Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft 1924 - Page 1666

Book title
Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft 1924
Book description
Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft nach Bundesländern unterteilt sowie namens- und ortsalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
1666
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000252-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000252-1666
Content
1504 Průmysl nerostových olejů — Mineralische Oele-Industrie. Pirůmysl u mólé ho kamene - Kunststeinindustrie. Průmyslová topení - Industriefeuerungen. Průmyslové potřeby — Industriebedarf. Průmyslové stavby — Industriebau. , Průmyslové vlečky — Industriegleisanlagen. Průtržní pasy - Bruchbänder. Prýmkářá — Posampntierer. Prýmkařské zboží, výroba a obchody - Posamentierwarenerzeuger und -handlungen. Prýmky - Litzen, Posamenten. Piryskýŕióné výrobky — Harzprodukte. Pryskyřicový a terpemtinový olej - Harz- und Terpentinöl. Psací a průklepový papír - Schreib- und Durchschlagpapier. Psací mapy - Schreibmappen. Psací péra - Schreib federn. Psací péra-Továrny - Schreibfedernfabriken. Psací potřeby - Schreibwaren, Schreibzeuge. Psací potřeby-Obchody - Schreibwarenhandlungen. Psací potřeby-Továrny — Schreibwarenfabriken. Psací potřeby-Továrny a velkoobchody - Schreibwarenfabriken und -grosshandlungen. Psací stoly — Schreibtische. Psací stroje — Schreibmaschinen. Psací stroje-Dílny na opravu - Schreibmaschinenreparaturwerkstätten. Psací stroje-Obchody - Schreibmaschinenhandlungen. Psací stroje-Opravy — Schreibmaschinenreparaturen. Psací stroje-Potřeby — Schreibmaschinenbedarfsartikel. Psací stroje pro cestú — Reiseschreibmaschinen. Psací stroje, stolky — Schreibmaschinentische. Psací stroje, továrny a obchody - Schreibmaschinenfabriken und -handlungen. Psací stroje, vyučování psátí — Schreibmaschinenunterricht. Pštrosí péra - Straussfedern. Ptáčníci — Vogelhändler. Pudrové třapce, továrny - Puderquastenfabriken. Půjčovna rostlin — Pflanzenverleihliaus. Půjčovny hudebnin — Musikalienleihanstalt. Půjčovny knih — Leihbüchereien. Půjčovny masek, šatů a kostýmů — Maskenkleider- und Kostümverleihgeschäfte. Půjčovny plachet — Plachenleihanstalten. Půjčovny zělezničních vozů — Waggonleihanstalten. Pullsomet.ry-Zařízení — Pulsometeranlagen. Pumčochářské zboží, továrny a obchody - Strumpfwarenfabriken und -handlungen. Punčodhařské zboží, velkoobchody - Strumpfwarengrosshandlungen. Punčochy — Strumpf waren. Punčochy a ponožky-Továmy — Strümpfe- und Sockenfabriken. Punčochy-Továrny - Strumpfwarenfabriken. Punčochy-Velkoobchody a vývoz — Strumpfwarengrosshandlungen und -export. Puškaři — Büchsenmacher. Pyjama — Pyjamas. Pyrotechniké (Ohňostrůjní) předměty — Pyrotechnische Artikel. Pytle-Obchody — Säckehandlungen. Pytle-Továrny a velkoobchody - Säckefabriken und -grosshandlungen. Pytle, výroba a obchody — Säckeerzeugung und -handlungen. Pytlové nitárny — Sacknähzwirnereien. Radio-Přístroje - Radioapparate. Radiotelefonie - Radiotelefonie. Radio-telefonní přístroje — Radio-Telephonapparate. Rakve-Továrny — Sargfabriken. Rámy a lišty-Továmy — Rahmen- und Leistenfabriken. Rámy a stojany na podobenky — Photographierahmen u. -Ständer. Rámy-Obchody - Rahmenhandlungen. Rámy, továrny a obchody — Rahmenfabriken und -handlungen. Rámy-Výroba - Rahmenerzeugung. Rašelina - Torf. Rašelina-Obchod - Torfhandel. Rašelinná měl) — Torfmulle. Rašelinné stelivo — Torfstreu. Rastrovací ústavy - Rastrieranstalten. Ražená folia — Prägefolien. Razičství - Prägeanstalten. Razítka-Továrny — Stampiglienfabriken, Stempelfabriken Razítka-Výroba - Stampiglienerzeuger. Realitní bursa - Realitätenbörse. Realitní kanceláře — Realitätenverkehrsbüros. Reality - Realitäten. Reformový nábytek — Reformmöbel. Registratury — Registr aturanlagen. Registratury-Zařízení — Registratureinrichtungen. Regulační kamna stáložárná — Füllregulieröfen. Regulátory - Regulatoren. RekMmní a dojúmavé osvětlení — Reklame- und Effektbeleuchtung. Reklamní a efektní osvětlení — Reklame- und Effektbeleuchtung. Reklamní dárky - Reklamezugabeartikel. Reklamní kanceláře — Reklamebüros. Reklamní plakáty — Reklameplakate. Reklamní předměty — Reklameartikel. Reklamní přístroje — Reklameapparate. Reklamní štíty-Továrny — Reklameschilderfabriken. Reklamní tiskoviny — Reklamedrucke. Rektdfikční přístroje — Rektifizierapparate. Řemenáři — Riemer. Semenáři a sedláři — Riemer und Sattler. Řemenice — Riemenscheiben. Řemenové spojky — Riemenverbinder. Řemenové spojky-Továrny — Riemenverbinder fabriken. Řemeny-Továmy a řemenáři — Riemenfabriken und Riemer. Řemínky do obuvi — Schuhriemen. Řemíinky do obuvi-Tavárny — Schuhriemenfabriken. Reparatury pro elektrické motory - Reparaturen für elektr. Motoren. Re p arat u ry pro elektrické stroje — Reparaturen für elektr. Maschinen. Reprodukční potřeby — Reproduktionsbedarf. Reprodukční ústavy — Reproduktionsanstalten. Řešetové kulové mlýny — Siebkugeimiihlen. Respiratory - Respiratoren. Restaurace — Restaurationen. Řetězy — Ketten. Řetězy, továrny na — Kettenfabriken. Řetězy (železné) — Ketten (eiserne). Tei! B Řetězy (železné) Továrny — Kettenfabriken (eiserne). Revisní kanceláře nákladních listů - Frachtenreklamationsbüros. Revisoři knih — Buchrevisoren. Revisoči pojištoven — Versicherungsrevisoren. Revolverové soustruhy — Revolverdrehbänke. Řezací stroje (Pily) - Sägemaschinen. Řezací stroje za studená) — Kaltsägemaschinen. Řezačky — Häckselmaschinen. Řezadla — Häckselwerke. Řezané dříví — Schnittholz. Řezbáři — Holzbildhauer. Řezníci — Fleischer. Řezníci koňští — Pferdefleischer. Řeznické stroje — Fleischhackermaschinen. Řeznické stroje, zařízení a potřeby — Fleischereimaschinen-, -ein-richtungen und -bedarf. Řeznické zařízení a stroje — Fleischereieinrichtungen und -maschinen. Řeznictví — Fleischereien. Řezy a razidla — Schnitte und Stanzen. Řezy a razidla-Továrny — Schnitte- und Stanzenfabriken. Římsovky — Karniese. Rodle a sportovní sáňky — Rodel- und Sportschlitten. Rohové roury, výrobky z - Hornrohrprodukte. Roliovó třísky — Hornspäne. Rohy — Horn. Rohy-Obchody — Hornhandlungen. Rohy-Velkoobchody — Horngrosshandlungen. Rolnické nářadí — Landwirtschaftliche Geräte. Rolnické přípravky — Landwirtschaftliche Präparate. Rolnické provozy— Landwirtschaftliche Fuhrwerke. Röntgenové přístroje — Röntgenapparate. Rosolinové kapsle, továrny — Gelatinekapselfabriken. Rostlinný tuk, továrny — Pflanzenfettfabriken. Rotační čerpadla - Rotationspumpen. Rotační tiskový papír — Rotationsdruckpapier. Rourové studny — Rohrbrunnen. Rourové studny, čerpadla — Rohrbrunnenpumpwerke. Roury — Röhren. Roury beze šve anebo svařené — Rohre ohne Naht oder geschweisste. Roury (ohybné) beze šve — Rohre (biegsame) ohne Naht. Roury, továrny, válcovny a obchody — Röhrenfabriken, Walzwerke und -handlungen. Roury-Velkoobchody — Röhrengrosshandlungen. Roury, zkoumací pumpy pro — Rohr probier pumpen. Rozbory — Analysen. Rozmnožovací kanceláře — Vervielfältigungsbüros. Rozmnožovací přístroje — Vervielfältigungsapparate Rozmnožovací přístroje a potřeby - Verielfältigungsapparate und -bedarf. Rozmnožovací stroje — Vervielfältigungsmaschinen. Rozpouštějící prostředky nehořlavé — Unbrennbare Lösungsmittel. Rozpouštění a zamezení kotelního kamene — Kesselsteinlösung und -Verhütung. Rozprašovače - Zerstäuber. Ruční hasicí přístroje — Handfeuerlöschapparate. Ruční prace — Handarbeiten. Ruční pumpy - Handpumpen. Ruční tašky - Handtaschen. Ručnií vrtací přístroje a stroje - Handbohrapparate und -maschinen. Rukavice, šicí stroje — Handschuhnähmaschinen. Rukavice-Továrny — Handschuhfabriken. Rukavice, velikoobchody - Handschuhe, Grosshandlungen. Rukavdčkáři a rukavičkářské obchody — Handschuhmacher und -ge-schäfte. Rukodílné a módní zboží — Manufaktur- und Modewaren. Rukojetě-Továrny - Stielfabriken. Rum — Rum. Růžence, továrny a sklady — Rosenkranz fabriken und -niederlagen. Rybářské nářadí — Fischereigeräte. Rybářské potřeby — Fischereiartikel. Rybí konservy — Fischkonserven. Rybí tuk — Fischtran, Lebertran. Ryby-Obchody — Fischhandlungen. Ryby-Velkoobckody — Fischgrosshandlungen. Rychlolicy, továrny - Schnellpressenfabriken. Rychlořezná ocel - Schnelldrehstahl. Rysovadla — Reisszeuge. Rýsovadla, továrny — Reisszeugfabriken. Rytci — Graveure. Rytci a smaltiovníci — Graveure und Emaüleure. Rýže — Reis. Rýže-Velkoobckody - Reisgrosshandlungen. Ryzí ocel - Edelstahl. Sádlo, import - Schmalzimport. Sádra k formování - Gips (für Formplatten).. Sádra Stavební - Gipsbauplatten. Sádrové dlážky-Průmysl — Gipsdielenindustrie. Sádbové figury a zboží —1 Gipsfiguren und -waren. Sádrové závody a obchody — Gipswerke und -handlungen. Sanatoria - Sanatorien. Sandály - Sandalen. Sandály-Továrny - Sandalenfabriken. Sanitní zařízení — Sanitäre Einrichtungen. Sanitní zařizováni — Sanitäre Anlagen. Sardinky — Sardinen. Satba houbová - Champignonbrut. Sázky, podnikatelé — Buchmacher. Šabltoný, litina na - Schablonenguss. šablony-Výrobci — Schablonenerzeuger. Samotka - Schamottesteine. šamotová malta — Schamottemörtel. šamotové zboží — Schamottewaren. Šamotové zboží-Továrný - Schamottewarenfabriken. šamot-Továrny — Schamottefabriken. Šamotový material — Schamotte- (Mörtel-) Material. Šampaňské — Champagner. Šátky a šály-lovárn.y — Tücher- und Schalfabriken. Šatové věšáky-Továrny — Kleiderbügelfabriken. Sečítací stroje — Addiermaschinen. Sedla a jezdecké potřeby-Továrny - Sattel- und Reitzeug fabriken. Sedláři - Satter. Sedláři a řemenáři potřebné zboží - Sattler- und Riemerbedarfsartikel. Sedlářské přípravy — Sattlerzugehör. Sedlářské zboží-Továrny — Sattlerwarenfabriken. Semena, kultury - Samenkulturen. — REGISTER ZUM BRANCHEN-VERZEICHNIS -
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!