Compass 1911, III. Band, Teil 1 - Page 252

Book title
Compass 1911, III. Band, Teil 1
Book description
Informationen zu rd. 50.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Österreich-Ungarns nach 16 Branchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
252
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000268-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000268-252
Content
CCXLVIII Svoboda—Talamas. Svoboda Franz, Rothřečitz 1399. Svoboda J., Bud weis 540. Svoboda Johanu, Náchod 108. Svoboda Josef, Kritschen 1304, Svoboda Josef, Peěek 274, 2109. Svoboda Josef, Zerotin 749. Svoboda Karl, Prag 1859. Svoboda Karl F., Prag 572. Svoboda Raimund, Seelowitz 1899. Svoboda Václav, Prag 1395. 8voboda Wenzel, Křiwsoudow 103. Svoboda a Hinais, Prag 277. Svoboda & Hušek, Olmiitz 1956. Svoboda & Weinstein, Holitz 1377. Švoleňoves, Bierbrauerei Wolo-witz 733. Švorč Josef, Böhm.-Kamnitz 854. Švorčik Adolf, Roth-Kosteletz 1708, 1788. Švorčik Ferd., Wekersdorf 1102. Švorčik Gottlieb,Groß-Drewitsch 1774. Svozil Joh. Loschitz 895. Svozil Josef a syn, Chořelitz 11. Svozilově Marie, Kojetein 1064. Svrček Johann, Atzgersdorf 641. Svulka dia wytomu pofirow w Regulicach, Regulice 147. Swalla Louis, Prag 277, 949. Swarowsky Rudolf, Wien 352. Swatek Jakob, Mhr.-Triibau 107. Swatek L., Wien 664. Swatosch Franz X., Wien 528. Swatosch Wenzel, Wien 1447. Swaty Franz, Marburg 141. Sweceny Otto, Gablonz 209, 515, 2110. Swetina Johann, Straßburg 727, 1271. 8wi%tkowski Eugen, Biala 536, 878, 2120. Šwidrygiello-Šwiderski Stanisl., Blonie dolholuckie 132, 1043. Swiech Jósef, Myslenice 996. Swirczek J., Hruschau 268. Swistek Piotr i spólka, Prze-mysl 41. Switek Josef, Wien 352. Switil Karl, Wekelsdorf 123. Swoboda Ad., Aigen 692. Swoboda Alois & Co., Wien 352, Rohrbach 463, Rainfeld 459. Swoboda Andreas, Linz 1507. Swoboda Anton, Schelletaull42. Swoboda Anton & Franz, Wien 1498. Swoboda Antonin, Turnau 730. Swoboda Brüder, Brünn 1736. Swoboda Conrad, Brünn 1912, 2128k. Swoboda F. J., Paulowitz 1992. Swoboda Franz, Brünn 619. Swoboda Franz, Lissitz 1691. Swoboda Franz, Weis 1025. Swoboda Franz, Wien 352. Swoboda Franz, Wien 1126. woboda Franz, Znaim 283,1280. Swoboda Franz Josef, Wien 678. Swoboda G., Troppau 628. Swoboda Hugo & Co., Teplitz 1223. Swoboda Johann, Feldsberg 267, 1243. Swoboda Johann, Saaz 810. Swoboda Jos., Wien 640. Swoboda Josef, Wien 352. Swoboda Karl, Wien 1126. Swoboda Ludwig, Wien 352. Swoboda Ludwig, Wien 1447. Swoboda Mathilde, Wien 1839. Swoboda P., Wien 1839. Swoboda Rudolf, Wien 2109. Swoboda & Co., Wien 1594. Swobodnik Anton, Wien 664. Swrschek & G1 )ck, Atzgersdorf 88. Sychra Anton, Boskowitz 1844. Sykora Anton, Aussig 6. Sýkora Anton, Boskowitz 1500. Sýkora E. & Cie., Prag 833, 949. Sykora Ferdinand, Trobitsch 1514. Sykora Johann, Eibenschitzl999. Sýkora Josef, Lomnitz 1691. Sýkora Josef, Wien 655. Sýkora Lud., Žleb 1106, 1147, 1337. Sykora Václav, Königshof 1065, 2021. Sylva-Tarouca Ernst Graf, Kall-wang 1301. Sylva-Tarouca Gfn. Maria Antonia, Prödlitz 247. Sylva-Tarouca-Nostitz’sche Berg direktion, Türmitz 254. Symon Vincenc, Chotzen 2057. Synek Josef, Chotzen 2041. Synek Josef, Prag 2048. Synek Karel, Lettowitz 418. Synger Osyas, Rohatyn 1086. Synhanjova Jana, Prag 1958. Syra Bergbaugesellschaft, Wien 263. Syré Franz & Comp., Wien 616, 2119. Syrop L., Neumarkt 1114. Syrový František, Wrab 1457. Sysel Fran/. K., Prag 672. Szabó Ernest, Graz 394,546,2119. Szailer Nik. & Comp., Wien 528. Szajna Dr. Ladislaus, Boryslaw 982. SzajnaDr.Ladislaus, Jak. Rosner, Karl Szwabowicz & Komp., Boryslaw 982. Szalatnay & Kröschel, Prag 453. Szalay Alois, Wien 352. Szalay Wm. & Sohn, Wien 528. Szallay Josef, Wien 529, 1839. Szancer & Maschler, Tarnów 1096. Szandicz Lázár & Co., Wien 1946. Szantner Fr., Laibach 1505. Szaszi Hermann, Wien 1882. Szaynok Josef, Rzeszów 464. Szcurowitzer Holzindnstrie-gesellschaft m. b. H., Lemberg 1305, Szcurowitz 1328. Szczawnica Quellenverwaltung 845. Szezepanowski Stanislaw Prus, Wolanka 1001. Szczerbowski Markus, Wieu 1447. Szczerby Jana i Ska, Liwcze 1070. Szczesny J. E. & Olga Gräfin Koziebrodski, Hlibów 704. Szczurowski Antoni, Przemýsl 1455. Szedő Franz, Wien 1577. Szelinski Georg, G. m. b. H. Wien 529. Szeliska Marie, hr. Kombornia 708. Szell Jon., Szymbark 120. Szembekowéj Klementyny Gräfin, Wggierka 72. Szende M., Wien 1234. Szenes L., Wien 529. Szenkovits Gustav, Wien 1466. Szenkovits Paul, Wien 1946. Szente & Criara, Wien 529, Triest 2113. Szeptycki Joh. Grf., Przylbice 834. Szewczenka - Verein, Lemberg 1618. Szinberger Ludwig, Wien 1498. Szinovácz Paula, Wien 2055. Szlack Hubert, Salzburg 1455. Szlapaka Albina, Brunary Nvž-nie 1286. Szlepecz F. & F. Vinectitsch, Marburg 559. Szmetana Alexander, Wien 1466. Szmetana H., Liesing 1254, Erlaa 1373, Vösendorf 1277. Szmetana Leopold, Wien 1234. Szoboszlay & Bloch,Gablonz 209. Szonda Josef, Wien 1839. Szpunar, Zoifia z Manieckich, Lemberg 1619. Sztranyák Josef, Wien 1648. Sztriberny Josef, St. Johann 1993. Szücs E. Nachflg., Wien 1126. Szukits Heinrich & Comp., Wien 1839. Szulyovszky Desider von, Fra-gant 231. Szvetits Johann, Burgau 1160, 1046. Szwager Eduard, Tarnów 580. Szyja Josef, Wien 664. Szyjkowski W. A., Lemberg 1619. Taaffe Grf. Hch., Ellischau 760, 1051, Kolinetz 708, 764. Tabaczynski Frančiszek, Lemberg 1135. Tabak Isak, Knihýnícze 827, 1064. Tabakmonopolverwaltung, Wien etc. 2055. Tabor, Elektrizitätswerk 1187. Tabor, städt. Sägewerk 1328. Táborsky Franz, Rossitz 1788. Táborsky Friedrich, Wien 352. Táborsky Jos., Turnau 730. Tachauer städt. Brauges.,. Tachau 728. Tachauer Leopold, Wien 932.j Tachovský Ferd., Hnéwkowitz 792. Tachovský Karl, Brünn 936. Taddei Giulio, Mori 33. Tadina Caspar, Wien 529. TaflerH., Trieben 254, Wien 224. Tagger Alois, Golling 16. Tagleicht Karl, Wien 352. Tagliani & Prister, Triest 1486. Tagwerker Heinrich, Römerstadt 1630. Taichholz M., Záložce 734. Taitl Franz, Frankenburg 1421. Tajbner Konstantin, Zbraslawic 57. Takatsch Josef, Kindberg 549. Talacko František, Adlerkoste-letz 362. Talamas Benedikt, Nemochowitz 2010, Wien 2006, Bohuslawitz 2007.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!