235 — Pelhřimovská akciová továrna na kartáčnickó zboží a štětky dříve J. Hrdina............................ 794 — Pražská zastavárna...................221 — Pražský Měštanský pivovar . . . 536 — rolnická sladovna v Prostějově . 558 — rolnická sladovna a pivovar v Lošticích............................ 551 — Rolnický akciový pivovar se sla- dovnou na Slavkovskú v Hruškách v likv.......................... 545 — severočeský akc. pivovar .... 545 — záložna na Vysokém Mýtě .... 332 — zápodočeská spol. akc. spol. pro průmysl tiskařský.................... 704 Pschelautsch, Vorschußkasse................ 307 Pschestitz, Sparkassa...................... 309 — záložna ............................ 308 Qu Quartalsausweise der Banken.................. 85 R Seite Ráček, spojené průmyslové, obchodní a raontanní závody akc. spol. .... 728 Räderpaar-Radreifen- u. Achsenwerke Abre jhnungsbureau....................... 405 Radiatorenfabrikenkartell.................. 452 Radio-Film A.-G.................• . . . . 666 Radiokartell............................... 631 Radioröhren-Industriekartell .............. 631 „Radioslavia“ A.-G. f. drahtlose Telegraphie u. Telephonie, Prag............... 658 Radnit/er Sparkassa........................ 311 Radreifen-, Achsen- u. Räderpaarwerke Abrechnungsbureau.........................405 Ragusaner Bäder- und Hotel A.-G. . 362 Raiffeisen-Zentralkasse, reg. Gen. m. b. H................................ 249, 903 Rakonitzer Brauerei u. Malzfabr. A.-G. 558 — Landw. Bezirksvorschußkassa ................................ 311 — Sparkassa...................... 311 Rakonitzer u. Fnter-Themenauer keramische Werke A.-G.......................... 392 Rakovnické a Poštorenské keramické závody akciové........................... 392 Raškovice’er mechanische Weberei A.-G......................................736 Raudnitzer Gemeinde Sparkassa . . 313 — Landw. Bezirksvorschußkassa ................................ 313 — Zuckerfabriks Ges...............767 Realitní akc. spol......................... 790 Realitní akc. spol. „Metro“................ 380 Reederei A.-G., Prag....................... 888 Reeskompte-u. Lombardanstalt............... 124 Reich S, & Co., Böhm.-mähr. Glaswerke, vorm.................................... 397 Reichenau a. d. K., Sparkasse .... 314 Reichs-Kredit-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Berlin........................1172 Reichsprotektor in Böhmen u. Mähren . 894 Reichs-Zwangskartellrecht ..................354 Reißverschlüsse, Internat. Preiskartell . 452 Remed A.-G................................. 588 Republikanische Volksversicher. A.-G., siehe Lebens- u. Elementar-Volksver- sicherung A.-G.......................... 828 Revisnf jednota bank........................ 82 Řeznicko uzenářská banka................... 219 Rico-Werke A.-G............................ 722 Rie Paul & Sohn, A.-G. für Perlmutter- Import i. L............................ 790 Riemer J. A.-G..............•.............. 701 Ringhoffer-Tatra-Werke A.-G. 466, 904, Rüdem. Vors. VI Ritschan, Landw. Bezirksvorschußkassa 312 Riunione Adriatica di Sicurtä . . 866, 1120 Roche A -G. für chem.-pharmaceutische Produkte .............................. 589 Rodina Verlags A.-G............. . . 701 Roessemann & Kühnemann Bahnbedarfs A. - G. „Ferrovia“ in Prag, siehe Ferrovia, A. G. für Bahneinrichtungen 487 Rohpappenkartell ...........................687 Rohrbacher Zuckerraffinerie A.-G. . . 755 Röhrs Heinrich A.-G.........................672 Rohstahlexportgemeinschaft ................ 404 Rokitzan, Sparkassa.........................312 Rolnická akcijnl sladovna v Kojetíně na Hané............................550 — akciová společnost pivovární v Černé Hoře .... 559 — — společnost pivovární a sladovní v Uh. Ostrohu . .*........... 562 — vzájemná pojišťovna .... 826
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!