Compass 1912, I. Band - Page 1809

Book title
Compass 1912, I. Band
Book description
Übersicht über den Staatshaushalt, die Staatsschuld und Währungsverhältnisse Österreich-Ungarns; ausführliche Darstellung der österreich-ungarischen Aktiengesellschaften des Bank- und Kreditwesens inklusive ihrer Bilanzen; Verzeichnis der in Österreich-Ungarn tätigen Bankiers.
Consecutive pagination
1809
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000270-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000270-1809
Content
Szilágyi—Sziyák. 1705 Szilágyi Elek. — Dir.-M.: Nagymagyaralfölder I Ziegelei A.-G., Karcag. Szilágyi Géza, Dr., Adv., Nagyvárad. — Dir.-M.: Nagy várader Auskunftei u. Inkasso-Verein A.-G. Szilágyi István, Mascbinenfbrkt. Békés. — Dir.-M.: Adalbert Végh & Comp, als A.-G., Békés. Szilágyi Károly, Bpest, II. Aranka-u. 7. — Dir.: Standard Lebensversicber. Gesellsebaft, Repr. Szilágyi László. — Dir.-M.: Hungária Dampf-mübl A.-G., Karcag. Szilágyi Miklós, Baumeister, Nyíregyháza, Kom. Szabolcs. — Dir.-M.: Nyiregyházaer Dampf-ziegelei A.-G. Dir.-M.: Nyiregyházer Türen, Fenster und Möbelfabr.-A.-G. Szilágyi Sándor, Magyarkanizsa, Kom. Bodrog. — Dir.-M.: Magyarkanizsaer I. Dampfsäge u. Dampfmühl A.-G. Szilágyi Viktor v , Dr. — Dir.-M.: Szent-Lörincz-Slatina-Nasicer Localeisenb. A.-G., Bpest. Szilágyi Vilmos. — Dir.-M. : „Consum“-Handels-A.-G., Budapest. Szilányi Ernst, Grssgrd., Wien, III. Marxerg. 15a u. Szalonczu, Kom. Trencsén. V.-R.: A.-G. f. Eis-Ind. Wien. Dir.-M.: Lnkier Steinbruch A.-G., Bpest. Dir.-M.: Ung. Spitzenfabr.-A.-G. Kiszucza Ujhély, Kom. Trencsén. Szilárd Emil. — Dir.-M.: Temesvár—Yarjaser Localeisenb. A.-G., Bpest. Szilárdy Ödön, Salgó-Tarján, Kom. Nográd. Präs.: Salgó-Tarjáni takarékpénztár. Präs.: Salgó-Tarjáni Elektr. A.-G., Salgó-Tarján. SzilarfyJakob. — Dir.-M.: Kunszentmartoner Hotel A.-G., Kom. Szoluo]f. Szilasi Adolf, Dr., Bpest, YI. Eötvös-n. 39. Dir.-M.: Technische „Union“ A.-G., Bpest. Dir.-M.: „Pesti Napló“ A.-G., Bpest. Szilasi Oszkár, Bpest. VIII. Csokonai u. 8 a. — Dir.-M.: Fourage Handels-A.-G. Bpest. Szilassy Zoltán v., RAbg., Grd., Bpest, IX. üllői-út 25. Dir.-M.: Ungar. Wechsels. Viehversich. Gesellschaft als Genossenschaft. Dir.-M.: Landw. Maschinenfabr. A.-G., Kühne, Moson. A.-R.: Versicherungsgenossenschaft der Landwirte, Budap. Sziicz David. — Dir.-M.: Spark. A.-G. Pecsvárda, Kom. Baranya. Szili Jenő. — Dir.-M.: A.-G. Peter Fischer und Comp., Budap. Szili Miksa, Dr. — Dir.-M.: Steinamangerer Lederfbr. A.-G., Szombathely. Szilvásy Károly. — Dir.-M.: Szepesváraljaer L. E. B. A.-G. Szilvássy Alajos. — Dir.-M.: Hódmezővásárhely— Makó—Nagyszentmiklóser Lokaleisenb. A.-G., Makó. Szily Géza Dr. — Dir.-M.: Bányaer Teppich-fabr. A.-G. Tolna, UDg. Szily Taniás v., Bpest, IX. Ráday-u. 15. Dir.-M.: Milchwirtschafts A.-G., Bpest. Dir.-M.: Budap. Allgem. Milchhalle A.-G., Bdpst. Szinyei-Merse Stephan v., OGespan i. P., Eperjes, Kom. Sáros. —- Dir.-M.: Ungar. Bank- u. Handols-A.-G., Bpest. Sziráczky János Dr., Adv., Szarvas, Kom. Békés. Dir.-M.: Szarvaser Dampfziegelei-A.-G. Szirányi Géza, V. Grd., Czabaj, Kom. Nyitra. — Dir.-M.: Neutraer Gewerbebk. A.-G., Nyitra. Dir.-M.: Nyitraer Commercial u. Credit-Anst. Szirényi Lipót Dr. — Dir.-M.: Hausindustrie A.-G., Budapest. Szirmay Oskar v., Bpest, V. Nádor-utcza 14. Präs.: Budapest-Szent-Lörinczer Ziegelfbk. A.-G., Budapest. Dir.-M.: Ungar. Metallw.- und Lampenfabr. A.-G. Budapest. Dir.-M.: Polgárder Stein- u. Kalk-Werke A.-G., Bpest. V.-Präs. : A.-G. für österr. und nngar. Mineralölprodukte, Wien. V.-R.: A.-G. für Naphta-Industrie, Boryslaw. V.-R.: „Petrolea“, A.-G. für Mineralölindustrie, Budapest. Dir.-M.: A.-G. zur Gewinnung von Mineralöl, Budapest. , Dir.-M.: A.-G. f. landw. Industrie, Bdpst. Dlr.-M.: Mineralöl-Raffinerie A.-G., Budapest. Dir.-M.: Arader Eloktr. A.-G., Arad. Dir.-M.: Kattundruck-Industrie u. Textil-Han-dels-A.-G. Jakob Fürst & Söhne, Budapest. Dir.-M,: Vereinigte Pozsony — Komáromer Localb. A.-G., Budapest. Dir.-M.: „Photogen“, Transport-A.-G., Bpest. Szirmay Richard, Dr., Bpest, V. alkotmány-u. 20. Dir.-M.: A.-G. f. Worthington-Pumpmaschinen, Budapest. Dir.-M.: Budapester Regional Elektr.-A.-G. Dir.-M.: Ungar. Industriestätten-A.-G., Bpest. Dlr.-M.: Elektr.-A.-G. des Békéser Comitats, Gyula. Dir.-M.: Dehreczener Strassenb.-A.-G. 0 Dir.-M.: Debreczen-Hajdusámsoner Lokaleisenb.-A.-G., Budapest. Dir.-M.: Verbindungs-Lokaleisenb.-A.-G. Össi— Váradvelencze, Nagyvárad. Dir.-M.: Schwabenberger Zahnradb.-A.-G., Bpest. Dir.-M.: Arader Straßenb. u. Ziegelfbr.-A.-G. Dir.-M.: Nagyvárader Stadtbahn-A.-G. Dir.-M.: Ungar. Eisenb.-Verkehrs-A.-G., Bpest. Szirovlcza Ferencz. — Präs.: Kübekháza i takarékpénztár r. t. Szirtes Adolf. — Dir. M.: Dampfmühle und Ziegelringofen-A.-G. Grubiänopolje, Kom. Belovar-Kreutz. Szita László, Arad, Ung. — Dir.: Arader Cre-ditbk. u. Spark.-A.-G. Szitányi Béla v., Dr., Baracs.jKom. Fejér. —Präs.; Dunaföldvárer Bezirks-Spar-u. Creditbk.-A.-G. Szitányi Géza v., MinSekr. i. P., Budapest V. nádor-u. 18. Dir.-M.: Ungar. Landes-Central-Spark., Bpest. V.-R.: I. Ungar, allgem. Assekuranz-Ges., Bpest. Dir.-M.: „Szandrik“, ungar. Silber- u. Metallw.-Fbr.-A.-G., Budapest. Szitányi Lajos. — Dir.-M.: Bkverein, Eperjes, Kom. Sáros. Szitányi Ödön v., Budapest, I. Döhreutei-u. 8. Gen.-Dir.: Vaterländische Bk.-A.-G., Budapest. Dir.-M.: Pester I. Vaterländischer Spark.-Ver. Dlr.-M.: Budapester Giro- u. Cassen-Verein. Präs. : Ungar, landw. Maschinenflir.-A.-G., Bpest. Dir.-M.: Neuschloss’sche Našicer Tanninfbr. u. Dampfsäge-A.-G., Budapest. Präs.: Lomáser Waldindustrie A.-G., Bdpst. Dir.-M.: Ungar. Textilind.-A.-G., Rózsahegy fonógyár. V.-R.: Ungar.-amerik. Northrop-Webstuhl- und Textilfbr.-A.-G., Rózsahegy. Dir.-M.: Borsód-Miskolczer Dampfmühl-A.-G., Miskolcz. Dir.-M.: Königl. Ungar. Fluß- u. Seeschiffahrts-A.-G., Budapest. Szitka Sándor Dr. — Dir.-M.: Julia Dampfmühle A.-G., Nyíregyháza, Kom. Szabolcs. Szivák Emerich (Imre) v., Dr., Abg., Budapest, IV. Egyetem-tér 5. Präs. : Amortisations-Bk.-A.-G., Budapest. Dir.-M.: Szápárer Kohlenbergbau-A.-G., Bpest. V.-Präs.: Mädchen-Ausstattungs-Verein, Bpest. Dlr.-M.: Vaterländ. Taxameterfbr.-A.-G., Budapest. Dir.-M.: Brassó - Háromszéker Lokal-Eisenb.- A.-G., Budapest. Präs.: Körmend—Zalai övö—Őriszentpéter—Mura-szombater Lokalb.-A.-G., Budapest.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!