Compass 1910, I. Band - Page 1634

Book title
Compass 1910, I. Band
Book description
Übersicht über den Staatshaushalt, die Staatsschuld und Währungsverhältnisse Österreich-Ungarns; Ausführliche Darstellung der österreich-ungarischen Aktiengesellschaften des Bank-, Kredit- und Versicherungswesens inklusive ihrer Bilanzen; Verzeichnis der in Österreich-Ungarn tätigen Bankiers.
Consecutive pagination
1634
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000264-8/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000264-1634
Content
1554 Szivák—Szuhányi. Präs.: Körmend—Zalalövö—öriszentpéter—Mura-szombater Lokalb.-A.-G., Budapest. Dir.-M.: Neógráder Comitats-Lokalb. - A.-G., Budapest. Dir.-M.: Szaboleser Comltats-Lokaleisenb.-A.-G. Budapest. Präs.: Temesvár—Módoser Lokaleisenb.-A.-G. Budapest. Dir. M.: Temesvár—N.-Szt. Miklóser Lokal- eisenb.-A.-G., Budapest. Dir.-M.: Versecz—Kubiner Lokaleisenb.-A.-G. Budapest. Szivér István. — Präs.: Siklósi takarékpénztár. Szkicsák Jenő, Dr., Privigyo, Com. Nyitra. — Präs.: Privigye-er Volksbk.-A.-G. Szkuhra Pál, Neczpál, Kom. Turócz. — Präs.: Neczpáli hitelegylet r. t. Szlabey Mátyás. — V.-Präs.: Landw. Handels-u. Gewerbebk., Bártfa. Szlatényi Béla, Budapest, IV. Deák Ferencz-u. 3. — Dir.-M.: Fremdenverkehrs- u. Reiseunter -nehm.-A.-G., Budapest. Szlávi Desider, Szatmárnémeti, Ungar. — Dir.-Stellv.: Szatmárer Dampfmühl Ges. Szlávi Johann de Piros, Újvidék, Kom. Bács-Bo-drog.— Zen.: Österr.-Ungar. Bk. Fii., Újvidék. Szlávkovsky Károly. — Dir.-M.: Miskolcz-i Népbk. R. T. Szlovák Pál, Dr., Szarvas, Com. Békés. — Dir.: Szarvas-i takarékpénztár. Szmazsenka Ernst. — Dir.-M.: Nagyvárader Stadtbahn-A.-G. Szmertnik Stefan v., Dr. — Dir.-M.: Kismár-toner Elektr. A.-G. Szmetenay Joh. — Dir.-M.: ArvathalLokaleisenb.-A.-G., Budapest. Szmik Anton v., Ing., Budapest, Vili. Stáhly-u. 1. Dir.: „Le Conservateur“, Ausst.- u. Alters-Versicb.-Ges., Paris. Szmrecsányi László v., Kassa, Kom. Abauj. Präs.: Kassa-i jelzálogbk. r. t. Dir.-M.: Ungar. Grundbes. A.-G , Budapest. Szóbél Josef, Dr., Budapest, VI. Teróz-körút 6. — Dir.: „Kolumbus“, ehem. Fbr. A.-G., Bpest. Szohner Lajos, Dr., Budapest, VI. nagy János-u. 1. — Dir.-M.: Bpester Propeller, Überfuhr- u. Schiffahrts-A.-G., Budapest. Szőke Gyula, Dr., Budapest, IV. Papnövelde-u. 1. — Dir.-M.: Szeged Alfölder Spark.-A.-G. Szokola Gyula, Csantavér, Com. Bács-Bodrog. — V.-Dir.: Csantavéri takarékpénztár r. t., Csantavér. Szokolay Mihály, Kecskemét, Kom. Pest. Zen.: Österr.-Ungar. Bk., Fii., Kecskemét. Präs.: Kecskemét-er Esc.- u. Wochselbk.-A.-G., Kecskemét. V.-Präs.: Kecskeméter Verein. Dampfziegelei-A.-G. Szokoly Elek, Faeset, Kom. Iírasso-Szörény. — Dir.: Facset-i takarékpénztár r. t. Szóld Mór, Budapest VII. Rottenbiller-u. 37/6. — Dir.-M.: „Musica“, Clavier u. Musikinstrumenten Vertriebs A.-G., Budapest. Szóld Zsigmund, Grd., Pozsony, Hal-tér 6. — Dir.-M.: Landw. Zuckerfbr.-A.-G., Pozsony. Szöllösy Anton. — Präs.: Máramaros-Szigoter elektr. Beleucht.-A.-G. Szöllösy Artur, Satoralja Ujhely, Kom. Zemplén. Dir.: Zempliner Handels- u. Gewerbebk., Sátoraljaújhely. Szöllösy István, Dr. — Dir.-M.: Sttdungar. Bk. A.-G., Lúgos. Szölösi Armin. — Dir.-M.: „Phönix“, literar. A.-G., Budapest. Szombathi László. — Dir.-M.: Miskolezer „Elisabeth“ Bad-A.-G. Szommer Emil. - Dir.-M.: Nagybélicz-Privigyeer Localeisenb.-A.-G., Budapest. Szomor Mihály, Dunavecse, Kom. Pest. — Präs.: Dunavecse-i takarékpénztár r. t. Szonomár Elek, 0.-Becse, Kom. Bács-Bodrog. — Dir.: O-Becse-i népbk. r. t. Szontagh v. Gömör Pál, Fbrkt., Grd., Budapest, IX. üllől-út 30. — Dir.-M.: Csetnekthal-Lo-caleisenb. A.-G., Bpest. Szontagh Sándor. — Dir.-M.: Szepesváraljaor Localeisenb. A.-G., Szepesváralja. Szontagh Zoltán. — Dir.-M. : Gömörer Holzind. A.-G., Pelsöcz. Szónyi Zsigmond, Budapest, VII. Erzsébet-körút 30. — Dir.-M. : Ungar. Kieselguhr-Werko A.-G. Szopko Sándor, Fbrkt., Késmárk, Kom. Szepes. — — Dir.-M. : Poprádthaler Localeisenb. A.-G., Késmárk. Szova Ferencz, Kőszeg, Kom. Vas. — Dir.-M. : Gtinser Bierbrauerei A.-G. Sztahó István. — Dir.-M.: Zalalövő-i népbk. r. t. Sztakió Stojan, Periasz, Kom. Torontál. — Dir.-Stellv.: Perlaszi járási takarókpénztar r. t. Sztancsits Károly. — Dir.-M.: Szabadkaer Holz-ind. A.-G. Sztanek Paul. — Dir.-M.: Rákosligeter Sportklub A.-G. Sztankay Aba, Dr., Bát, Kom. Hont. — Dir.: Frauenmarkter Regional-Spark., Bát. Sztankay László. — Dir.-M.: Eperjeser elektr. Beleucht.- u. Kraftübertrag. A.-G. Sztáray Graf Sándor, RAbg., Budapest, I. úri-u. 32. — Präs.: NagymihályerBier-u. Malzfbr. A.-G., Nagymihály. SztarcsevicsJenő, Dr. — Dir.-M.: Bács-Bodrogor verein. Lokalb. A.-G., Bpest. Sztarill Ferencz, Architekt, Nagy-Várad, Ungarn. — Dir.-M..: Ungar. Bk., Nagyvárad. Sztehlo János, Dr. — Dir.-M.: Eperjeser elektr. Beleucht.- u. Kraftübertrag. A.-G. Sztehlo Robert, Budapest, Damjanichgasse 44. Dir.: Pester. Ungar. Comm.-Bank. Dir.-M.: „Ungar. Grundbesitz“ A.-G., Bpest. Dir.-M.: Haraszti—RáczkevorLocaleisenb. A.-G., Budapest. Szterényi Sándor, Dr., MinSekr., Budapest, VI. Andrássy-út 88. — Dir.-M.: Halas—Bácsalmás—Rigyiczaer Localeisenb. A.-G., Bpest. Sztoja Milán. — Dir.-M.: Volks-Spark. A.-G., Osóvé. Sztojánovits Baron György. — Präs.: Ungar. Süd-ost-Localb. A.-G., Bpest. Sztojánovits Baron Ivan, RAbg., Budapest, IV. „Bristol“ szálló. — Dir.-M. : Ungar. Südost-Localb. A.-G., Bpest. Sztoykovits Dusán, Szabadka, Ungarn. — Zeus. : Österr.-Ungar. Bk., Fii. Szabadka. Sztrilich Béla. — Dir.-M.: Süddonau-Lokalbahnen A.-G., Bpest. Szuchewycz Vladimir, Lemberg, Sobieszczyzna 7. — V.-R.: „Dnister“, Wechsels. Versieh.-Gesellschaft, Lemberg. Szűcs Béla, Ing.. Budapest, VI. felső erdősor 1. — Dir.-M.: Badacsonyer Basaltsteinbrücko A.-G., Budapest. Szücs Dezső, Ing., Kalocsa, Kom. Pest. — Dir.: Kalocsaer Elektr.-A.-G. Seiles Ernö, Dr., Adv., Budapest VI. mozsár-u. 12. Dir.-M.: Budapester Credanst. A.-G. Dir.-M.: Köbányaer Kristallsoda u. Atznatron-fbr. A.-G., Bpest. Szilcs Jenő. — Dir.-M. : Bicske —Székesfehérvár— Sárbogárder Localeisenb. A.-G., Bpest. Szilcs József. Dir.-M.: Gyulaor Localeisenb. A.-G. Szilcs Miklós, Dr., Budapest, V. hold-u. 27. — Dir.-M.: Karánsobes - Hátszeger Localeisenb. A.-G., Bpest. Szilcs Zsigmond, Budapest VI. nagymezö-u. 68. — Dir.-M.: Centralb. für Handel u. Ind., Bpest. Dir.-M.: Ungar. „Vulcan“ Zementfbr. A.-G., Bpest. Szuhányi Ferencz — Dir.-M.: Szatmár— Mátó-szalkaer Vicinalb. A.-G., Bpest.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!