Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft 1924 - Page 1706

Book title
Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft 1924
Book description
Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft nach Bundesländern unterteilt sowie namens- und ortsalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
1706
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000252-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000252-1706
Content
1544 — REGISTER ZUM BRANCHEN-VERZEICHNIS — Toil B Pióra napelnione atramentom - Füllfedern. Pióra ozdobne i sztuczne kwiaty - Schmuckfedern u. Kunstblumen. Piórniki - Federkästen. Pipy do piwa — Bierpipen. Pipy do wina — Weinpiepen. Pisma artystyczne — Kunstblätter. Pi stoletý - Pistolen. Piwnioe do win musujqcych — Schaumweinkellereien. Plachty — Piackén. Plachty ďHa ochrany przed< sloncem - Sonnenschutzplachen. Plachty dia stražy požarnej - F euer wehr z wile h. Plachty do wozów — Wagenplachen. Plachty i paski íilcowe —'Filzplatten und -streifen. Plaster - Heftpflaster. Plaszcze gumowe - Regenmäntel. Plaszcze rowerowe — Fahrradbereifung. Plaszcze samocbodowe - Automobilbereifung. Plalkarze zlota i metali — Gold- und Metallschläger. Plecaki - Rucksäcke. Plecionki diruciane — Drahtgeflechte. Plecionki i tkaniny druciane - Drahtgeflechte und -gpwebe. Plecionki slomiane - Strohgeflechte. Plomby — Plomben. Plotna žaglowe wszelkiego rodzaju - Segeltuche aller Art. Plotno do malowania - Malleinwand. Plotno i papier šcierny — Schmirgelleinwand und -papier. Plótno introligatorskie — Buchbinderleinwand. Plótno žaglowe do bucików — Schuhsegelluch. PloCy druciane - Drahtgitterzäune. Plugi — Pflüge. Plugi blotne — Kotpflüge. Plugi mot or o we - Motorpflüge. Plugi šniegowe - Schneepflüge. Pluskiewki - Reisnägel. Plyty azbestowo-cementowe — Asbest-Zement platten. Plyty budowlane z gipsu - Gipsbauplatten. Plyty cynkowe wygryzione i matryca do dxukowania - Zink-. Artz-und Druckplatten. riyty fotograficzne - Photographische Platten. Plyty posadzkowe — Fussbodenplatten. Plyty scienne i okladzinowe — Wandplatten und -fiiessen. Pneumatyki - Pneumatiks. Pneumatyki do samochodów — Automobilpneumatiks. Pobielanie cyn sp — Verzinnerei, Verzinnungen. Pobiehanie cynkiem — Verzinkerei. Pöchodnie — Fackeln. Podeszwy gumowe — Gummisohlen. Podgrzewaez (wody zasilajicej) - Ekonomiser. Podkowy i wyroby do okúé — Hufeisen und Beschlagartikel. Podlogi —. Fussböden. Podlogi parkietowe — Parkeltfussböden. Podlogi teirazzowe - Terrazzofussböden. Podnošniki (elewatory) — Elevatoren. Podpory do izolatorów — Isolatorenstützen. Podpory (podpinki) - Kernstützen. Poduszki do ogTzewania — Heizkissen. Podwigzki - Strumpfgürtel. Podzial'ki - Masssläbe. Pogrody aluminjowe — Aluminiumtanks. Pokarm posilný - Kraftfutter. Pokladowe i tirankowe materje do samochodów’ - Automobilrerdcck-und Vorhangstoffe. Poklady wQgla brunatnego — Braunkohlenschwelereien. Polcost — Firnis. Pokrycia niepizemakalne — Wasserdichte Decken. Pokrycia posadzek i šcienne — Fussböden- und Wandbelag. Pokry wacze dachów — Dachdecker. Pokrywacze dachów lupkiem — Schieferdecker. Pokrywanie daohów cementen* drzewnym — Holzzementbedachung. Pokrywanie dachów czarn blachg — Schwarzdecker ei. lolgczenia fluorowe — Fluorverbindungeo. Polfabrykaty metalowe — Metallhalbfabrikate. Pomniki grobowe - Grabdenkmäler. Pompy - Pumpen. l’ompy benzynowe — Benzinpumpen. Pompy budowlane - Baupumpen. Pompy dia lugu — Laugenpumpen. Pompy do fabryk cukru — Zuckerfabrikspumpen. Pompy do gl e bol; i c h studzien — Tiefbrunnenpumpen. Pompy do gnojówki — J auch e pump en. Pompy do krpcesrá - Räderpumpen. Pompy do odwadniauia — Entwässerung s pum pen. Pompy do piwa — Bierpumpen. Pompy d'o prasowania — Presspumpen. Pompy do studzien — Brunnenpumpen. Pompy do wina — Weinpumpen. Pompy do wytwarzar.ia próžni - Vakuumpumpen. Pompy do zacieru - Matschpumpen. Pompy ingarowe - Ingar pumpen. Pompy kopalniane - 'Bergwerkspumpen. Pompy kopalniane (szybowe) — Schacht pumpen. Pompy motorowe — Motorpumpen. Pompy obrotowe - Rotationspumpen. Pompy odéroďkowe - Zentrifugalpumpen. Pompy odšrodkowe do wszelkich celów — Zentrifugalpumpen für alle Zwecke. Pompy odšrodkowe o nizkiem cišnieniu — Niederdruckzentrifugalpumpen. Porny odšrodkowe o wysokiem cišnieniu — Hochdruckzentrifugalpumpen. Pompy okapturzony — Kapselpumpen. Pompy o kólacb zobatých — Zahnräder pumpen. Pompy parowe - Dampf pumpen. Pompy piwniczne - Kellereipumpen. Pompy poglebiarska (kopaUu) - Abteuf pumpen. Pompy powietrzne - Luftpumpen und Druckluftpumpen. Pompy probjerskie — Probierpumpen. Pompy przeponowe - Diaphragmapumpen. Pompy r^ežne — Handpumpen. Pompy samocbodowe — Automobilpumpen. Pompy skrzydlowe - Flügelpumpen. Pompy tlokowe — Kolbenpumpen. Pompy turbinowe — Turbinenpumpen. Pompy wirowe — Kreiselpumpen. Pompy wiertnieza do gl^bokicb studzien - Bohrloch-Tiefbrunnenpumpen. Pompy wody domowej - Hauswasser pumpen. Pompy za si la j gee - Speisepu mpen. Pompy zasílajíce kotly - Kesselspeisepumpen. Pompy zasílajíce do kotlów parówycb - Dampfkesselspeisepumpen. Pompy z blong — Membranpumpen. Pompy zgeszczalne — Kondensatpumpen. Pompy z mnrem — Plungerpumpen. Ponczo'szarnie — Strickereien. Poňczoszarnle i baezkownie — Strickereien und Häkeleien. Pöiiczosarnie mecbaniczne - Mechanische Strickereien. Porcelana - Porzellan. ' Portfeie - Brieftaschen. Pošciel - Bettwaren. Pošreďnictwo robot i posad - Arbeitsvermittlung und. Stellenvermittlung. Pošrednictwa posad - Stellenvermittlungen. Pošrednictwa služby i posad — Dienst.- und Stellenvermittlungen. Ppšredinioy okryto w — Schiffsmakler. Poérednik zaklad ó w (wyšcigi) — Buchmacher. Botasz cbromowy — Chromkali. Powloki szkliane - Glasaufzüge. Powrožnicy — Seiler. Pozamenty — Posamenten. Pozlótka — Blattgold. Pozlotn.icy - Vergolder. Prace izolacyjne - Isolierungsarbeiten. Prace izolacyjne dflla oobrony ciepla i zimná - Isolierungsafbeiten für Wärme- und Kälteschutz. Pruoownia (wyrób) modeli sukieň darnel;ich - Modellbaus für Damenkleider. Pralinki - Pralinés. Praline - Wäschereien. Pralnie cbemiczne - Chemische Wäschereien. Pralhie parowe — Dampf Wäschereien. Pralnie žužlowe - Schlackenwäschen. Pi’ísa stolárska, imadlo, ňciešniacz - Schraubstocke. Prasownie na nieplo — Warmpressereien. Prasy - Pressen. Prasy do kopjowania — Kopierpressen. Prasy mdmošrodikowe — Exzenterpressen. Prasy szklane — Glaspressen. Prasy wrzecion, — Friktionsspindelpressen. Preparatorzy zwierzpt — Tierpräparateure. Preparáty chemiczne - Chemische Präparate. Preparáty cbemiczno - farmaceuityczne — Chemisch. ■ pharmazeutische Präparate. Preparáty furmaceutyczoe — Pharmazeutische Präparate. Preparaty kosmetyczne — Kosmetische Präparate. Prpiy d,o grabek - Rechenstäbe. Broch wegl'a kamiennego — Steinkohlenstaub. l’roducenci drzewa — Holzproduzenten. Produkta asfaltowe — Asphaltprodukte. Produkta chemiczne — Chemische Produkte. Produkte, chemiczino - farmaceutyczne — Chemisch - pharmazeutische Produkte. Produkta ehemhczno-techniczue — Chemisch-technische Produkte. Produkta drzewne - Holzprodukte. Produkta dziegiciowe - Teerprodukte. Produkta górnieze i buciarskie — Berg- und Hüttenprodukte. Produkta but — Hüttenprodukte. Produkta jajowe, suszione - Eierprodukte, getrocknet. Produkta k opalmi an e — Bergwerksprodukte. Produkta krajowe — Landesprodukte. Produkta liešn.icze i wykorzystywaniedrzewa- — Forstprodukte und, Holzverwertung. Produkta mielenia — Mahlprodukte. Produkta olejów minerálnych — Mineralölprodukte. Produkta sodowe — Sodaprodukte. Produkta zabezpieezone od kwasiiw — Säurefeste Produkte. Produkta žywicowe — Harzprodukte. Profile aluminjowe i sztaby — Aluminiumprofile- und -Stangen. Profile miediZiiane — Kupferprofile. Progi — Schwellen. Prosl'owiiice (wyrówndarki) — Abrichtmaschinen. Proszek do pieczywa — Backpulver. Proszek dd spajania jednolitego (autogenicznego) - Autogen-Schweiss-gusspulv. Proszek mlsczny — Milchpulver. Proszek mydlany — Seifenpulver. Proszek rdzendowy (do odilewnietora) — Kernbindemittel. Prywatne instytuta, detektywne - Privatdetektivinstitute. PTywatne przedsiewziecia detektywne — Privatdetektivunternehmen. Przedmioty artystyczno-przemyslowe — Kunstgewerbegegensiände. Przedunioty do ošwietlania - Beleuchtungsgegenstände und Beleuchtungskörper. Przedmioty do üzdabiania grobów - Grabausstattungsgegenstände. Przedmioty do uniformowanda — Uniformierungsgegenstände. Przedsiebiorka budowlamy - Bauunternehmer. Przedsi^biorstwa budownicze — Bauunternehmungen. P r zed si e bienst w a do spueniežniania — Finanzierungsgeschäfte. Przedstobiorstwa kopalniane - Bergwerksunternehmňngen. I * rzedsi e biorstw a magazynowe — Lagerhausbetriebe. Przed'siQbiiors’twa o-innibusowe — Omnibusbetriebe. Przedsiebiorstwa jirzewoao-we — Fuhrwerksunternehmungen. Przedisiebiorstwa techniczne — Technische Unternehmen. Przedsi^biorstwa wiertnicze — Bohrunternehmungen. Przemyšl artystyezny — Kunstgewerbe. Przemysl cbemiczno-tecbniczny — Chem.-techn. Industrie. Przemyšl rowerów — Fahrradindustrie. Przemyslowo-artiystyczne šwieczniki - Kunstgewerbliche Beleuchtungskörper. Przenoszenie energji — Kraftübertragung. Preparaty chemicziro-techiniczne — Chem.-techn. Präparate. Prezepusitniki kompresyjne — Kompressionsventile. Przepustniki pneumatyczne - Pneumatikventile. Przepustniki, zawory — Ventile. Przedisiebiorstwa transporto we — Transportunternehmungen. Przedzalmé — Spinnereien. Przeglzalnie i tkalnie bawelniane - Baumwollspinnereien und -Webereien. Prz^dzalnie jedwabiu - Seidenspinnereien. Przedzalrne 'lnu — Flachsspinnereien. PrzQdzalnie wedny - Schafwollspinnereien. Przedzalnie wlosieniz koni - Rosshaar spinner eien. Przegu-b — Fittings. Przegžewacze - f]eberhitzer. Przemysl ckemiczny — Chemische Industrie. Przemysl chemiczny burtowny - Chemische Grossindustrie.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!