Compass. Industrielles Jahrbuch 1930: Jugoslawien, Ungarn. - Page 86

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1930: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen aus Jugoslawien und Ungarn nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
86
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000239-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000239-86
Content
78 Jugoslavien. Siblnovic Stevan & Sohn, Knja-ževac 189. Sidanski Brada D., Beograd 436, Šopič 355, 390, 451. ŠidanskiD.Dragutin, Dipl. Ing., Beograd 147. Sicheri Ivan, Dolenjl Logatee, 645. Sicliermann Aladar, Stari Bečej 564. Šid, Städtische Elektrische Zentrale 389. Šidjanski Dimitrije,Beogradl29. Šidjanski Sreten, Sombor 469. „Sidro“ EiBenhandels-A.-Q. Zagreb 267. Sieb- n. Roßhaarwaren Gen. r. G. m. b. H., Stražiäče 617. Siegel & Co. Ges. m. b. H., Ljubljana 582. Siemens A.-G., Jugoslavische, Zagreb 402, Beograd 391, 273, Ljubljana 397, Novisad 399, Sarajevo 399. Siflis Pavle, Subotica 255. Šlfterovld A., Vukovar 222. Sigji A., Pančevo 490. 8i jakovié Bogdan, Prokuplje 480. Sijonovié David leak, Kodane v487. „Sik“ Kappen- u. Hutfabrik, Sarajevo 564. Šikid Gjuro, SuSak 509, 515. Slklmié Djordje. Trebinje 598. Sikinger Petar, Brod 181. Sikora Bogumil, Skopljo 156. „Sila“, Maschinen-Ge8., Zagreb 223. Silberberg Simon, Vellka-Kikinda 495. Silberhorn Adam, Stari Vrbas 157. Silberschein Aleksander, Zagreb 327. Silicium, Ges. m. b. H., Ljubljana 164. Siljkovió S. & Co., Sisak 184. „Silk“ Strumpffabrik A. - G., Zagreb 547. Šlmecki N., Karlovac 578. Simendié Kosta, Sombor 469. Simeonovié Gjorgje J. Inž. i Komp., Beograd 147, 279. Simeonovié Mila, Vlkovija 179. Simounovid Gjorgja, Knzmln 132. Simid Aleksandar, Tetovo 470. Simid Alexander V. pregje Aleksa Popovid & Co., Skoplje 649. Sirnic Arandjel, Stragari 219. Simid ArBenije, Mladenovae584. Simid Bojovid & Naumovid, Beograd 180. Šimié Gj., Brod a. S. 163. Simid Gjuro, Zagreb 161. Sirnic Josip, Maglaj 151. Simid J. & D. Ant.é, Tuzla 379. Simid Lazar N., Niä 183. Sliuid Ljubomir R., Teslic 597. Šimid Mateja, Tetovo 598. Simid Mita, Virovitica 258. Sirnic Paja Z., Palanka Smeder 634. Simic Rista & Torna L., Oraho-vica 215. Simid Savo H., Tetovo 470. Simid Stanislav B. Žagubical86. Simic Stevan, Caribrod 458. Simid Stevan Ž., Rakovica 352. Simid Uroä i kompanija, Kra-gujevao 630. Simid & Markovid, Beograd 572. Simid Vitomir & Komp., Beograd 572. Simkó Mihály jun., Ruskí Krstur 420. Simon Josif, Beograd 318. Simon & Ružinski, Zagreb 161. Simonid Vincenz, Mesto Sv. Urban 283. Šimonji Ivan & Co., Zagreb 474. Simonovid Milodar S. i Comp., Šabac 501. Simovid Mltar S. & Söhne, Zabrežje-Obrenovac 453, 359. Simovid & Jovovid, Kragujevac 579. Simunec, Gregor & Miletid, Zagreb 161. Sindid Gebr., Supetar-S.Pietro 296. „Sindag“ A.-G., Zagreb 403. Singer Adolf & Hugo, Naäice 245. Singer Albert & Sohn, Kutioa 240. Singer Dane & Co., Zagreb 517. Singer Dragutin, Prelog 491. Singer Irma, BadkaTopola 339. Singer Jakob, Osijek 418. Singer Julius & Co., Sarajevo 322. Singer Ljudevit Ing., Zagreb 267, 175. Singer Mor & Sohn, Velika-Kikinda 296. Singer Nähmaschinen A. - G., Zagreb 267. Singer Pavao, Osijek 215. Singer Regina, Zagreb 474. Singer & Altmann,Bjelovar 333. Singer & Rosenberg, Zagreb 653, Koprivnica 645. Sinigoj Ignac, Ljutomer 478. Sinj Elektrizitätswerk Ges. m. b. H., Sinj 389. Sinjer Molkereigen., Sinj 369. Sinko Karl, Skakovci 378. Šinkovec Anton, Komm.-Ges., Grosuplje 562. Šinkovec B., Kranj 319. Šinkovec J., Kamnik 577. Šipon Karl Šôhne, Subotica 470. Sipos Aleksander, Subotica 173. Sips Anton, Banja-Luka 201. Sirader Kalkwerke A.-G., Zagreb 140, Siraö 137. Sirak Johann, Maribor 212. Sire Fr., Kranj 630. Sire Rant d. z. o. z., Kranj 374. Sirotkin D., A.-G., Novivrbas 350. Sirotkin D. W., Beograd 203. Sirotkin & Andrejev, Beograd 233. Sirteš Franja, Novisad 375. Sisak, Städt. Elektrizitätswerk 389. Sisaker Bierbrauerei A.-G., Sisak 286. „Siscia“ Feinlederfbk. A.-G., Sisak 480, Zagreb 481. Šišica Mujaga Söhne, Vares452. SiSka Ivan, Ljubljana 443, 462, Gorjanci 440. Sisojevid Paja, Sr. Mitrovica 156. ,,Sit“ Ges. m. b. H., Split 172. Sitar & Svetek, Ljubljana 278. Sitniea A., Kozarac 630. „Siva“, Bürstenfabrik, Osijek 615- Sivjakov Petar, Velika Buko-vica 427. Sjenicki Millvoje J., Radujevac-Prabovo 648. Skabemó A. & E., Ljubljana 582. Škaberna Dragan, Zagreb 4S3. Škafar Franc, Ljubljana 462. Skalar P., Ljubljana 210. Skala Hinko, Brežice 437. Skala Karl, Kamnik 577. Skalovid Stevan, Skoplje 172. Skansi Brüder & Jerid, Sumartin 638. Skaperda’s Nikola Söhne, „ Skoplje 422, 172. Skare Ante, Split 424. Škarica Mido, Sarajevo 155* Skarica Sredko, Podgradje 153. Skasa Franz, Velenje 452, 427, 392, 357. Skasa Ivan, Velenje 357. Skeledžid Mita, Stari Futog 596. Skendorovid Sali Tetovo 221. Skendrovid Viktor, Zagreb 282. Škerl & Batistid, Zagreb 382. S. K. F. Erzeugnisse, A.-G. für den Vertrieb von, Zagreb 258, Beograd 228. Skibar Andreas, Zvornik 162. Škiljan Mate, Crikveniea 148. Skoberne Pavel, Celje 372. Skocajid Djordjo, Blagaj 573. Skodreanu Cira D., Skoplje 594. Škof Anton, Ljubljana 582. Škofid J., Vrpolje 429. Škofja-Loka, Elektrizitätswerk1, 389. Skok Anton, Domžale 409, 384, 439. Skokié i drug, Bijeljina 573. Školný Vladimir, Dubrovnik 181. Skopal Filip, Ruma 171. Skopal, Juridid & Batušic, Zagreb 161, Jesenice na Do-leujskem 189. Škopek Eduard, Ljubljana 275. Skopljanovid Ahmet, Zvornik 609. Skoplje, Handelskammer 690. Skopljer Exportbank, Skoplje 677. Škrabar Alojz, Domžale 562. Skrabl Felix, Maribor 583. ŠkrbecFranjo, Ljubljana 414. Skulié Acim, Šabac 377. Skušek Fran, Maribor 557. Sládek Franjo, Vräac 565. Sládek Stevan jun., Vráac 472. Sladenkovié Milenko, Beograd 520. Sladkogorska tovarna lepenke in papírja d. z o. z., Maribor 506, 512 I, Sladkí vrh 506, Zagreb 506. „Sladkor“, Ges. m. b. H., Ljubljana 613. Sladoljev M. Ing. &Co., Zagreb 161, 693. Sladovld D. Sisak 593.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!