Compass. Finanzielles Jahrbuch 1940: Böhmen und Mähren, Slowakei. - Page 17

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1940: Böhmen und Mähren, Slowakei.
Book description
Darstellung der Schulden und Währungsverhältnisse der früheren Tschechoslowakei und der staatsfinanziellen Verhältnisse Böhmen und Mährens; ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
17
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000328-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000328-17
Content
13 Přehled obsahu. Dluhy dřív. Československa . 50- Měnové poměry v dřív. Československu Protektorát Čechy a Morava: Měnově-politická opatření 74-77 Bankovní zákony a nařízení 77- Měnové poměry............ 88- Zemské půjčky............ 92- Městské půjčky........... 94- Losy........................ Národní banka..............113— Státní podniky: Poštovní spořitelna .... 130 Reeskontní a lombardní ústav........................142- Yšeobecný fond peněžních ústavu............................147- Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů . . . 149 Loterní podniky . . . .152 Ústavy zástavních listů: Akciové společnosti .... 155 Zemské hypoteční ústavy . 166 Ústavy zástavních listů spořitelen.........................185 Akciové úvěrní banky . . . 191 Spořitelny, úvěrní společenstva ............................254 Seznam bankéřů .........................363 Průmyslové akciové společnosti: Lázně, lázeňská místa, hotely . . '.......................386 Průmysl stavební a stavebních hmot............ 392- Sklo, porculán, keramika . 416 Doly a hutě...........................439 Strojní a kovodělný průmysl 487 Pivovary, průmysl nápojů . 553 Chemický průmysl . . . 599 Minerální oleje, svíčky, mýdla . ..........................632 Potravinářský průmysl . . 639 Inhaltsübersicht 70 I Schulden der früheren Čecho- slovakei........................ 50 — 70 71 87 86 91 -94 -99 99 129 —142 146 149 152 154 166 185 190 253 362 380 -391 ■415 438 486 -552 598 631 638 664 Währungsverhältnisse in der früheren Čechoslovakei Protektorat Böhmen und Mähren: 71 Währungspolitische Maßnahmen .................... 74 77. 87 Bankengesetze und Verordnungen ............... Währungsverhältnisse . . Landesanlehen .... Städteanlehen ........... Lose..................... Notenbank 77-86 88—91 92-94 94-99 99 113—129 Staatliche Institute: Postsparkasse................130—142 Reescompte- und Lombard- Anstalt ................... 142—146 Allg. Fonds d.Geldinstitute 147—149 Spezialfonds für Nachkriegsverluste .................... 149—152 Lotterieunternehmen . . . 152—154 Pfandbriefinstitute: Aktiengesellschaften . . . 155—166 Landes-Hypotliek.-Anstalten 166—185 Pfandbriefanstalten der Sparkassen ...................... 185—190 Aktien-Kredit-Banken . 191-253 Sparkassen, Kreditgenossenschaften ....................... 254—362 Bankierbuch ................... 363—380 Industrie-Aktiengesellschaften : Badeanst., Kurorte, Hotels 386—391 Bau und Baumaterialien . 392—415 Glas, Porzellan, Keramik . 416—438 Berg- und Hüttenwerke . . 439—486 Maschinen- u.Metallindustrie 487—552 Brauereien, Getränkeind. . 553—598 Chemische Industrie . . . 599—631 Mineralöl, Kerzen, Seifen . 632—638 Lebensmittelindustrie . . . 639—664
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!