Compass. Finanzielles Jahrbuch 1938: Ungarn. - Page 17

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1938: Ungarn.
Book description
Übersicht über die Staatsschuld, den Staatshaushalt und die Währungsverhältnisse Ungarns; ausführliche Darstellung der ungarischen Aktiengesellschaften des Bank-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie; Abriss über die Budapester Börse.
Consecutive pagination
17
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000281-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000281-17
Content
13 Tartalomjegyzék. Államháztartás, valutapolitika, közkölcsönök. Államháztartás..............49— 53 Fizetési mérleg.................... 53 Valutapolitikai intézkedések a) 1919 töl-1930 ig . . 54— 69 b) 1931 óta...............69— 84 Valutaviszonyok.............85— 89 Allamkölcsönök: áttekintés................90— 91 kölcsönök.................91—104 Megyei és városi kölcsönök 105—111 Egyéb közkölcsönök . . . 111—112 Jegybank..........................113—128 Állami intézetek: Postatakarékpénztár . . . 129—135 Pénzintézeti központ . . . 136—142 Szavatossági bank .... 142—143 Záloglevél-intézetek: Részvénytársaságok . . . 144—217 Egyéb jelzálogintézetek . . 218—236 Részvényhitelbankok: hazai intézetek............. 237—363 külföldi intézetek .... 364 Bankárok......................... 365—378 Ipari részvénytársaságok: Fürdők, szállodák .... 379—392 Építőanyag és építőipar . . 393—421 Üveg, porcellán, kő-és agy ag- ipar........................ 422—437 Bánya-és kohómúvek . . . 438—480 Gép és fémipar.............. 481—547 Serfőzdék, malátagyárak, italipar ................. 548—571 Vegyiipar..................... 572—613 Ásványolaj-, aszphalt-, olaj-, gyertya és szappan-ipar . 614—625 Élelmiszeripar.............. 626—664 Villamos müvek és elektrotechnikai ipar.............. 665—699 Színház, mozi, filmipar . . 700—704 Faipar...................... 705—719 Bőr- és cipőipar, szücsáruk . 720—728 Papir-és nyomdaipar . . 728—762 Textilipar.................. 763—821 Cukor és cukoráruipar . 822—835 Egyéb ipar és kereskedelmi részvénytársaságok . . 836- -859 Biztosító Intézetek: Hazai társaságok .... 860—888 ■ Külföldi 888—893 | Inhaltsübersicht. Staatshaushalt, Währungspolitik, öffent- liche Anleihen: Seite Staatshaushalt............. 49—53 Zahlungsbilanz............. 53 Währungspolitische Maßnahmen: a) von 1919 bis 1930 . . 54—69 b) seit 1931 ............ 69—84 Währungsverhältnisse . . . 85—89 Staatsschulden: Übersicht................ 90—91 Anleihen.................91—104 Komitats- u. Städteanlehen 105—111 Sonstige öffentliche Anlehen 111—112 Notenbank..........................113-128 Staatliche Institute: Postsparkasse..............129—135 Geldinstitutszentrale . . . 136—142 Garantiebank....................142—143 Pfandbriefinstitute: Aktiengesellschaften . . . 144—217 Sonst. Hypothekaranstalten 218—236 Aktien-Kreditbanken : Ungarische................. 237—363 Ausländische....................... 364 Bankierbuch....................... 365—378 Industrie-Aktiengesellschaften: Bäder, Hotels.............. 379—392 Baumaterialien und Bauindustrie .................. 393—421 Glas, Porzellan, Stein- und Tonindustrie............. 422—437 Berg- und Hüttenwerke . . 438—480 Maschinen- und Metallindustrie ................. 481—547 Brauereien, Malzfabriken, Getränkeindustrie . . . 548—571 Chemische Industrie . _. . 572—613 Mineralöl-, Asphalt-, Öl-, Kerzen- u. Seifenindustrie 614—625 Lebensmittelindustrie . . . 626—664 Elektrizitäts- und Elektrotechnische Industrie . . 665—699 Theater, Kino, Filmindustrie 700—704 Holzindustrie.............. 705—719 Leder- und Schuhindustrie, Kürschnerwaren .... 720—727 Papier- und Druckindustrie 728—762 Textilindustrie ............... 763—821 Zucker- und Zuckerwaren . 822—835 Diverse Industrie- und Handels A. G................... 836-859 Versicherungsgesellschaften: Inländische................ 860—888 Ausländische............... 888—893
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!