Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft 1924 - Page 1695

Book title
Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft 1924
Book description
Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft nach Bundesländern unterteilt sowie namens- und ortsalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
1695
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000252-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000252-1695
Content
Teil B — POLSKO-NIEMIECKI » POLNISCH-DEUTSCH - 1533 Artykuly lodenowe — Lodenartikel. Artykuly lódkowe — Bootsartikel. Artykuly masowe — Massenartikel. Artykuly masowe z drzewa — Holzmassenartikel. Artykuly myšliwskie — Jagdartikel. Artykuly na šw. Mikolaja — Krampus- und Nikoloartikel. Artykuly oddewaamiame, metalowe i ze sziarego železa - GiessereimetaU-und Graugussartikel. A'rtykuly o zmiiejczonem rozmarze - Nippesartikel. Artykuly pei'fiuimieiryjiie ii toateitowe - Parfümerie- und Toilettenartikel. Artykuly piwniczne - Kellereiartikel. Artykuly podarunkowe - Geschenkartikel. Artykuly pogrzebowe - Bestattungsartikel. Artykuly rybolowstwa - Fischereiartikel. Artykuly rysownicze — Zeichenartikel. Artykuly skózane ze zlotym druldem — Ledergolddruckartikel. Artykuly šlusarskie — Schlossereibedarfsartikel. Artykuly sportowe - Sportartikel. Artykuly sportowe dia psów — Hundesportartikel. Artykuly stolarskie — Tischlerbedarfsartikel. Artykuly szlifjerskie - Schleif artikel. Art.ylkuly tapicerskiie — Tapeziererbedarf sáriikéi. Artykuly toatetowe — Toilettenartikel. Artykuly wyprawy m^skiej - Herrenausstallungsarlikel. Artykuly zapotrzebowania biurowego - Bürobedarfsartikel.-Artykuly zapotrzebowania browarów - Bierbrauereibedarfsartikel. Artykuly zapotrzebowania ckemiczne — Chemische Bedarfsartikel. Aritykuly zapotrzebowania die m.aszyn do písania - Schreibmaschinenbedarfsartikel. Artykuly zapotrzebowania dlöi optycznycb zakladúw przernysiowych -Bedarfsartikel für optische Industrieanstalten. Artykuly zapotrzebowania dia wyrobu kiírsz - Bedarfsartikel für K lischeeerzeugung. Artykuiíy zapotrzebowania fabryk czekolady - Schokoladenfabriksbedarfsartikel. Artykuly zapotrzebowania fotochemi girafi cznego — Photochemi-graphische Bedarfsartikel. Artykuly zapotrzebowania fotograficznego - Photographische Bedarfsartikel. Artykuly zapotrzebowania fryzjerów - Friseurbedarfsartikel. Artykuly zapotrzebowania galwano-techniczne — Gal v anotech n i s che Bedarfsartikel. Artykuly zapotrzebowaniia gospodarstw wtejskieht - Landwirtschaftliche Bedarfsartikel. Artykuly zapotirzebowania hoteli i restauraeyj - // otel-Restaurant -bedarf sáriikéi. Artykuly zapotrzebowania i maszyny dla piwnic win - Weinkellereibedarfsartikel und -maschinen. Artykuly zapotrzebowania kolejowego - Bahnbedarf sartikel. Artykuly zapotrzebowania la bora tor jó w — Laboratorienbedarfsartikel. Artykuly zapotrzebowania mlynów — Mühlenbedarfsartikel. Artykuly zapotrzebowania odtewarn — Giessereibedarfsartikel. Artykuly zapotrzebowania piwa — Bierbedarfsartikel. Artykuly zapotrzebowania przemyslu - Industriebedarfsartikel. Artykuly zapotrzebowania samockodowego — Automobilbedarfsartikel. Artykuly zapotrzebowania szewskiego — Schuhmacherbedarf sartikel. Artykuly zapotrzebowania teclmicznego - Technische Bedarfsartikel. Artykuly zapotrzebowania telegraficznego — Telegraphenbedarfsartikel. Artykuly zapotrzebowaň tokarskick - Drechslerbedarf sartikel. Artykuly zapustowe — Faschingsartikel. Any sei malarze — Kunstmaler. Artyšci wypychacze — Kunststopfer. Asbestowe wyroby fabryczne — Asbestfabrikate. Asfalt - Asphalt. Asfaltfabryki — Asphalt fabriken. Asfaltowania. — Asphaltierungen. Atelje artystyczno-przeinyslowe - Kunstgewerbliche Ateliers. Atelje fotograficzne — Photographische Ateliers. Atrapy (Piguirkii) — Attrappen. Atrapy i bonbonjerki - Attrappen und Bonbonnieren. Autogeniczne obrabianie metalu - Autogene Metallbearbeitung. Autogeniczne spajania — Autogene Schweissarbeiten. Auitomatyczne aparaty dio dbcinania cegiell — Automatische Ziegelabschneideapparate. Automatyczne cklodnice (zimmarki) — Automatische Kühlmaschinen. Automatyczne zaopatrzania wody dom owe j — Automatische Hauswasserversorgung. Automaty srubowe — Schraubenautomaten. Azbest i wyroby azbestowe — Asbest und Asbestwaren. Azotan wapienia (wapnoazot) - Kalkstickstoff. Bagrownioa (pogl^biacz) i maszyny do pogl^biania - Bagger und Bagger maschinen. ßajcow nie drzewa - Holzbeizen. Ilalatowe pas.y transmd&yjne - Balatatreibriemen. Bandaž.yáci — Bandagisten. Banki - Banken. Banki i sklepy bankowe - Banken und Bankgeschäfte. Barak i, ruchome — Baracken, transportable. Barometry - Barometer. Barwnik piwny - Biercouleur. Bary - Bars. Baterje - Batterien. Baterje etektryczne do lamp kieszonkowyek - Elektrische Taschenlampenbatterien. Batyk - Batik. Bawelna — Baumwolle. Bawetna (sunowa) - Baumwolle (roh). Baweiniame pasy transmdsyjne — Baumwolltreibriemcn. Beczki i beezkowy opakunek towarui - Fässer und Fastagen. Beczki na gnojówke z blacky stalowej — Jauchefässer aus Stahlblech. Beczki na olej — Oelfässer. Beczki želazne — Eisenfässer. Benzol - Benzol. Benzyna - Benzin. Bertel i borty — Börtel und Borten. Beton i budowniotwo želazno-betonowe - Beton- und Eisenbetonbau. Biale blacky - Weissbleche. Biale metale - Weissmetalle. Bibltotekii - Bibliotheken. Biel olowiana - Bleiweiss. Bielarnie - Bleichereien. Bielenie wosku pszezeľnego - Bienenwachsbleichen. B'ielizna - Wäsche. Bielizna damska - Damenwäsche. Bielizna damska i pošciel - Damen- und Bettwäsche. Bielizna dziecinna — Kinderwäsche. Bielizna mgska — Herrenwäsche. Biura adresowe — Adressenbüros. Bi ura detektywów — Detektivbüros. Biura dla konstrukeji obronnyck i biuira d'la wyrobów projekeyjnych -Wehrkonstruktionen- und Projektierungsbüros. Biura dla powielania (kopjowania)' - Vervielfältigungsbüros. Biura dla reklam - Reklamebüros. Biura d'o odpisów - Abschriftenbüros. Biura elektro-teekniczne - Elektro-technische Büros. Biura gazet - Zeitungsbüros. Bjüira informacyjne - Informationsbüros. Biura informacyjne i detektywów - Auskunfteien und Detektivbüros. Biura inkasowe — Inkassobüros. Biura inžynierskie — Ingenieurbüros. Biura inžynierskie i tedkniczne - Ingenieur- und technische Büros. Biura koncertowe — Konzertbüros. Biura korespondencyjne - Korrespondenzbüros. Biura kredytowe - Kreditbüros. Biura patentowe — Patentbüros. Biura podróžne — Reisebüros. Biura pošrednictwa sprzedažy realnošoi — Realitätenverkehrsbüros. Biura realnošciowe — Realitätenbüros. Biura reklamacyjne posy lek towarowych - Frachtenreklamationsbüros. Biura ruchu - VerkehrsbiiŤos. Bium ruchu dla obcyclľ - Fremdenverkehrsbüros. Biura sprzedažy reaítiosQi - Verkehrsbüro für Realitäten. Biura statystyezne - Statistische Büros. Biura taryfowe — Tarifbüros. Biura techniczne — Technische Büros. Biura tetegraficzno - korespondencyjne — Telegraphenkorrespondenzbüros. Biura tlómaczen - Uebersetzungsbürns. Bižuterja - Bijouterien. Bižuterie srebrne - Silberbijouterien. Bjusty — Büsten. Bjusty i figury woskowe — Büsten und Wachsfiguren. Bjusty woskowe - Wachsbüsten. Blackarnie budowa - Bauspengler eien. Blackarnie dla budowy i architektury — Bau- und Architekturspeng-lereien. Blacharze - Spengler. Blacky - Bleche. Blacky aluminiowe - Aluminiumbleche. Blacky d'ziurkowane Bleche, gelochte. Blacky falowane — Wellbleche. Blacky i 9zlaby želaza — Bleche und Stabeisen. Blacky miedziane - Kupferbleche. Blacky ocynkowane - Verzinkte Bleche. Blacky želazne - Eisenbleche. Blaszane zabawki dla dzieci — Kinderspielwaren aus Blech. Biuzy — Blusen. Bojlery - Boiler. Bonbonierki - Bonbonnieren. Broii - Waffen. Lhoŕi (biala) - Waffen (blanke). Broii dia lotników - Fliegerivaffen. Bi oň i strzelby myšliwskie - Jagdwaffen und Gewehre. Bronze na grob.y — Grabbronzen. Bronzy artystyczne - Kunstbronzen. Brony — Eggen. Browary - Bierbrauereien. Bruk drewniany — Holzpflaster. Brukarze - Pflasterer. Brykiety - Briketts. ßrzeszezoty do gotenia - Rasierklingen. Brzeszczoty pil - Sägeblätter. Buciki dla «ospadarstwa - Haushaltungsschuhe. Buciki domiowe i do podróžy — Haus- und Reiseschuhe. Buciki gumowe - Gummischuhe. Budowa drog, asfaltowania - Strassenbau, Asphaltierungen. Budowa kanalów — Kanalbau. Budowa karoserji — Karosseriebau. Budowa koleji - Bahnbau. Budowa koleji želazn.yck - Eisenbahnbau. Budowa kominów - Schornsteinbau. Budowa kominów fabrycznyck - Fabrikschorvsteinbau. Budowa lodzi - Bootsbau. Budowa maszyn elektrycznych - Elektro-Maschinenbau. Budowa mlynów i artykuly zabotrzebowania - Mühlenbau- und bedarf sartikel. Budowa motor ó w (silnáków) - Motorbau. Budowa nadziemna — Hochbau. Budowa pieców dia celów przemyslowych — Industrieofenbau. Budowa tuirbin (wirówek) — Turbinenbau. Budowa wiozów — Wagenbau. Budiowa z betonu želaznego — Eisenbetonbau. Budowle drewniane - Holzbauten. Budowle drewniane (wolno noszqce) - Holzbauten (freitragende).
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!