Compass 1912, I. Band - Page 1485

Book title
Compass 1912, I. Band
Book description
Übersicht über den Staatshaushalt, die Staatsschuld und Währungsverhältnisse Österreich-Ungarns; ausführliche Darstellung der österreich-ungarischen Aktiengesellschaften des Bank- und Kreditwesens inklusive ihrer Bilanzen; Verzeichnis der in Österreich-Ungarn tätigen Bankiers.
Consecutive pagination
1485
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000270-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000270-1485
Content
Csáki—Csengeri. 1381 Csáki Albin, Budapest, VI. Andrássy-út 114. — Dir.-M.: Glat/. & Comp., Maschinen u. Me-tallwareu A.-G Csáky György, Nagyszalonta, Kom. Bihar. Dir.: Nagy szál ontaer Spark. A.-G. Dir.-M.: Toldi Dampfmühle A.-G. Csáky Graf Gyula sen. Obergespan a. D., Budapest, X. Héderváry-u. 36. — Präs. Ungar. Montan A.-G., Dobsina, Budapest. Csáky Graf Gyula jun. — Dir.-M.: Ungar. Montan A.-G., Dobsina, Budapest. Csáky István, Kecskemét, Kom. Pest. Dir.-M.: Dampfmühle A.-G. der Kecskeméten Borstenviehmäster, Kecskemét. Dir.-M.: Plakatierungs Unternehmen A.-G., Kecskemét. Csáky Graf Jenő, Grßgrd., Pozsony, Gróf Batthyány Lajos-kőpart 8. — Dir.-M.: Ungar. Montan A.-G., Dobsina, Budapest. Csáky Károly, Dr.M., Podolin, Kom. Szepes. Präs.: Podolin-i takarékpénztár. Dir.-M.: Szepes-Béla-Podoliner Lokaleisenbahn, A.-G. Késmárk. Csáky Lajos, Dr. — Präs.: Hódmezővásárhelyi központi takarékpénztár. Csáky Graf Ludwig, Grdb., Budapest, X. Héder-váry-u. 27. Dir.-M.: Ungar. Montan A.-G. Dobsina, Bpest. Dir.-M.: Gölnitzthal-Eiseubahn A.-G., Bpest. Csáky Graf Vidor, Szepesgörgö, Kom. Szepes. — Dir.-M.: Spiritusraff., A.-G. d. Zipser landw. Spiritusprod., Lőcse. Csallner G. Gusztáv, Besztercze, Kom. Besztercze Naszód. Präs.: Pintaker Salzbad A.-G., Besztercze. V.-Präs.: Bistritzer Credit- und Vorschuss- Verein A.-G. Csanak János, Debreczen, Ung. Dir.-M.: Dehreczener Erste Spark. Dir.-M.: Dehreczener Eisen- u. Messingmöbelfabrik A.-G. Dir.-M.: Elisabethmühle A.-G., Debreczen. Dir.-M.: Élesder Waldind. A.-G. V.-Präs.: Korona takarék és hitelszövetkezet. Csanak Jenő, Nagyvárad, Ung. — Dir.-M.: Élesder Waldindustrie A.-G., Nagyvárad. Csanak Josef, Debreczen, Ung. Zens.: Österr.-Ungar. Bank, Fii. Debreczen. Dir.-M.: Dehreczener Handels- u. Gewerbebk. Csánk Béla, Dr. — Dir.-M.: Beregszászer Prod.-u. Wareulagerhaus A.-G. Csanky Julius. — Dir.-M.: Erdeviker Spark., Kroat. Csányi Johann (János), GR., HKR., Szeged, Tisza Lajos körút 83. V.-Präs.: Kis-Kun Dorozsmai takarékpénztár r. t. Gen.-Dir.: Szegediner Handels u. Gewerbebank. Dir.-M.: Landes Lagerhäuser A.-G., Bpest. Dir.-M.: Szegeder Fleisch u. Markt Kassa A.-G. Csapkovits Károly, Dr., Nagyszombat, Kom. Pozsony. Dir.-M.: Nagyszombat-i keresk. és iparbk. Dir.-M.: Nagyszombater Ziegelfbr. A.-G. Csaplovic Johann, Antalfalva, Kom. Torontál. — Dir.: Parasztbk. r. t. Antalfalva. Csaplovics Simon v. Jassenova, Geczell bei Alsó-kubin, Kom. Árva. — Präs.: Serpulit A.-G., Budapest. Csapó Géza V. — Dir.-M.: Versecz-Kubiner Lokalbahn A.-G., Budapest. Csapó Kálmán, Veszprém, Ung. — Dir.-Präs.: Veszprimer Komitatsspark. A.-G., Veszprém. Csapó Zsigmond, Brassó, Ung. — Dir.-M.: Torfind. A.-G., Bpest. Csarsch Jenő, Pécs, Kom. Baranya. Dir.: Füufkircher Spark. V.-Präs.: Fiinfkirchuer Handels- u. Gewerbebk. A.-G. Dir.-M.: Centralkreditbk. ung. Geldinst., A.-G., Budapest. Dir.-M.: „Hungária“ Allg. Assek. A -G., Bpest. Dir.-M : Land kr. Bierbrauerei u. Dampfmiible A.-G., Pécs. Dir.-M.: Pécser Bau-A.-G., Pécs. Császár Domokos.—Dir.-M.: „Jókai“, Druckerei A.-G., Sepsi-Szt.-György. Császár Lajos, Nagyszombat, Kom. Pozsony. — Präs.: Tyrnauer Creditanstalt. Császár Péter. — Dir.-M.: Szabadka—Gombos— Palánkaer Localeisenb. A.-G., Bpest. Csasznek József, Privat., Temesvár, Ung. — Dir.-M.: I. Temesvárer Zündwarenfabrik usw. Csaszny Lajos, Czerweuka, Kom. Bács-Bodrog. — G.-Dir.: Spar- u. Kreditbk. A.-G., Cserwenka. Csatáry Frigyes v., Kön.HR., Budapest, VI. An-drássy-út 88. Leit .-Dir.: I. Donau-Dampfschifffahrts - Ges., Wien. Dir.-M.: Europäische Reisegepäck-Vers. A.-G. Dir.-M.: Fremdenverk.- u. Reiseuntern. A.-G. Adm.: Eisenb. Mohács-Pécs, Budapest. Dir.-M.: Déser ung. Ammoniaksodafbr. A.-G. Dir.-M.: Budapest-Szentlörinczer elektr. Lokal-eisenbahn A.-G., Budapest. Csathó Ernő, Dr., Bpest, IV. kecskeméti-u. 14.— Dir.-M.: Szatmár-Mátészalkaer Lokaleisenbahn A.-G Csathó Pál, Branicska, Kom. Hunyad. — Dir.-M.: Huugaria Holzindustrie A.-G., Déva. Csató Gábor, Vize-Gesp., Erzsébetváros, Kom. K.-Kttküllő. V.-Präs.: Kis-Küküllőer Comitats Spark, u. Credbk., Dicső-Szt.-Márton. Dir.-M.: Kiskiiküllőthal Localeisenb. A.-G. Csató Sándor, Dr., Máté Szalka, Kom. Szatmár. — Dir.: Mátészaika-i takarékpénztár r. t. Csauscher Jakab, Dr., Adv., Bácsalmás, Kom. B.-Bodrog. — Dir.-M.: Erste Bácsalmáäer Kunstwalzmühle A.-G. Csávossy Béla v., KönHR., Grßgrd., Bpest, IV. Váczi-ut. 79. V.-Präs.: Amortisations Bank, A.-G., Bpest. Präs.: Módosi takarékpénztár. Dir.-M.: Torontáler Localb. A.-G., Bpest. Csávossy Julius Baron, Grssgrd., MagnhM., Bobda, Kom. Torontál. — Dir.-M.: Temesvár-Módoser Localeisenb. A.-G., Bpest. Cséber János. — Dir.-M.: Ung Tuchfbr.-A.-G., Kula, Kom. Bács-Bodrog. Csécsi Nagy Miklós, Dr., Bpest, VIII. Szént-királyi-u. 35. — Dir.-M.: Ungar, allgem. Treuhand A.-G., Bpest. Cseh Ervin de Szt. Katolna, Min. a. D., WGhR., Esseg,Slavonien. — Ehren-Präs.: Esseger Spark. Cseh Joh. — Dir.-M.: Theissgegend Spark. A.-G., Csongrád. Cseh Josef, Dr. — Dir.-M.: Ujszász-jászapáthier Localeisenb. A.-G., Szolnok. Cseh Vilmos, Csik-Szt.-Márton, Kom. Csik. — Dir.: Alcsiker Bank A.-G., Csik-Szent-Márton. Csekanyák Béla. — Dir.-M.: Girálter Spark A.-G. Csekey Vilmos, Adv., Léva, Kom. Barcs. — Dir.: Lóvaer Spar- u. Creditanst. Cseko Gábor. Domherr, Eger, Kom. Heves. — Dir -M.: Egor—Putnoker Localb. A.-G., Eger, Ung. Csekonics Graf Andr., Bpest, IV. Zöldfa-ut. 26. A.-R.: Ung. Bodonkreditinstitut, Bpest. Präs.: Erste Ungar. Allgem. Assecuranz-Ges. Dir.-M.: Torontáler Localb. A.-G., Bpest. Csekonics Graf Sándor, Grssgrd Bpest, IV. kecskeméti-u. 10. — Präs.: büdungar. Zucker-industrie A.-G., Nagybecskerek. Cseley Josef, Dr., Budapest, IX. ülloi-út. 79. — Dir.-M.: Frauzstädter Sportplatz A.-G., Bpest. Cselkó Jenő V. — Dir.-M.: Ung. Spitzenfbr. A.-G., Kiszueza Ujhely, Kom. Trenesén. Csendes Lajos, Szerbcsanád, Kom. Torontál. — Präs. : Csanáder Volksbank, Szerbcsanád. Csengeri Antal, Margittá, Kom. Bihar. — V.-Präs.: Handelsbank A.-G., Margittá.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!