Compass 1912, I. Band - Page 1810

Book title
Compass 1912, I. Band
Book description
Übersicht über den Staatshaushalt, die Staatsschuld und Währungsverhältnisse Österreich-Ungarns; ausführliche Darstellung der österreich-ungarischen Aktiengesellschaften des Bank- und Kreditwesens inklusive ihrer Bilanzen; Verzeichnis der in Österreich-Ungarn tätigen Bankiers.
Consecutive pagination
1810
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000270-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000270-1810
Content
1706 Szív ér—Sztáray. Dir.-M.: Neógráder Comitats-Lokalb. - A.-G., Budapest. Dir.-M.: Szabolcser Comitats-Lokaleisenb.-A.-G. Budapest. Dir.-M.: Drauthal Lokaleisenb. A.-G.. Bdpst. Dir.-M.: Temesvár—Módoser Lokaleisenb. -A.-G. Budapest. V.-Präs.: Temesvár—N.-Szt. Miklóser Lokal- eisenb.-A.-G., Budapest. Dir.-M.: Versecz—Kubiner Lokaleisenb.-A.-G. Budapest. Dir.-M.: Verein. Pozsony-Komáromer Lokaleisenb. A.-G., Bpest. Szivér István. — Präs.: Siklósi takarékpénztár. Szkicsák Ferencz.— Dir.-M.: Könyv és Lapkiadó Könyvnyomda és Könyvkereskedési Egylet r. t. Pozsony. Szkicsák Jenő, Dr., Privigye, Com. Nyitra. — Präs.: Privigye-er Volksbk.-A.-G. Dir.-M.: „Carpathia", Cliemisohe Indnstie- A.-G., Privigye. Dir.-M.: Jos. Hermann Borowicska u. Sliwowitz Großbrennerei A.-G., Privigye. Dir.-M.: Verebélyer Spark. A.-G. Szlabey Mátyás. — V.-Präs.: Landw. Handels-u. Gewerbebk., Bártfa. Szladky Josef. — Dir.-M.: Landw. Bk. A.-G., Fehértemplon. Szlatényi Béla, Alag, Kom. Pest. Dir.-M.: Fremdenverkehrs- u. Reiseunternehm.-A.-G., Budapest. Dir.-M.: Alager Spark. A.-G., Alag. Szlávi Desider, Szatmárnémeti, Ungar. — Dir.-Stellv.: Szatmárer Dampfmühl-Ges. Szlávi Johann de Piros, Újvidék, Kom. Bács-Bo-drog. — Zens.: Österr.-Úngar. Bk. Fii., Újvidék. Szlávkovsky Károly HKR, Miskolcz, Ung. — Dir.-M.: Miskolcz-i Népbk. R. T. Dir.-M.: Handels-A.-G., Miskolcz. Szlepecz János. — Präs.: Dél-Vasmegyei takarék-pénztár r. t., Muraszombat, Kom. Vas. Szlezak Ludwig, Dr., RAbg., Újvidék, Kom. Bács-Bodrog. — Dir.-M.: Neusatzer Spark., Újvidék. Szlovák Pál, Dr., Szarvas, Com. Békés. — Dir.: Szarvas-i takarékpénztár. Szmetenay Joh. — Dir.-M.: Arvathal Lokaleisenb.-A.-G., Budapest. Szmik Anton v., Ing., Budapest, Vili. Stábly-u. 1. Dir.: „Le Conservateur“, Ausst.- u. Alters-Versich.-Ges., Paris. Szmrecsányi Eugen v. Dir.-M.: Sparkassa, Ung. Ausscb.-M.: Ung. franz. Vers. A.-G., Budapest. Szmrecsányi László v., Kassa, Kom. Abauj. Präs.: Kassa-i jelzálogbk. r. t. Dir.-M.: Ungar.. Grundbes. A.-G , Budapest. Dir.-M.: Spark, u. ÍLypothekenanst. der Bodrogközei1 .Landwirte A.-G., Királyholmeez. Szöcke János, Csongrád, Ung. — Präs.: Cson-gráder Christen Dampfmülil-A.-G. Szohner Lajos, Dr., Budapest, VI. nagy János-u. 1. — Dir.-M.: Bpester Propeller, Überfuhr- u. Schiffahrts-A.-G., Budapest. Szőke Gyula, Dr., Budapest, IV. Papuövelde-u. 1. — Dir.-M.: Szeged Alfölder Spark.-A.-G. Szőke Sigmund. — Dir.: Nádudvarer Spark. A.-G., Kom. Hajdú. Szokola Gyula, Csantavér, Com. Bács-Bodrog. — V.-Dir.: Csantavéri takarékpénztár r. t., Csantavér. Szokolay Mihály, Großgrd. Kecskemét, Kom. Pest. Zens.: österr.-Ungar. Bk., Fii., Kecskemét. Präs.: Kecskemét-er Esc.- u. Wechselbk.-A.-G., Kecskemét. V.-Präs.: Kecskemóter Verein. Dampfziegelei-A.-G. Präs.: Kerekegyházi Első takarékpénztár r. t., Kerekegyháza, Kom. Pest. Szokolay Paul. — Dir.-M.: Orosháza-er Holz-handels-A.-G., Orosháza, Kom. Békés. Szokoly Elek, Faeset, Kom. Krassó-Szörény. — Dir.: Facset-i takarékpénztár r. t. Szolarik Vilmos, Dr. — Präs.: Takarék és hitel-intézet Ruttka, Kom. Turócz. Szóld Mór, Gutsbes., Budapest VII. Rottenbiller-u. 37/6. — Dir.-M.: „Musica“, Clavieru. Musikinstrumenten Vertriebs A.-G., Budapest. Szóld Józsóf. — Dir.-M.: Landw. Zuckorfbr.-A.-G., Vágszered. Szöllösy Anton, Bgm., könR., Máramaros-Sziget, Kom. Máramaros. — Präs.: Máramaros-Szi-geter elektr. Beleucht.-A.-G. Szöllösy Artur, Sátoralja Ujhely, Kom. Zemplén. Dir.: Zempliner Handels- u. Gewerbebk.„ Sátoraljaújhely. Szöllösy István, Dr. — Dir.-M.: Südnngar. Bk. A.-G., Lúgos. Szolnoký Dezső, techn. R. — Dir.-M.: Kismartoner Elektr. A.G. Szombathi László. — Dir.-M.: Miskolczer „Elisabeth“ Bad-A.-G. Szombathy Koloman v. — Dir.-M.. „Bercsényi1' Druckerei-A.-G., Bpest. Szomjas Lajos, Dr. Bdpst,VIII. József-kőrút 52/56. —Dir.-M.: Landesverband der ung.Bodenkre-ditiustitute. Szommer Emil. — Dir.-M.: Nagybélicz-Prlvigyeer Localeisenb.-A.-G., Budapest. Szomor Mihály, Dunavecse, Kom. Pest. — Präs.: Dunavecse-i takarékpénztár r. t. SzondyVilmos. — Dir.-M.: Egeres-nagyváradi gypsz. és műiparárueyár r. t., Nagyvárad. Szongott Hans, Wien, V. Margarethenstr. 86. — Vrst.: österr., Länderbk., Wien XI. Szonomár Elek, Ó.-Becse, Kora. Bács-Bodrog. — Gen.-Dir.: Ó-Becse-i népbk. r. t. Szontagh Sándor. — Dir.-M.: Szepesváraljaer Localeisenb. A.-G., Szepesváralja. Szopiak Johann. — Vst.-M.: Arb. Urf.-Vers.-Anst. f. Galiz. u. d. Bukowina, Lemberg. Szönyay Dezsö, Dr. Dir.-M.: Allgem. Einkauf- u. Lieferungs-A.-G.,. Budapest. A.-R.: I. Militär-Dienstversicheruugs-Gesellsch. Szönyi Hugo, Dr. — Dir.-M.: Somogyer Journal Drmkerei u. Zeitungsverlags A.-G., Kaposvár. Szopkó Sándor, Fbrkt., Késmárk, Kom. Szepes. — — Dir.-M. : Poprádthaler Localeisenb. A.-G., Késmárk. Szorádl József. — Dir.-M.: KunszentmíklósI Göztéglagyár R. T. Szörényi Sigmund, Dr., Kreisarzt, Karánsebes, Kom. Krassó-Szörény. — V.-Präs.: „Bisztra“ Waldexploitierungs-A.-G. Szova Ferencz, Kőszeg, Kom. Vas. — Dir.-M.: Günser Bierbrauerei A.-G. Sztahó István. — Präs.: Zalalövő-i népbk. r. t. Sztakié Stoján, Periasz, Kom. Torontál. — Dir.-Stellv.: Perlaszi járási takarékpénztár r. t. Sztanek Paul. — Dir.-M. : ltákosligeter Sportklub A.-G. Sztankay Aba Edl. v. Hermány, Dr., Bát, Kom. Hont. — V.-Präs.: Frauenmarkter Regional-Spark., Bát. Sztankay László. — Dir.-M.: Eperjeser elektr. Beleucht.- u. Kraftübertrag. A.-G. Sztáray Alexander, Graf. — Dir.-M.: Oberung, Zuckerind. A.-G., Budapest. Sztáray Gábor Graf, Kämm., Ob.-Gespan, Ungvár, Kom. Ung. Dir.-M.: Bautlin’sche chemische Fabriken- A.-G. Perecsény. Präs.: Ungvárer Kunstmühle A.-G. Dir.-M. : Ung. Lebens- u. Rentenversichercngs-anst. als Gen., Bpest.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!