Compass. Industrielles Jahrbuch 1930: Jugoslawien, Ungarn. - Page 94

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1930: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen aus Jugoslawien und Ungarn nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
94
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000239-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000239-94
Content
86 Jugoslavien. Tot Anton K., Novisad 247. Tot Josip, česterek 368. Toth Ivan, Požega 491. Toth i Johann, Apatin 497. „Totra“ Bänderfabrik G. m. b. H., Ljubljana 562. Toutenuit Ljudevit, Sečanj 369. Tovama lesnih izdelkov, Jur-klošter 460. Trajkovió Djoša, Skoplje 594. Trajkovid Nikola, Skoplje 594. Trajkovic Pavle, Beograd 204. Trajkovid Sava, Niä 280. Trajkovió Sekula, Prilep 674. Trajkovió Stojan, Tetovo 551. Trajkovid Svetialav K., Beograd 573. .,Trak“ G. m. b. H., Ljubljana 554. Trandafilovič Janečko, Kraguje-vac 488. Transformator Elektrotechnische Fabrik G. m. b. H., Ljubljana 397. Transport A.-G., Subotica 650, Novisad 648. Transport Ges. in. b. H., Split 650. Trappe d. d., Delibašino selo 206, 285, 360, 384, 438. Trappistenklo8ter, Banjaluka 368, 340. „Trata“ Elejttro-WalzmUhle, Skofja Loku 354. Trata, Ges. m. b. H., Trata 379. Tratnik Leopold, Ljubljana 270. Tratnik Urban, Cerklje pri Kranjo 477. Trautmann Hinko, Varaždin599. „Travers“ A.-G., Zagreb 474. Trávnik, städt. Elektrizitätswerk 391. Trávnik Janko, Veliko Mlaóovo 428. Trávnik & Comp. Kaonik 411. „Travunija“ A.- G., Trebinje 651. Trbovlje, Elektrlzitäts-Ges. m. b. H., 391. Trebur Matija, Ljubljana 499. Trebien Jakob, Omoljica 350. Trebitsch Jakob, Stari Beöej 173. Trebitsch Miroslav, Vršac 380. „Trebjesa“ A.-G., Nikäid 286. Treml Franjo, Vukovar 158. Treo A.& Macun M., Ptuj 164- Treo Carolina, Ljubljana 499. Treo Rudolf, Ljubljana 151. Trepca Mines Limited, Beograd 188, Kos. Mitrovica 189. Treppo Leonard, Karlovac 132. Treppo Petar, Zagreb 282. „Treska“ A.-G., Skoplje 449. Trgopromet A.-G., Požega 491- „Trgoäeder“ Handels A. G. Osijek 621. Trgovačka i poljodjelska banka d, d., Rogatica 675. Tribuna F. B. L., Ljubljana 211. Tričkovió Vitomir V., Nis 183. Triester Steinkohlengew., Hrast-nik 189. Trifailer Kohlenwerks - Ges., Ljubljana 190, Hudajama 189, Kočevje 189, Laško 190, Ojstro 191, Rajbeuburg 192, 136, Trbovlje 138, 143, 194, Zagorje 139, 194, Zagreb 200, Zidanimost 143. Trlfkovid Milan, Bijeljina 235, 318. Trifkovld Nikola, Osijek 588. Trifunovid M. Lj., Ing., Beograd 234. Trifunovid & Stepanovid, Sabac 591. „Triglav“, Lederhandels-A.-G., Zagreb 496. „Triglav“, Lebensmittelfabrik A.-G., Šmarea 365, 361. „Triglav“ Mechan. Werkstätte, Tržid 221. „Triglav“, Verkehrs-A.-G., Kranj 645. Trink Alojzij, Ljubljana 462. Trinki Rafael J., Zenica 532. Tripalo Ante qm. Francesco Sinj 567. Tripalo Josip, Imotski 238, 577. Tripkovid Nedeljko, Prokuplje 250. „Triumph“ Auto Ges. m. b. H., Ljubljana 243. „Triumf“ Jugoslavisch - Schweizerische Textil Ges., Spitzer & Comp., Zugreb 608. Trivunac Kodoje Aleksimac 624. Trkulja Dimitrije, Osijek 249. Trkulja Milan, Beograd 573. Trnjer Dampfziegolei auf A ktien, Zagreb 140, Trnje 138. Trukóczy Ubald v., Erben, Ljubljana 307. Trobendol Kohlenbergwerk, Laäko 190. Trobeväek Franz, Vrpolje 429. Trofimov Sergije Ing., Zagreb 330. ; Troger Jože, Mozirjo 489. j l'rojak Brtlder Koprivnica 208. . Trojana, Borgwerksbnuges., Trojana 194. „Trolist“ Ges. m. b. H., Loga-tec 308. Trostler Marcel, Zagreb 433. Trpevié Ivan, Debar 575. Trpkovic Gavrilo, Tetovo 502. Trpkovid Ljubomir J. & Trp-kovid Boško J., Priätina 658- TrSan A., Jesenice 206, 140. Trsar Franz, Vrhnika 481. Trstenjak D., Zlatar 317. Trumpf Nikola, Paäióeva 418. Trupaj Franc, Sevnica 422. Trupej Franz, Šmarje 423. Trupel Béla, Novisad 283. Trupinid J. & Kabiljo L., Sarajevo 468. Tržec u. Co., Zagreb 484. Tscheligi Josef, Maribor 286, 293. Tschinkel L. C., Ribnica 447. Tschinkel Matija & Albert, Grčarice 440. Tubič Boško, Orlovat 350. Tubus A.-G., Brod a. S. 235. TucakovIlija,VelikaKikindal38, 173, Novibeőej 349. Tucovió Vladimir i drug, Doboj 109. Tufegdžid & Jerotic, Šabac 591. Tufo Ahmed, Sarajevo 252. Tufo Brüder, Sarajevo 251. Tufovid Sterije & Co., Skoplje 595. Tuječ Eugen, Ljubljana 397. Tuljemat Nemed Emin M., Skoplje 564. Tmnbácz Ferencz, Subotica 597. „Tungsram“ Soc. anon. Zürich, Zagreb 404. Tunner i Wagner, Beograd 147. 168. Tunners Alois Söhne, Veliki-bečkerek 166. Tuntevió Mihajlo, Ohrid 280. Tuntevid Petar, Ohrid 280. Turad II. J., Maribor 583. Túróid R. Söhne A.-G., Zagreb 433, Beograd 407, Sušuk 426. Túri Jovan, Sombor 253. Turina Ante, Crikvenica 576. Turina Mariján, Ljubija 149. Turina Mario Ing., Martinšica bei Sušák 463. Turina Srecko, Suäak 356. Túrjak Nikola, Zagreb 175, 693. Turk Franjo, Cabar 341, 437. Turk Josip & Rajko, Ljubljana 646. TurkeS Tefik, Debar 575. Tttrkl Jakob, Djakovo 487. Turkovič, Automobil- u. Maschinen - Handels A.-G., Zagreb 268. Turkovid Brüder A.-G., Zagreb 685, 268. Turkovid S., Zagreb 566, 608. Turkovic Sofija, Bedinja 371. Turkovid, Vuókovid & Comp., Žabari 359- Turner & PeSid, Zagreb 608. Turnšek „Garkon“ Zavodnja 317. Turudic & Komp., Beograd 436, Mokra Gora 444, 152, 464. Tus Torno, Bribir-Vinodol 148. Tušek Mija, Zagreb 496. TuSkan S. Nachf., Dubrovnik 576. Tutovió & Comp., Osijek 525, 509. Tuzla-Elektrizitätswerk, Tuzla 391. Tuzlič Ljubomir, Beograd 407. Tvornica mavca družba z o. z., Celje 163. Typographia, Buchdruckerei, Novivrbas 525- Udicki Miloš, Mitrovica 647. „Ugar“, Forstindustrie-A.-G., Turbe 451. Ugljan Bauunternehmen, Ugljau 157- „Ugljen“ Ind. & Bergwerks A.-G., Split 193, TuSnica 194 Ugljevik, staatl. Kohlenbergwerk 194. Ugrenovid Dušan, Banjaluka 618. Ugrinov Zarka, \el. Bečkerek 600. Ugrinovié Tipko, Vevéane 173. Uhren- u. Juwelen-Grofihändler u. Erzeugerverband, Zagreb 689. Uhrl & Comp., Zagreb 608. Uiberall u. Co., Bjelovar 511. Uidl Vratoslav & Sohn, Brod 235. „Ujedinjenje“ Druckerei, Podgorica 526. UjÍaky,Hirschler & Sohn, Dolnja Dúbrava 439. Újvári Adolf, Vel. Bečkerek 138.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!