Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft 1924 - Page 1700

Book title
Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft 1924
Book description
Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft nach Bundesländern unterteilt sowie namens- und ortsalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
1700
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000252-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000252-1700
Content
1538 — REGISTER ZUM BRANCHEN-VERZEICHNIS - Teil B Fibry (wlókna, wulkanizowana gutapercka) do elektroteokniki - Fiber f ür Kickt rotech n ilc. Figurki - Attrappen. Figury i towary gipsowe - Gipsfiguren und -waren. Fi pur y woskowe - Wachsfiguren. Filce - Filze. Filce dia celóvv technicznyc-h - Filze für technische Zwecke. Filce do szlifowania. szkla - Glasschleif filze. Filce i towary filcowe - Filze und Filzwaren. Filce techniczne - Technische Filze. Filmy — Filme. Filtry - Filter. Fi-ltry dia wina - Weinfilter. Firauki - Vorhänge. Flakony do perfum — Parfüm flak uns. Flaszki - Flaschen. Form.y szklane - Glasformer. Fornier rurkowy — Rohrfornier. Fortepiany - Klaviere. Fof ografowie - Photographen. Frez (wypryzak) - Fräser. Fryzjerzy — Friseure. Fryzjerzy damscy - Damenfriseure. Fuirniery - Furniere. Für ni tury zeparów — Uhrenfournituren. Patra - Pelzwaren. CjJgbki _ Schwamm,e. tifjbki gumowe - Gummischwämme. Galony i soutache - Tressen und Soutache. Galwanizowanie - Galvanisierung. Ga raže - Garagen. Guráže samockodowe — Automobilgaragen. Garbarze — Gerber. Garnitury do písania - Schreibzeuge. Gaza jedwabna — Seidengaze. Gazety i ezasopismu - Zeitungen und Zeitschriften. Gazomierze - Gasmesser. Gazowe aparaty do gotowania i ogirzewania Gas-, Koch- u. Heizapparate. Gazoweapamaty do smaženia! pieczenia- Gas-, Brat- u. Backapparate. Gazowe aparaty oszcziQdnošciowe — Gas-Sparapparate. Gazowe piece lazienkowe — Gasbadeöfen. Gazowe swiatlo žarowe — Gasglühlicht. Gaizowe želatzka do prasowaiiia — Gasbügelöfen. Gazowe zelazka do prasowaiiia — Gasbügelöfen. Gazownie - Gasanstalten und Gaswerke. Generátory - Generatoren. Generátory drzewne — Holzgeneratoren. Geometra (c.ywilny) - Geometer (Zivil-). Geoinetrzy — Geometer. Gesenkowskie artykuly kowalskie - Gesenkschmiedeartikel. Gipsarnie i sklepy pi psu - Gipswerke und -Handlungen. Gips (díla plyt formiow.ycb) - Gips (für Form,platten). Glad'kie tektury do oktadania sukna wťožonego do prasy — Press Späne. ült; bokie wier cenia — Tiefbohrungen. Glej ta «lowiana (bialokrusz) - Bleiglätte. Glówki dia lalek kerbaeianych — Teepuppenköpfe. Gobelíny — Gobelins. » Górnictwo — Bergbau. Gorzelíiie — Branntweinbrennereien. Giorzelnie dia wina — Weinbrennereien. Gorzelnik - Branntweinerzeuger. Gradei matracowy — Malratzengradel. Graficzne artykuly zapotrzebowania i liarzpdzia „ Graphische Bedarfsartikel und Werkzeuge. Grafit - Graphit. Grafit do odlewni Giessereigraphit. Grafit w plátkách; (kosmykaebj - Flockengraphit. Grafit (wszelkiego rodzaju) - Graphit (aller Art) Grafitowe garnki do stapiania - Graphitschmelztiegel. Gramofony — Gramophone. Giomochroiiy - Blitzableiter. Gnomochrony i czpsoi - Blitzableiter und -teile. Gry towarzyskie - Gesellschaftsspiele. Grzebienie - Kammwaren. Grzebienie i szezotki — Kämm- und Bürstenwaren. Grzebienie kauczukowe - Hartgummikämme. Grzyby (g^bki) — Schwämme. Guma do žucia — Kaugummi. Gumy skrobiowe — Dextrine. Gurciarze - Gürtler. Guzikarze - Knopf macher. Guziki do bieli zu y - Wäscheadjustierknöpfe. Guziki do spadni — Hosenknöpfe. Guziki przyciskowe (naciskowe) - Druckknöpfe. Guziki skórzane — Lederknöpfe. Guziki z perlowej masy - Perlmutlcrknöpfe. Gwintowe narz^dzia do krajania - Gewindeschneidewerkzeuge. Gwintowe nožyoe — Gewindeschneidezeuge. Gwoždzie do podków — Hufnägel. Gwoždzie z drutu - Drahtstifte. Haf ciarnie artystyezne - Kunststickereien. Baf ciarnie i d ru k ami e wzorów - Stickereien und Vordruckereien. Hafciarnie mechanlczne - Mechanische Stickereien. Haftki - Hafteln. Hiafty — Stickereien. iHafty artystyezne - Kunststickereien. Hiafty szwajcarskie - Schweizer Stickereien. (Hafty zlotem, srebrem ŕ perlami - Gold-, Silber- und Perlenstickereien. Hale z drzewa - Hallen aus Holz. Handel drzewem - Holzhandlungen. Handel buirtowny i wywóz instrumentów nuuzycznych - Musikinstrumentengrosshandel und -Export. Handel koni hurtowny - Pferdegrosshandel. Handel nie ograniezony na oznaczonych towarów - Handel ohne Beschränkung auf bestimmte Waren. Handel proďuktów - Produktenhandel. Handel torfu — Torfhandel. Handel towarów tkackicb 'hurtowny — Tertilwarengrosshandel. Handel, zbožem - Getreidehandlungen. Handlarze 'broni - Waffenhändler. Handlarze chmjeliu - Hopfenhändler. Handlarze futer - Pelzwarenhändler. Handlarze k a m ie n i®z la chet n y ch - Edelsteinhändler. Handlarze koni - Pferdehändler. Handlarze koáci — Knochenhändler. Handlarze maszyn do písania - Schreibmaschinenhändlcr. Handlarze narzpdzi — Werkzeughändler. Handlarze owoców i jarzyn - Obst- und Gemüsehändler. Handlarze pa.sów transmisyjnych - Treibriemenhändler. Handlarze pierzein - Bettfedernhändler. Handlarze przyborami do palenia — Rauchrequisitenhändler. Handlarze psów - Hundehändler. Handlarze éwiň - Schweinehändler. HlandQiarze towarami cuknawiemi — Zucker Warenhändler. Handlarze towarów jedwabnych1 - Seidenwarenhändler. Handlarze wapna - Kalkhändler. Handlarze wina — Weinhändler. Handlarze wózków dziecinnych - Kinderwagenhändler. Handlarze wyrobów haczlvowanych1 — Strickwarenhändicr. Handlarze zbožen - Getreidehändler. Handlarze znaczkaimi' poeztorymi — Briefmarkenhäridler. Handle delikatesów — Delikatessenhandlungen. Handel dewocjonaljów — Devotionalienhandlungen. Handle grzebjeni - Kammwarenhandlungen. Handle bürtowne asfaltem — Asphaltgrosshandlungen. Handle karbitu - Karbidhandlungen. Handle marek lislowyeh - Briefmarkenhandlungen. Handle obrazów — Bilder Handlungen. Handle ]>enzlów - Pinselhandlungen. Handle samochbdów — Automobilhandlungen. Handle serów — Käsehandlungen. Handle stairem želazemt — Alteisenhandlungen. Handle starých towarów - Altwarenhandlungen. Handle towarami do pokrycia dachów — Dachdeckungsgeschäfte. Handle widbkówek -nakladl - Ansichtskartenhandlungen und - vertag. Handle wyrobów drucianych — Drahtwarenhandlungen. Hodowiie pieczarek - Champignonzüchlercien. Hotele - Hotels. Hotele i pospody - Hotels und Gasthöfe. iBupy elektryczne — Elektrische Hörner. Oiipy samockodowe (elektryczne) — Automobilhörner (elektrische). Hur townie — Grosshandlungen. Hiurtownie artykulów technicznyck — Technische Artikelgrosshandl. Hurtownie artykulów toaletowycb — Toilettenartikelgrosshandlungen. Hiurtownie artykuly bla-szane — Blechmassenartikel. Hurtownie atramentu - Tiňtengrosshandlungen. Hurtownie brzytew i aparatów do golenia — Rasiermesser- und Apparategrosshandlungen. Hurtownie bydla - Viehgrosshandlungen. Hurtownie cementu - Zementgrosshandlungen. Hurtownie chemikaljów i towarów koloniálnych Chemikalien- und Drogengrosshandlungen. Hurtownie eukrów — Zuckerwarengrosshandlungen. Hurtownie cukru - Zuckergrosshandlungen. Hurtownie czekolady — Schokoladengrosshandlungen. Hurtownie czekolady i eukrów — Schokolade- und Zucker war engross-handlungen. Hurtownie czQsei sklad owycb rowerów — Fah r radbest á, nd teileg ro ss-handlungen. Hurtownie d’rutu kablowego Kabeldralitgrosshajidlungen. Hurtownie drzewa - Holzgrosshandlungen. Hurtownie farb — Farbengrosshandlungen. Hurtownie futer — Pelzwarengrosshandlungen. Hurtownie grafitu - Graphitgrosshandluvgen. Huirtowny Handel róslin strqczkowycb ŕ importerz.y - Hülsenfrüchtegrosshandel und -Importeure. Hurtownie herbaty — Teegrosshandlungen. Huirtownie i dowóz wazeľiny — Vaselinegrosshandlungen und -import. Hurtownie i wywóz wyrobów poňczuszriiozyehi - Strumpf war engross-handlungen und -export. Hurt ownie inst rumen tó w muzycznych - Musikinstrumentengrosshandlungen. Bucrtownie jedwabiu i aksamitu — Seiden- und Samtgrosshandlungen. Hurtownie kawy - Kaffeegrosshandlungen. Hurtownie koksu — Koksgrosshandlungen. Hurtownie konserwów — Konservengrosshandlungen. Hurtownie korzeni - Gewürzegrosshandlungen. Buirtownie likierów - Likörgrosshandlungen. Hurtownie 'likierów i spdrytuosów — Likör- und Spirituosengrosshandlungen. Hurtownie linoleum - Linoleumgrosshandlungen. Hurtownie lyžw — Schlittschuhegrosshandlungen. Hurtownie mgki — Mehlgrosshandlungen. Hurtownie maszyn - Maschinengrosshandlungen. Hurtownie maszyn, do strzyženŕa wlosów — Haarschneidemaschinengrosshandlungen: Hurtownie maszyn do szycia — Nähmaschinengrosshandlungen. Hurtownie metalów — Metallgrosshandlungen. Hiurtownie mteka kondenzowanego - Kondensmilchgrosshaudlg. Hurtownie mydla - Seifengrosshandluvgen. ^ Hurtownie nafty - Petroleumgrosshandlungen. Hurtownie narzQdzi - Werkzeugegrosshandlungen. Hurtownie narz^dzi do jedzenia — Essbestecksgrosshandlungen. Hurtownie nasion - Samengrosshandlungen. Hurtownie nici — Garngrosshandlungen. Hurtownie obuwia - Schuhwarengrosshandlungen. Hurtownie oleju — Oelgrosshandlungen. Hurtownia owoców i owoców poludniowych - Obst- und Südfrüchtegrosshandlungen. Hurtownie pallarnie kawy — Kaffeegrossröstereien. Hurtownie papieru — Papier grosshandluv gen. Hurtownie papieru i inaterjalu do pisania - Papier- und Schreibmaterialgrosshandlungen. Hurtownie papieru i przyborów do pisania - Papier- und Schreibwarengrosshandlungen. Hurtownie papieru szmirglowego - Schmirgelpapiergrosshandluvgen. Hurtownie papy - Pappengrosshandlungen. Hurtownie pasów tramsmiisyjmycb — Treibriemengrosshandlungen. Hurtownie pendzlów - Pinselgrosshandlungen. Hurtownie perfum - Parfümgrosshandlungen. Hurtownie plackt — Plachengrosshandlungen. Hurtownie pneumatyków — Pneumatikgrosshandlungen. Hurtownie porcelány - Porzellangrosshandlungen. Hurtownie produktów krajowych — Landesproduktegrosshandlungen. Hurtownie przyborów do piel^gnowania rgk — Manicuregrosshand-lungen. Hurtownie przyborów do pisania — Schreibwarengrosshandlungen. Hurtownie r^kawiczek — Handschuhgrosshandlukgen. Hurtownie rogu — Horngrosshandlungen. Hurtownie rosli 11 - Vcgetabüiengrosshandlungen.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!