Compass 1910, III. Band, Teil 1 - Page 154

Book title
Compass 1910, III. Band, Teil 1
Book description
Informationen zu rd. 50.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Österreich-Ungarns nach 16 Branchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
154
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000266-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000266-154
Content
CL Masckin—Matzka. Maschin Franz, Wien 1234. Maschinenbau - A. - Ges. vorm. Breitfeld. Daněk & Co., Prag 419, Aussig 345, Blansko 348, Brünn 354, Schlau 437, Wien 308, II. Teil: 350. Maschinenbezugs - Genossenscli. der Büchsenmacher, Ferlach 1944. Mascli.-Elektr. Bezugsgenossenschaft, Semeschitz 1957. Maschinenfabrik Andritz, siehe Andritz. Maschinen fabriks - Aktiengesellschaft N. Heid, Stockerau 442, II. Teil: 354. Maschinenfabrik C. Dengg & Co. siehe Roth G. Maschinenfabrik der Tann walder Baumwollspinntabrik, Tann wald 443, II. Teil: 543. Maschinenf.-Gesellschaft Union, Wien 478. Maschinengenossensch. des Reform-Club d. Schlossermeister Wien’s 309. Maschinengenossenschaft für holzverarb. Gewerbe, Villach 451. Maschinen- und Einkaufsgenossenschaft der Tischler, Ilumpoletz 1134. Maschinen- u. Erz.-Gen. der Tischlermeister, Prossnitzl275. Maschkan Jos., Hainburg 664. Maschke Eduard, Teplitz 1359. Maschke Ferdinand, Wien 478. Maschke Franz, Gablonz 365. Maschke Fianz, Gablonz 590. Maschkowitz Josef, Gablonz 194. Maschler Brüder, Dabröwka infulacka 11. Maschler Brüder & Cie., Tarnów 47. Maschner Jul. & Söhne, Wien 309, 1234. Másé Angelo, Triest 1895. Mašek A., Klattau383. 971,1038. Mašek František, Wlksitz 703. Mašek Josef, Starkenbach 1810. Mašek Josef, Ober-Sittowa 1563, 1644, 1772. Mašek, Ludw. Ritt. v. Bosnadol, Buchberg 216. Masek Rudolf, Prag 419.' Mašek Tom., Mezimosti 641. Mašek V., Prag 419. Mäser Benedikt, Dornbirn 1617 Mäser Franz Martin, Dornbirn 359. Mäser Brüder Herrn. & Mart., Dornbirn 501, Feldkirch 503. Mäser Josef, Dornbirn 12. Masera Jos.. Bozen 1343. Masera & Bückarot, Tisis 605, 1948, Brixen 598, 1948, Innsbruck 1948. Masetti F., Gries 715. Mašiúek Rob., Wien 1321. Mašin A., Prag 525. Masiui R., Wien 119. Maška & Wodňanský, Zeltsch, 660. Maslowskiego Mieczyslawa, Szezurowa 1001. Masaer Jan, Neu-Knin 1306. Masner Prokop, Kralup 24. Masopust Carl, Taus 1312. Masotti G. A., Rovereto 930. Maß Moritz, Wien 1338. Masäag Wzl., Pladen 1954. Massafik Auguste, Olmütz 259. Massafik Leop., Bohuslawitz 952. Massiczek & Cie., Wien 1467. Maštálka a spol., Unter-Bautzen 1829. Mastný T. H. & V., Lomnitz 1555. Maštovský Matěj, Planitz 646. Maštovský Vojtěch, Tuchomeŕitz 656. Masur A., Guntramsdorf 17. Matasek Johann, Wien 76. Matathias Matteo & Maurice, Triest 1160. Matauschek Josef, Wien 478. Matavutj G. S., Sebenico 758. Matavulj Gjuro, Sebenico 734. Matczyňski Konst., Lapszvn 690. Matějka Elisabeth, Prag 525. Matějka Frant., Brezové Hory 57. Matějka Franz, Brünn 1885. Matějka Mathilde, Blatna 1373. Matějka Rob., Krumau 974. Matějka Rud. & Petrželka Jos., Brünn 87. Matf'jovský F., Prag 1713. Matějů Johann, Brünn 354. Matějů \V enzel & Franz Horaěek, Brunn a. G. 942. Material-Genossenschaft der Vereinigten Kartonagewaren-fabriken, Wien 1424. Materna F. J., Prag 822. Materna Josef, Neu-Paka 1621, Ober-Hohenelbe 1772. Materna Katbi, Hohenelbe 1705. Mathaus Juliane, Friedrich, Johanna & Rosa, St. Ulrich 236. Mather Adolf & Co., Olmütz 407. MathesAlbert, Liebenau 559,168. Mathes Ed. R., Olmütz 200, 205. Mathes Nikolaus, Graz 148. Mathian Joh., Laibach 1264. Mathias Herrn., Czernowitz 1034. Mathias & Grecul, Czernowitz 1058. Mathie Gustav, Haslach 1636. Mathie Rudolf, Grieskirchen 506. 1327. Mathis August, Wien 76. Mathner Anton, Wien 1368. Matice Opavské knihtiskárna, Troppau 1500. Matin lvan Martinac, Vrgorac 1777. Matis Ignatz. Ober-Eisenberg983. Matitsch Victor, Fabers Ludwig Nchflg., Wien 283. Matl Franz, Gr.-Raigern 91. Mati Th. F. & Söhne. Wien 706. Matlach & König, Wien 1225. Matlas Wenzel, Schlückenau 996. Matolony F. X., Wien 1512. Matonoha Jos. & A., Öls 1815. Matouš F., Semil 1574, Beneschau b. Semil 1533. Matouš a Křemlička, Ober-Neudorf 1563, Bělohrad 1533. Matouš Ottokar,KöDiginhofl508. Matoušek Alois, Lomnitz 1708. Matoušek Jan a spol., Blatt 251. Matoušek Rudolf, Laun 1805. Matoušek Vilém, Melnik 258. Matras August, Wien 1028. Matrei, Gemeinde 1073. Matrei-Mühlbauhl, Elektrizitäts-G. m. b. H., Deutsch-Matrei 1064. Matscheko J. & Schrödl, Wien 56, 119. Matscher Rudolf St., Wien 1689. Matt Jos., Absam 1531. Matt Rudolf, Langenlebarn 1138. Mattas Josef, Teplitz 829. Mattas Oskar, Marienbad 1267. Mattauch Gustav, Prag 136. Mattausch Ernst, Neuzedlisch 643. Mattausch Franz, Teplitz 866, 1810. Mattausch Friedr. & Sohn A. G., Franzensthal 1641, Friedrichsthal 1542, Scharfenstein 1572, Wien 1526, Bensen 1533, II. Teil: 546. Mattausch Heinr., Leschkau 671. Mattausch & Haneschka, Wien 1368, Polna 1382. Mattencloithsehe Freih. Generaldirektion, Pišely 1076. Matter A., Teschen 47. MatternGebrüder,Rumburgl 571. Mattem Heinrich, Niedergrund 1771. Mattem Hugo, Rumburg 1893. Mattern Josef & Co., Zuckmantel 144. Mattern Robert, Prag 419. Mattes Jos., Innsbruck 579. Matthey August, Graz 1479. Mattliey Ernest Erben, Graz 1479. Mattich Giuseppe qm. Antonio, Scardona 1775. Mattig Anton, Wien 570. Mattier F., Zwitfau 1165, 1220. Mattner Leopold, Langenwang 1745. Mattoni Hch., Gießbübel-Saucr-brunn 765, Wien 765, Franzensbad 765, Karlsbad 766, II. Teil: 581. Mattuella Alois, Innsbruck 749. Mattura’s. Franz Söhne etc., Göding 1703. Mattura Josef, Göding 1703. Mattuš S.Břetislav. Ledetsch 637. Matucha A., Prag 1382. Matuella Fco., Trient 1S42, 737. Matula Mik., Blansko 85. Matura Adele, Wien 608. Matura Brüder, Wien 1689. Matusch Josef, Wien 1368. Matusch Rudolf, Wagstadt 1579. Matuscbka J., Náchod 401. Matuschka Josef, Dobruschka 1632. Matusiúski Jac., Krakau 96. Matuška Franz, Straßnitz 135P. Matyáš Ant., Chrudim 1252. Matyáš Ant., Wall. Kloubouk 1313. Matys Jos., Öerveüoves 955. Matyskiewicz W., Lemberg937. Matza Eduard, Vöttau 1006. Matzek Franz, Ilannsdorf 374. Matzek Franz, Wien 3o9. Matzek Josef, Brünn 1374. Matzek Josef, Steyr 203. Matzek Wzl., Wien 309. Matzel Gustav, Wien 1794. Matzelle Johann, Neu-Tabor 982, 1196. Matzenauer Jos., Wien 1234, 1321. Matzenauer Karl, Brünn 87. Matzenauer Max, Julienfeld 20. Matzig Wenzel, Straußnitz 1000, 1211. Matzka Franz, Brünn 1800.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!