Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft 1924 - Page 1668

Book title
Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft 1924
Book description
Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft nach Bundesländern unterteilt sowie namens- und ortsalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
1668
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000252-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000252-1668
Content
1506 — REGISTER ZUM BRANCHEN-VERZEICHNIS — Teil B Sportovní potřeby — Spurtartikel. Sportovní potřeby a výzbroj - Spurtartikel und -ausrüstungen. Sportovní potřeby pro psy - Hundespurtartikel. Sprostředkovací kanceláře pro (reality — Verkehrsbüros für Realitäten. Zprostředkování míst — Stellenvermittlungen. Zprostředkování služby a práce - Dienst- und Stellenvermittlungen. špičky na doutníky a cigarety - Zigarren- und Zigarettenspitzen. Športová obuv — Sportschuhe. Športové klobouky — Sporthüte Zprostředkování práce — Arbeitsvermittlung. Šroubárenské stroje - Schraubenfabrikationsmaschinen. Šroubárny - Schraubenfabriken. Šrouby — Schrauben. šrouby a matky-Továrny - Schrauben- und -Mutterfabriken. šrouby a nýty-Továrny - Schrauben- und Nietenfabriken. Srpy — Sicheln. Srpy-To várny - Sichelfabriken. Ssaei plýn, zařízení — Sauggasanlagen. Stáčicí zařízení pro cisterny - Abfüllvorrichtungen für Kesselwagen. Stáložárová kamna — Dauerbrandöfen. S'taložárová kamna a vložky — Dauerbrandöfen und -einsätze. štambilková barva - Stempelfarben. Štainbilky — Stampiglien. štambilky na prádlo stroje - Wäschestempelmaschinen. Štance a kroje — Stanzen und Schnitte. Štancované a hromadné zboží — Stanz- und Massenartikel. Staniol' - Blattzinn, Stanniol, Zinnfolien. Staniol-Továrny - Stanniolfabrik. Stanioly - Bleifolien. Stany — Zelte. Staré kovy - Altmetalle. Staré kovy, hadry atd.-obchodý - Altwarenhandlungen. Staré železo - Alteisen. Staré železo-obchody - Alteisenhandlungen. Starobylá zařízení - Antike Einrichtungen. Starožitné předměty - Antike Gegenstände. Starožitnosti - Antiquitäten. Starožitnosti-Obchody - Antiquitätenhandlungen. 'Statistické kanceláře - Statistische Büros. Státní občanství - Staatsbürgerschaft. štauferovy maznice - Staufferbüchsen. Stavba člunů - Bootsbau. Stavba elektrických1 strojů - Elektr. Maschinenbau. Stavba mlýnů a potřeby - Mühlnbau und -Bedarfsartikel. Stavba mlýnů-Závody - Mühlenbauanstalten. Stavba průmyslových' kamen — Industrieofenbau. Stavba silnic a asfaltováni - Strassenbau, Asphaltierungen. Stavba továrních komínů — Schornsteinbau. Stavba továrních komínů a pískovny - Schornsteinbau und Sandwerke. Stavba varhan-Závody - Orgelbauanstalten. stavba železnic - Eisenbahnbau. Stavby mostů-Závody — Brückenbauanstalten. Stavby obytných budov - Siedlungsbauten. Stavby továren - Fabriksbauten. Stavby ulic, podniky - Strassenbauunternehmungen. Stavby železnic - Bahnbau. Stavební a nábytková, tru — Bau- und Möbeltischler. Stavební a nábytková kování - Bau- und Möbelbeschläge. Stavební a ozdobná klempířství - Bau- und Architekturspenglereien. Stavební a pozemní společnosti - Bau- und Terraingesellschaften. Stavební a umělečtí zámečníci — Bau- und Kunstschlosser. Stavební čerpadla - Baupumpen. Stavební dříví — Bauholz. Stavební hmoty — Baumaterialien. Stavební hmoty-Obchody — Baumaterialienhandlungen. Stavební _hmoty-Velkoobchody - Baumaterialiengrosshandlungen. Stavební jeřáby - Baukrane. Stavební klempířství — Bauspenglereien. Stavební kování — Baubeschläge. Stavební nářadí — Baugeräte. Stavební nástroje - Bauwerkzeuge. Stavební obchody a. - Baugeschäfte- und Unternehmungen. Stavební ornamenty ze zinků (továrny) - Bau-, Zink-, Ornamenten-fabriken. Stavební podnikatelé - Bauunternehmer. » Stavební podnikatelství - Bauunternehmungen. Stavební skflenářství - Bauglaserei. Stavební společnosti — Baugesellschaften. Stavební stroje - Baumaschinen. Stavební stroje-Továrny — Baumaschinenfabriken. Stavební truhlářství - Bautischlereien. Stavební výtahy - Bauaufzüge. Stavební zámečnictví — Bauschlossereien. Stavební železa — Baueisen. ■ Stavební železářské potřeby - Baubedarfseisenwaren. Stavitelé — Baumeister. Stavitelé a ladiči pian — Klavierbauer- und -Stimmer. Stavitelé pekařských pecí — Backofenbauer. Sta vivo-Velkoobchody - Baustoffgrosshandlungen. Stávkové a pletené zboží-Továrny — Wirk- und Strickwarenfabriken. Stávkové a vlněné zboží-Obchody — Wirk- und Wollwarenhandlungen. Stávkové a vlněné zboží-Velkoobchod.y — Wirk- und Wollivarengross-handlungen. Stávkové zboží — Wirkwaren. Stávkové zboží-Továrny — Wirkwarenfabriken. Stávkové zboží-Továrny a obchody - Wirkwarenfabriken und Handlungen. Stávkové zboží-Velkoobcllody - Wirkwarengrosshandlungen. Stavy ku tkání stuh-továruy - Bandwebstuhlfabriken. Stearinový olej — Stearinöl. Stehová příze - Stichgarne. Stěhovací stroje - Heftmaschinen. Stejnokroje, ústavy na - Uniformierungsanstalten. štěpnice - Obstbaumschulen. Štěrk-Výroba - Schotter erzeugung. Štětky - Pinsel. Štětky soukenické - Rauhkarden. Štětky-Továrny - Pinselfabriken. Štětky-Velkoobchody - Pinselgrosshandlungen. Stereotypní ústavy - Stereotypieanstalten. Štíly - Schilder. Stínící rohože 11a skleníky - Schattendecken für Glashäuser. Stínidla - Lampenschirme. Stiskací knoflíky — Druckknöpfe. Štočky - Klischees. Štočky-Výroba - Klischeeanstalten, Klischeeerzeugung. Stolní a přepychové náčiní - Tafel- und Luxusgeräte. Stolní váhy — Tischwagen. Stránkovací strojé — Paginiermaschinen. Stravný - Pensionen. Střechové konstrukce — Dachkonstruktionen. Střelivo — Munition. Střelivo-Továrny - Munitionsfabriken. Střeva — Därme. Strěva, oba'kody - Saitlinghandlungen. Střeva-Obchody - Darmhandlungen. Střeva-Velkoobchody — Darmgrosshandlungen. Strěvní struny — Darmsaiten. Strěvní stoůny, vývoz — Darmsaitenexport. Stříbrná bijouterie — Silberbijouterien. Stříbrná ocel - Silberstahl. Stříbrné zboží-Továrny — Silber Warenfabriken. Stříbrníci - Silber schmiede. Stříbrný sumt — Silberemail. Stříhací a dírkovací stroje*— Scher- und Lochmaschinen. Střihači sukna — Tuchscherer. Stříhadla betonového želaza - Betoneisenschneider. Stříkací zařízení - Spritzanlagen. Stříkačky - Spritzwagen. iSttříkačky-Továrny — Spritzenfabriken. Stříkaná litina — Spritzguss. Střížní-Velkoobchody - Schnittwarengrosshandlungen. Střížní zboží-Občhiody — Schnittwarenhandlungen. Stroje — Maschinen. Stroje a párátka — Zahnstochermaschinen. Stroje a přístroje 11a čistění záchodů — Latrinenreinigungsmaschinen und Apparate. Stroje a zařízení brusiren skia - Glasschleifmaschinen- und -einrichtungen. Stroje a zařízení na výrobu mýdla — Seifenfabrikationsmaschinen und -einrichtungen. Stroje a zařízení na výrobu piškot - Biskuitfabrikationsmaschinen und -einrichtungen. Stroje a zařízení pro paliírny — Brennereimaschinen- u. Einrichtungen. Stroje a zařízení továren na čokoládu — Schokoladefabriksmaschinen und -einrichturigen. Stroje-Dovoz a vývoz - Maschinenimport und Export. Stroje dřevoobráběcí — Maschinen für Holzbearbeitung. Stroje k přišiti pytlu — Saokzunähmaschinen. Stroje k udržování silnic - Strassenpflegemaschinen. Slbroje kartonážni — Kartonnagenmaschinen. Stroje ku výrobě cívek — Maschinen für Spulenerzeugung. Stroje na broušení hoblovacích nožů — Hobelmesserschleifmaschinen. Stroje 11a broušení kamene — Steinschleifmaschinen. Stroje 11a cigaretové dutinky — Zigarettenhülsenmaschinen. Stroje na cigaretové papírové svazečky — Zigarettenp.apierbiichel-maschinen. Stroje na Ihnětení - Knetmaschinen. Stroje na hněteni a míšení - Knet- und Mischmaschinen. Stroje 11a korkování a kapslování láhví - Flaschenverkork - u. -kapsel-maschinen. Stroje na lisování dutého skla — Glaspressblasmaschinen. Stroje na míšení a Hnětení — Misch- und Knetmaschinen. Stroje na nalepování nálepek a uzavírání láhvý - Flaschenetikeltier-und - plombier maschinen. Stroje na obrábění kovu - Maschinen für Metallbearbeitung. Stroje na obrábění kovu - Metallbearbeitungsmaschinen. Stroje na obrábění kovu a dřeva — Maschinen für Metall- und Holzbearbeitung. Stroje na obuv — Schuhmasqfiinen. Stroje 11a ozubená kola a frézy — Zahn- und Fräsmaschinen. Stroje na papír - Papiermaschinen. Stroje na papírové sáčky — Papiersäckemaschinen. Stroje na parkety — Parkettmaschinen. Stroje na plissee - Plisseemaschinen. Stroje na plissee-Továrny — Plisseemaschinenfabriken. Stroje na rytí —'Graviermaschinen. Stroje na sbíjení beden - Kistennagelmaschinen. Stroje na tření barev - Farbenreibmaschinen. Stroje na upravování formovacího písku - Formsandaufbereitungsmaschinen. Stroje 11a výrobu cementových tašek - Zementdachziegelmaschinen. Stroje na výrobu dýh - Furniermaschinen. Stroje na výrobu krycích tašek - Dachziegelmaschinen. Stroje na výrobu ledu (Chladicí stroje)1 — Eismaschinen (Kühlmaschinen). Stroje 11a výrobu mýdla. — Seifenfabrikationsmaschinen. Stroje na výrobu šampaňského - Champagner-Maschinen. Stroje na výrobu svíček - Kerzenerzeugungsmaschinen. Stroje na výrobu uzenářského a řeznického zboží - Maschinen für Wurst- und Fleischwarenfabrikation. Stroje na r prac o ván í kůže - Lederbearbeitungsmaschinen. Stroje (nové a upotřebené) — Maschinen (neue und gebrauchte). St roj e-Obc hody - Maschinenhandlungen. Stroj e-Ob chod ý a zastupitelství - Maschinenhandlungen und -Vertretungen. Stroje pro chemioko-tečhnický a poživatinový průmysl — Maschinen für die chemisch-technische und Nährmittel-Jmlustrie. Stroje pro chemický průmysl - Maschinen für chemische Industrie. Stroje pro koželužny - Gerbereimaschinen. Stroje pro továrny na cementové zboží - Zementivarenfäbriks-maschinen. Stroje pro továrny na knoflíky - Maschinen für Knopffabrikation. Stroje pro továrny na sudý - Fassfabriksmaschinen. Stroje pro usklepňování látoví - Flaschenkellereimaschinen. Stroje pro výrobu vrstveného dřeva - Maschinen für Sperrholzfabrikation. Stroje rovnací — Abrichtmaschinen. Stroje-Továrny - Maschinenfabriken. Stroje-Továrny - Maschinenfabriken und -bauanstalten. Stroje upotřebené — Gebrauchte Maschinen. Stroje-Velkoobchody - Maschinengrosshandlungen. Stroje-Vývoz a dovoz - Maschinen-Export und -Import. Stroje záťkovací - Flaschenkorkmaschinen. Strojírny, potřeby pro - Maschinenbau-Bedarf sáriikéi. Strojky na střihání vlasů-velkoobchody - Haarschneidemaschinengrosshandlungen. Strojní oleje a tuky - Maschinenöle und -Fette. Strojní tuky — Maschinenfette. Struny-Továrny - Saitenfabriken. Struny-Továrny a obchody — Saitenfabriken und -handlungen.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!