Compass 1912, I. Band - Page 1808

Book title
Compass 1912, I. Band
Book description
Übersicht über den Staatshaushalt, die Staatsschuld und Währungsverhältnisse Österreich-Ungarns; ausführliche Darstellung der österreich-ungarischen Aktiengesellschaften des Bank- und Kreditwesens inklusive ihrer Bilanzen; Verzeichnis der in Österreich-Ungarn tätigen Bankiers.
Consecutive pagination
1808
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000270-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000270-1808
Content
1704 Szen-Iváni—Szilágyi. Szent-lváni József. —Präs.-Stellv.: TornalyaiBank r. t., Kom. Gömör. Szentivány Josef, Grßgrd., Bpest. — Dir.-M.: Zomborer Walzmühl A.-G. Szent-lvóny Oszkár. — Präs.: Barser Comitats-Yolkshk., Aranyos-Maróth. Szentiványi Arpád, Grd., RAhg., Budapest, IV. rHungáriau szálló. — V.-Präs.: Versicher. Genosseuschaft der Landwirte, Bpest. Szentiványi Arpád, Dr. — Dir.-M.: Kézdivásár-helyer Buchdruckerei A.-G. Szent-lványi Farkas, Apcz, Kom. Heves, Dir.-Präs.: Wirtschaftliche Bank A.-G., Hatvan. Präs.: Apczvidéker Steinbrüehe A.-G., Heves. Dir.-M.: Bpst. Allgem. Milchhalle A.-G., Bpst. Szent Iványi Gábor. — Dlr.-M.: Ung. MUtler-hank A.-G., Budapest. Szentiványi Gyula, RAhg., Apa, Kom. Szatmár u. Budapest, VIII. Pannónia zsálló — Dir.-M. : Szatmár—Bikszáder Localeiaenh. A.-G., Bdpst. Szentiványi Károly, Budapest IV. Veins Pálné-u. 8. Leit. Dir.: Tenkeer Sparkassa A.-G., Tenke. Dir.-M.: SzabolcserKomitats-Localeisenb. A.-G., Budapest. Dir.-M.: Temesvár—Módoser Localeisenh. A.-G., Budapest. Dir.-M.: Vereinigte Szeged—Nagy-Kikinda— Nagy-Becskereker Lokaleisenbahn A.-G., Bpest. Dir.-M.: Quarnero Dampfwäscherei A.-G., Bpst. Szentiványi Miklós, Bonyhád, Kom. Tolna. — V.-Dir.: Bonyháder Spar- u. wirtschaftl. Bk. A.-G. Szentkereszíy Baron Béla, Budapest, VIII. Horánszky-u. lő. Präs.: Sepsi-Arkosi takarékpénztár r. t. Dir.-M.: Brassó—Háromszéker Localeisenh. A.-G. Szentkirály Lajos, Dr. — Dir.-Präs.: Tordaer vereinigte Aushilfs- und Sparkassa A.-G. Szent-Klráíyi v. Ér-Szent-Király Theodor, StR., PHK., Debreczen, Ungarn. Zens.: Ősterr.-Ungar. Bank, Fii. Debreczen. Dir.-M.: Volkswirtschaftl. Bk. A.-G., Debreczen. Dir.-M.: Debreczen—Hajdusámsoner Localeisenh. A.-G., Budapest. Szentkláray Jenő, Dr. — Dir.-M.: Südungar. landw. Bk.„A.-G., Temesvár, Ung. Szentmiklóssy Ódon, Finanzrat, Miskolcz, Kom. Borsód. —- Präs.: Miskolczi polgári takarékpénztár r. t. Szentpáli István, Dr., Miskolcz, Kom. Borsód. Präs.: Miskolczer „Elisabet“-Bad A.-G. Dir.-M.: Miskolczer Elektr. A.-G. Dir.-M.: Localeisenh. A.-G. Miskolcz—Diósgyőr. Szentpály Stefan v. Homoróel, V.-Gesp. i. P., KőnR., Halmi, Kom. Ugocsa. — Präs.: Halmii kereskedelmi bk. r. t. Szentpétery Károly, Nagy-Körös, Kom. Pest. — Dir.-Stellv.: Nagy-Körösi községi takarék- pénztár.* Szentpétery Kristóf, Dr., Erzsébetváros, Kom-Kis-Küküllő. Dir.: Elisabethstadt u. Umgebung landw. u. Gewerbebk. A.-G. V.-Präs.: Gewerbe- u. Handelsbk. A.-G., Gyergyótölgyes. Szentpétery Kristóf, Dr., Ditró, Kora. Csik. — Präs.: Ditróer Spark., Gyergyó-Ditró. Szeőke Sándor, Udvari, Kom. Bihar. — Dir.-M.: Szatmár vármegyei takarékpénztár r. t. Szép Samuel. — Dir.-M.: Derecskéi népbank r. t., Konf. Bihar. Szepcsy-Szokoll József Baron. — Dir.-M.: Landesbank A.-G. d. Gemeinde und Kreisnotare, Budapest. Szepessy Arpád. — Gen.-Dir.: Kisszebeni Kefegyár r. t. Kom. Sáros. Szeptycky Metropolit Graf Andreas, Lemberg, pl. áw. Jura 5. — Eliren-Präs.: „Dnister“, Wechsels. Versicherungs-Ges., Lemberg. Szerb Georg v. Dr., HR., Budap., Kecskeméti-u. 14. Dir.-M.: Pester I. Vaterländischer Spark.- Verein. Dir.-M.: Vaterländische Bank A.-G., Budapest. Szerb Henrik, Budapest, VIII. Csepreghy-u. 4. Dir.-M.: A.-G. für autogene Schweissungen u. Einrichtungen, Bpest. Dir.-M.: „Tabako“ Unternehm., Budapest. Szerdahelyi Eugen v., Dr., SektR., Budapest, IV molnár-u. 26. Postsparkassenbeirat: Kön. ungar. Postsparcassa, Budapest. Dir.-M.: Kronstädter Papierstoff-Fabr. A.-G., Bpest. Dir.-M.: Verstaatlichte Ungar. Westb., Bpest. Szerdahelyi Sándor, Budapest, VI. Izabella-u. 44a. — Dir.-M.: Seekuranst. A.-G., Bpest. Szerelemhegyi Károly, Dr. Dir.-M.: Félegyháza-Majsaer Localeisenh. A.-G. Szerencs János, Bpest, VIII. üllöi-út 14. Dir.-M.: Nagy-Károly-Mátészalka-CsaperVicinal-bahn A.-G., Bpest. Szesztay László. — Dir.-M.: Nyiregyházaer Regional Kleinb. A.-G., Nyíregyháza. Szevald Mihály. — Dir.-M.: Immobilien Verkehrs A.-G., Szolnok. Szévald Móricz. — Präs.: Tamás-i takarékpénztár. Szeybold János, Német Újvár, Kom. Vas. — Dir.: Német Ujvár-i takarékpénztár. Szeybold Kálmán, Kőszeg, Kom. Vas. — Dir.- Stellv. : Köszeg-i általános takarékpénztár. Szezemszky Gyula. — Präs.: Landw. Spark. A.-G., Tapolcza, Kom. Hont. Szidlauer Ignacz, Dárda, Kora. Daranya. —Dir.: Südung-Dampfmühl-A.-G., Dárda. Szidon János, Lúgos, Kom. Krassó-Szöróny, — Gen.-:Dir.: Kereskedelmibank r. t. Szigethy Elemér, Zalaegerszeg, Kom. Zala. — Dir.-Stellv.: Zalaer Comitats-Sparkassa A.-G. Szigethy Ferencz. — Präs.: Thoissgegender Spark. A.-G., Huszt, Kom. Máramaros. Szigeti Elek ref. Seelsorger. Biharkeresztes, Kom. Bihar. — Gen.-Dir.: Járási Gazdaságibank r. t. Szigmeth Károly. — Dir.-M.: Zsolna-Rajeczer Vicinalb. A.-G., Bpest. Szigyártó Albert. Dir.-M.: Szeged-kiszomborer Korbflechterei A.-G., Szeged. Dir.-M.: Weinproduzenten A.-G., Kiskunhalas. Szijj Beni G. — Präs.: O-Kócske-i takarékpénztár r. t. Szikaly Jenő. — Dir.-M.: A.-G. zur Verwertung von Erfindungen des Stephan Benkö, Bpest. Szikes Endre, Hajdu-Böszörmény, Kom. Hajdú. — — Dir.: Hajdu-Böszörményi közgazdasági bk. r. t. Sziklai Otto von, Dr., RAbg., Bpest, IV. Türr István-u. 1. —Dir.-M. : Pozsonyer Handels-u. Credbk. A.-G. SziklayZoltán.—Dir.: Soroksári Elsö-Mószhomok Téglagyár r. t. Sziklay Zoltán, Dr. —Dir.-M.: Kalocsaer Elektr. A.-G., Kom. Pest. Sziklássy István. — Präs.: Nagy-Szt.-Miklóser Bierbrauerei- u. Malzfbr., A.-G. Szikszay András. — Dir.-M.: Nyiregyházaer Regional Kleinb. A.-G. Szikszay Paul. Dir.-M.: Spark. Verein, Nyíregyháza, Kom. Szabolcs. Dir.-M.: SzabolcserKomitats-Localeisenb. A.-G., Budapest. Dir.-M.: Nyiregyházaer Regional Kleinbahnen A.-G. Szilágyi Arthur Karl Dr., Adv., Bpest. IV. eskü-út 5. — Dir.-M.: Erste Pester Spodinu u. Leimfabr.-A.-G. Bpest. Szilágyi Bálint K. — Dir.-M.: Gazdasági Bk. R. T., Hajdúszoboszló.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!