Compass. Finanzielles Jahrbuch 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei. - Page 17

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei.
Book description
Darstellung der Schulden und Währungsverhältnisse der früheren Tschechoslowakei und der staatsfinanziellen Verhältnisse Böhmen und Mährens; ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
17
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000329-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000329-17
Content
Inhaltsverzeichnis Die im Inhaltsverzeichnis vorkoramenden kursiven Zahlen weisen auf Anzeigeseiten. A Seite A. B. Fiitn A.-G...................... . . . 664 Abflußröhrenwerke, Verkaufsbüro der . 45t Abkürzungen ................................. 4 Abiechnungsbüro d. Radreifen-, Achsen- u. Räderpaarwerke.................... 405 Actien siehe auch Aktien. Actienbrauerei u. Malzfabriks Act.-Ges., Littau................................... 550 Actienbrauerei in Sraichow............. 589 Adlerkosteletz, Sparkasse..............‘277 Vorschußkasse .... 277 A. E. G. Elektrizitäts-A.-G............ 651 Aerolinien............................. 889 Aga-Werke A.-G., Prag.................. 484 Agrarbank.............................174, 48 V Agrární Banka 174, 48 V Agrar- u. Industriebank, Deutsche . . . 219 „Agrasol“ A.-G......................... 784 „Agrippina“ A.-G....................... 861 Agrobank............................. 174, 48 V „Agro-Domov“ r. G. m. b. H............. 231 Agroferra-A.-G..........................510 „Agrumaria“ Handels-A.-G............... 618 rAhapia“ A.-G.......................... 692 Ajax A.-G................................ 484 Akcionářský pivovar na Smíchově . . . 539 Akciová brusírna diamantů.......... 403 — drožďárna a lihovar.........553 — jihočeská továrna na uzené zboží v Táboře...............627 — plynárna . . . •........... 596 Ake. spol. Besedního domu v Brně . . 792 — — český průmysl pro výrobu kyseliny uhličité a kyslíku v Praze ..................... 568 — — drobových lomů Geisler & Srna.......................... 385 — — lučební továrna v Táboře . 596 — — Mladoboleslavského lihova- ru a lučební továrny .... 542 — — mlýnů v Praze................. 615 — — Moravia pivovar a sladovna 533 — — novodobé kanceláře .... 481 — — P. E. V. pro výrobu měřidel a materiálu plynárenského, elektrárenského a vodárenského ........................ 496 — — pro automobilový průmysl . 482 — — pro dřevářský průmysl v likv. v Mor.-Ostravě . . . 676 — — pro obchod mezinárodní . 785 — — pro obchod s cukrem v Praze......................... 754 — — pro obchod obuvními stroji a furniturami................. 499 Seite Akc. spol. pro obchod s uhlím .... 441 — — pro obchod surov. a polot. k výrobě čokolády a cukrovinek Hugo Schick .... 791 — — pro průmysl cukrovarnický 759 — — — — dentálni . . . 482 — — — — kožišnický . . 678 — — — — mléčný . . . 613 — — — — papírnický Olšany .... 688 — — — — textilní, Dvůr Králové . . . 715 — — — — textilní Jihlava 732 — — pro sladařský průmysl . . 543 — — pro těžbu a obchod mine- rálním olejem............................ 599 — — pro výrobu bezpečnostního skla..................................... 403 — — pro výrobu radia a jiných kovů .................................... 442 — — pro výrobu telefonů a tele- grafů „Telektra“......................... 660 — — pro zahraniční obchod . . . 785 — — pro zpracování draselnatých louhů.................................... 595 — — pro zpracování hlíny, dřeva a výrobu elektřiny ..... 385 — — pro zřizováni a provoz kavá- renských restauračních a výčepnických podniků . . . 785 — — pro zužitkováni lesů a dříví 669 — —- pro zužitkování mléka . . . 786 — — první česká sklárna v Kyjově 391 — — rolnického cukrovaru v Cele- chovicích................................ 769 — _ — společenský pivovar a vel- kostatek hostinských . . . 549 — — továren na fezy.......................... 737 — —- zámecký pivovar, výroba sodové vody, šumivých limonád a obchod vínem ve velkém v Kolíně.......................... 550 — továrna na salám a poživatiny . 625 — — na šicí stroje v Soběslavi 465 — — na vyráběni lučebnin v Kolíně..............................566 — zastavární společnost Plzeň . . . 226 Akciové cihelny, Čes. Třebová .... 382 — — chemické podniky v Hodoníně......................... 383 — ledárny v Praze.......................... 577 — továrny na vyrábění lučebnin, Kolín...................................... 566 — železárny v Komárově .... 510
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!