Compass 1910, I. Band - Page 1632

Book title
Compass 1910, I. Band
Book description
Übersicht über den Staatshaushalt, die Staatsschuld und Währungsverhältnisse Österreich-Ungarns; Ausführliche Darstellung der österreich-ungarischen Aktiengesellschaften des Bank-, Kredit- und Versicherungswesens inklusive ihrer Bilanzen; Verzeichnis der in Österreich-Ungarn tätigen Bankiers.
Consecutive pagination
1632
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000264-8/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000264-1632
Content
1552 Szende—Szikaly. Szende Ludwig (Lajos}, Budapest, VI. Bulyovszky-u. 12. G.-Dir.: Ungar, allgem. Kohlenbergbau A.-G. Dir.-M.' Allgenp Magnesit-A.-G., Budapest. Dir.-M.: Westungar. Kohlenbergbau A.-G., Bpest. Szende Max, Budapest, VII. dohány-u. 16—18. — Gen.-Dir.: Bpest. Elisabeths tädter Spark. A.-G. Szende Philipp, Budapest, I. fehérvári-u. 19. — Dir.-Stellv.: „Hermes“ Wechselstuben A.-G. Dir.-M.: „Musica“, Klavier- und Musikinstru-menten-Vertrieb A.-G., Budapest. Szendelbach József, Szilberek, Kom. Bács-Bodrog. — Dir.: Szilbereki földmivelők takarékpénzt. Szendrői Maurus, Gyór, Ungarn. — Dir.-M.: „Raaber Lloyd“ A.-G. Szendery Mihály. — Präs.: Katzer'scbe Motten-fraßscliutz-A.-G., Budapest. Szendy István. — Dir.-M.: Süddonau Lokalbahnen A.-G., Budapest. Szentandrási István. — Präs.: Mező Berényi takarékpénztár r. t. Szente Elemér, Budapest I., Atlos-űt 13866/7a. Dir. : „Lumina“, Beleuchtuugswerke A.-G., Budapest. Szente Julius (Gyula), Dr., Budapest, IV. Veres-pálne-u. 36. Dir.-M.: Dolha-Rókamezöer Eisenwerks- und Zeugwarenfbr. A.-G., Budapest. Dir.-M.: Keszthelyvidéki Eisenb. A.-G., Bpest. Dir.-M.: Kreuz—Belovár—Veröcze—Barcser Lo-caleisenbabn A.-G., Budapest. Szentgyörgyi Adolf, Dr. Szobráncz, Kom. Ung. — Präs.: Szobránczi takarékpénztár r. t. Szentgyörgyi Aleks., Dr. — Dir.-M.: Croatiscbe Agrarbank A.-G., Agram. Szentgyörgyi Albert v., Budapest, II. fö-üt 19. — Präs.: Steinkohlen- und Ziegelwerks-Ges. in Pest, Budapest. Szentgyörgyi Gero, Dévaványa, Kom. Jász-N.-K.-Szolnok. — Dir.-Stellv.: Dévaványai takarék-pénztár r. t. Szentiványi Arpád, Grd., RAbg., Budapest, IV. „Hungária“ szálló. — V.-Präs.: Versicher. Genossenschaft der Landwirte. Szentiványi Arpád, Dr. — Dir.-M.: Kézdivásár-helyer Buchdruckorei A.-G. Szent-lványi Farkas, Apcz, Kom. Heves. — Dir.-Präs.: Wirtschaftliche Bank A.-G,, Hatvan. Szentiványi Gyula. — Dir.-M.-: Szatmár—Biks-záder Localeisenb. A.-G., Budapest. Szentiványi József. — Dir.-M.: Gömörer Holzind. A.-G., Pelsöcz. Szentiványi Károly, Tenkei, Kom. Biliar. Leit. Dir.: Tenkeer Sparkassa A.-G., Tenkei. Dir.-M.: „Uj Lap“ A.-G., Budapest. Dir.-M.: SzabolcserKomitats-Localeisenb. A.-G., Budapest. Dir.-M.: Temesvár—Modoser Localeisenh. A.-G., Budapest. Szent-lványi Miklós, KönR., Se. siszentgyörgy, Kom. Háromszék. V.-Präs.: Háromszéker Spark., Sepsiszentgyörgy. Szent-lványi Oszkár. — Präs.: Barser Comitats-Volkshk., Aranyos-Maróth. Szentkereszíy Baron Béla, Budapest, VIII. Horánszky-u. 15. Präs.: Sepsi-Arkosi takarékpénztár r. t. . Dir.-M.: Graf Mikes Zaholaer Forstwirtschaft und Sägewerke A.-G., Budapest. Dir.-M.: Brassó - Háromszéker Localeisenh. A.-G. Szentkirály Lajos, Dr. — Dir.-Präs.: Tordaer vereinigte Aushilfs- uud Sparkassa A.-G. Szent-Királyi v. Er.-Szent-Király Theodor, PHK., Debreczin, Ungarn. Zens.: Österr.-Ungar. Bank, Fii. Dehreczen. Dir.-M.: Dehreczen—Hajdusámsoner Localeisenh. A.-G., Budapest. Szentmiklossy Elemér, Dr., Min.-Sekr., Budapest, I. Logody-u. 17. Dir.-M.: Kaposvár — Mocsoládor Localeisenb. A.-G., Budapest. Dir.-M.: Verein. Pozsony— Komároméi' Localb. A.-G., Budapest. Dir.-M.: Szilágyságer Localeisenh. A.-G., Bpest. Szentpáli István, Dr., Miskolcz, Kom. Borsód. Präs.: Miskolczer „Elisabet“-Bad A.-G. Dir.-M.: Miskolczer Elektr. A.-G. Dir.-M.: Localeisenb. A.-G. Miskolcz — Diósgyőr. Szentpály Stefan, Halmi, Kom. Ugocsa. — Dir.: Ilalmii kereskedelmi bk. r. t. Szentpétery Károly, Nagy-Körös, Kom. Pest. — Dir.-Stellv.: Nagy-Kőrösi községi takarék- pénztár. Szentpétery Kristóf, Dr., Ditró, Kom. Csik. — Präs.: Ditróer Spark., Gyergyo-Ditró. Szeőke Sándor, Udvari, Kom. Bihar. — Dir.-M.: Szatmár vármegyei takarékpénztár r. t. Szeptycky Metropolit Graf Andreas, Le nberg, pl. sw. Jura 5. — Ehren-Präs.: „Dnister“, Wechsels. Versicherungs-Ges., Lemberg. Szerb Georg v., HR.RAbg., Budapest, Kecskeméti-utcza 14. Dir.-M.: Pester I. Vaterländischer Spark.- Verein. Dir.-M.: Vaterländische Bank A.-G., Budapest. Präs.: Militärdienst-Vers.-Ges., Budapest. Szerb Henrik, Budapest, VIII. Baross-u. 38. Dir.-M.: Agrikultura A.-G. zur Bedienung der Landwirte, Budapest. Dir.-M.: A.-G. für autogene Scliweissungen u. Einrichtungen, Bpest. Dir.-M.: „Tabako“ Unternehm., Budapest. Szerdahelyi Ágoston, Szatmár-Németi, Ungarn. — Präs.: Csenger és vidéki takarékpénztár r. t. Präs.: Szatmári termény és hitelbk. r. t., Szat-már-Németi. Szerdahelyi Eugen, Dr., SektR., Budapest, IV. molnár-u. 26. Postsparkassenbeirat: Kön. ungar. Postsparcassa, Budapest. Dir.-M.: Verstaatlichte Ungar. Westb., Bpest. Szerdahelyi Sándor, Budapest, VI. Izabella-u. 44a. — Dir.-M.: Seekuranst. f. Arbeiter A.-G., Bpest. Szerelemhegyi Károly, Dr. Dir.-M.: Félegyháza-Majsaer Localeisenb. A.-G. Szerencs János, Bpest, VIII. tillői-út 14. Dir.-M.: Kunszentmikloser-Dunapatajer Loeal-eisenb. A.-G., Bpest. Dir.-M.: Nagy-Károly-Mátészalka-CsaperVicinal-bahn A.-G., Bpest. Szerepanski, Dr., Wieliczka, Gal. — Dir.: Bezirks-Sparkasse in Wieliczka. Szesztay László. — Dir.-M.: Nyiregyházaer Regional Kleinb. A.-G., Nyíregyháza. Szévald Móricz. — Präs.: Tamás-i takarékpénztár. Szeybold János, Német Újvár, Kom. Vas. — Dir.: Német Ujvár-i takarékpénztár. Szeybold Kálmán, Kőszeg, Kom. Vas. — Dir.-Stellv. : Köszeg-i általános takarékpénztár. Szidon Samu jun., Bpest, VII. Hajtsár-u. 20. — Dir.-M.: „Union“ Bk.-A.-G., Bpest. Sziefolmayor Adám. — Dir.-M.: Spar- u. Creditbank A.-G., Cservenka. Szigethy Elemér, Zalaegorszeg, Kom. Zala. — Dir.-Stellv.: Zalaer Comitats-Sparkassa A.-G. Szigethy Ferencz. — Präs.-Stellv.: Szécsény-I takarékpénztár r. t. Szigethy Zoltán. Dir.-M.: Hegyvidéker Korhind. A.-G., Huszt. Dir.-M.: Kövesligeter Dampfsägo A.-G. Szigmeth Károly. — Dir.-M.: Zsolna-Raj eczer Vicinalb. A.-G., Bpost. Szigyártó Albert. — Dir.-M.: Szeged-kiszomboror Korbflechterei A.-G., Szeged. Szijj Beni G. — Präs.: O-Kócske-i takarékpénztár r. t. Szikaly Jenő. — Dir.-M.: A.-G. zur Verwertung von Erfindungen des Stephan Benkő, Bpest.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!