Compass 1913, I. Band - Page 1620

Book title
Compass 1913, I. Band
Book description
Übersicht über den Staatshaushalt, die Staatsschuld und Währungsverhältnisse Österreich-Ungarns; ausführliche Darstellung der österreich-ungarischen Aktiengesellschaften des Bank- und Kreditwesens inklusive ihrer Bilanzen; Verzeichnis der in Österreich-Ungarn tätigen Bankiers.
Consecutive pagination
1620
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000273-8/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000273-1620
Content
64* Csertan— Csury. Csertán Károly. Dir.-M.: Keszthelyvidéker Localeiseub. A.-G. Dir.-M.: Zalathaler Localeisenb. A.-G., Bpest. Cservény Antal, Mühleübes., Palánka. Dir.-M.: Palánka-IUoker Dampffähre A.-G., Palán ka. Dir.: Palankaer Spark. Cservény Gustav. — Dir.-M.: Erdeviker Sparkassa. Cservény! Lukas, Szekszárd, Kom. Tolna. Dir.-M.: Faddi takarékpénztár r. t. Cservinszky István jun., Kfm., Békés, Ungarn. Dir.M.: Vógh Adalbert & Comp., als A.-G. Cservenyák György. — Dir.-M.: Balassagyarmatéi-Ziegelei und Tonwarenfabrik, A.-G. Csesznák Gyula, Beszterczebánya, Kom. Zólyom. Präs.: Creditbk. A.-G., Beszterczebánya. Dir.-M.: Neusobler Bad A.-G. Dir.-M.: Beszterczebányaer Zündwareufbr. A.-G. Csete Mihály. — Dir.-M.: Nagyszalonta-inépbk. r.t. Cseti Robert, Bpest, VI. Andrássy-üt 88. — Dir.: Ungar. Stahlwfbr. A.-G., Bpest. Csios Emerich, Királyháza, Kom. Ugocsa. Dir.: Nagy Szöllős-i hitelintézet. Präs. und Gen.-Dir.: Királyházáéi-Spark. A.-G. Csiha Márton, Hajdú Nánás, Kom. Hajdú. Dir.-Stellv.: Hajöu-Nánás-i takarékpénztár r. t. Csik Imre. — Dir.-M.: Tátráén elektr. Lokal-eisenbahn A.-G., Bpest. Csikár Antal. —Präs.: „Concordia“, Handels-A.-G., Szintye. Csikay Imre. - Dir.-M.: Kunszentmiklós Duna-patajer Lokaleisenb. A.-G., Budapest. Csíki Ferencz, Dr., Koloesvár, Ung. — Leit. Dir.: Siebenbürgische Handels- und Automobil-Verkehrs A.-G., Kolozsvár. Csikós de Sessia Béla. — Dir.-M.: Lichtdruckanstalt R. Mosinger A.-G., Agram. Csiky Dénes, Grßgrd., Gyergyószentmiklós, Kom. Csik. — Präs.: Gyergyóer I. Spark., Gyergyószentmiklós. Csiky Gyula, Grßgrd., Fólya, Kom. Temes. Dir.-M.: Landw. Kreditbk. A.-G., Temesvár, Ung. Dir.-M.: Zsebely-Csákovár-Bókaer Lokaleisenb. A.-G., Budapest. Csillag Adolf. — Dir.-M.: Residenz kauptstädt. Lagymányoser Bau und Verwertungs A.-G., Budapest. Csillag Gusztáv. Dir.-M.: Elisabeth Brodtbr. A.-G., Bpest. Leit Dir.: Elisabethstädter Damptzlegelei und Dachziegolfabrik A.-G., Erzsébetváros. Csillag Ignácz, Békéscsaba, Ung. — I. Békés-csabaer Brotfabrik A.-G. Csillag József. — V.-Prás.: Erzsébetfalva-Csepel-s/.igeter Bank A.-G., Erzsóbetíálva, Kom. Pest. Csillag Koloman. — Dir.-M.: Bihar-Szilágyer Ölindustrie A.-G., Budapest. Csillag Máth., Budapest, VII. akáczfa-u. 32. Leit. Dir.: Elisabethstädter Kreditbank A.-G., Budapest. Dir.-M.: Privatbeamten Centralspark. A.-G., Budapest. Dir.-M.: Budaer Maria Heilquelle A.-G. Csillag Sámuel, Nyíregyháza, Kom. Szaboles. Leit.-Dir.: Handels-Spark. A.-G. Csillaghy György v., Nyitra, Ung. — Dir.-Präs.: Oberungar. Parzellier.- u. Agrarbank, Nyitra. Csillaghy Josef v., Alsókubin, Kom. Árva. Dir.-M.: Silleiner Zellulosefbr. A.-G. V.-Präs.: Árvathal Lokaleisenb. A.-G. Csipkés András, Nagy-Károly, Kom. Szatraár. Präs.: Nägy-Károlyi önsegélyzö-népbk. Dir.-M.: Nagy-Károlyer„Kölcsey“Druckerei-A.-G. Csistian Antal, Székül, Kom. Krasso-Szörény. Leit. Dir : Szekuler Spar- u. Kreditverein A.-G. Csiszár Gyula, Notar, Kolozsvár, Ungarn. Präs.: Gemeinnützige Spark., Kolozsvár. Csiszár J. — Dir.-M.: Magyarovárer Hausbau-A.-G. Magyaróváréi-, Kom. Moson. Csiszár Johann. — Dir.-M.: Agrar-Handels-A.G., des Kom. Baranya, Pécs. Csiszer Mik., Dr., Bez.-Arzt, Csik-Szt. Márton, Kom. Csik. — Präs.: Alcsiker Bank A.-G., Csik-Szt. Márton. Csitáry Béla V., Budapest, II. Szilagy Dezső-tér 3. — Dir.-M.: Kredit-Anstalt A.-G. Ung. Landwirte, Budapest. Csizér Mich., Magyar-Lápos, Kom, Szolnok-Doboka. — Dir.: Magyar-Láposi takarékpénztár r. t. Csobán Tivadar. — Dir.-M.: Vógszentmihályi községi takarékpénztár r. t., Kom. Torontál. Csohány László von. — Dir.-M.: Debreczen— Hajdunánáser Eisenb., Debreczon. Csóka Samuel. Dir.-M.: Holzind. A.-G., Debreczen. Dir.-M.: Immobilien-Verwert.-A.-G., Dehreczen. Csöke Franz v., MinR., Budapest, I. Lisznyay-u. 11. — Dir.-M.: Königl. ungar. Staats-eisenb., Bpest. Csöke Josef, Dl'., Herrschaftsdirektor. — Präs.: Varannóer Sparkassaals A.-G., Varannó. Csolnoky Ferencz, Dr. — Präs.: Veszpréméi' Soda-wasserfbr. A.-G. Csomar István. — Präs.: Munkácséi- bürgerl. Spark. A.-G., Kom. Bereg. Csongvay de Maroscsesztve et Csegez Ludwig, Marosvásárhely, Kom. Maros-Torda. Zens.: Österr.-Ungar. Bank., Fii. Marosvásárhely. Dir.-M,: Erdövidéker Gruben-Verein A.-G. Csonka Árpád, Wien, III. Arenbergring 19. Präs.: Gal. Naplita Bergbau A.-G., Wien. Csonka Lajos, Déva, Kom. Hunyad. — Dir.-Stellv.: Dévai takarékpénztár r. t. Csonka Zsigmond. —Dir.-R.: Losonezer Spar- u. Kreditbk. A.-G. Csontos Gyula. — Dir.-M.: Debreczener llolz-und Metallsäľgeflik. A.-G., Dehreczen, Kom. Hajdú. Csontos József. — Dir.-M.: Debreczener llolz-und Metallsäľgefbk. A.-G., Debreczen, Kom. Hajdú. Csorba Gabriel. — Dir.-M.: Komló—Bakócza— Felső Mindszenter Lokaleisenb. A.-G. Csorba Gusztáv. — Dir.-M.: Kreditbank, A.-G., Marczali. Csorba Ivan, Dr. — Dir.-M.: Kaposvár-Mocsaládi helyi érdekű vasút r. t., Bpest. Csordás János, Dr., Adv., Belényes, Kom. Bihar. — Dir.-M.: Doina, Buchdruckerei u. Buclikaudls. A.-G., Belényes. Csorbíts Antal. — Dir-M.: Barcser Dampfmühle u. Ziegelei A.-G.,Barcs. Csorbíts László, Ing. — Gen.-Dir.: Compagnie des Minos do Transilvanie socióté anonyme, Brüssel. Csöreg Károly, Karczag, Kom. Jász-N.-K.-Szolnok. — Dir.-Stellv.: Karezagi városi takarékpénztár. Csorgar Peter. — Dir.-M.: „Economia“ A.-G., Gornja, Korn. Temes. Csorvássy Balázs, Hajdúnánás, Kom. Hajdú. Dir.: Hajdu-Náuáser Dampfmühl A.-G. Csúcs Antal, Szentes, Kom. Csongrád. — V.-Dir.: Szentesi központi takarékpénztár r. t. Csücs János, Dr. — Dir.-M.: I. Szentesei- Brotfabrik A.-G., Szentes. Csucska Gyula, Munkács, Kom. Bereg. — Dir.-M.: Munkácsi népbank. Csüdör Lajos, Nagybánya, Kom. Szatmár. V.-Dir.: Nagybányai városi takarékpénztár. Csuka Gyula. — Dir.-M.: Munkácser Volksbk. Csuka Ludwig, Budapest, I. Döbrentei-u. 12. Dir.: Pester-ungar. Comm.-Bank. Csullag Mihály. —Dir.-M.: Dombovárer Elektr.-G. Csupics András. — Dir.-M.: Landw. Bk. A.-G., Fehórtemplon. Csurcsin W. Nikolaus, Pancsova, Kom. Torontál. Zens.: Östorr.-Ungar. Bank, Filiale Pancsova. Csury Jenő v., Dr., SektR., Bpest, Szász Karoly u. 2.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!