Compass. Industrielles Jahrbuch 1930: Jugoslawien, Ungarn. - Page 77

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1930: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen aus Jugoslawien und Ungarn nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
77
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000239-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000239-77
Content
Inhaltsverzeichnis. 69 Pick Vladimír u. Beck, Zagreb 496. Pickel C., Maribor 141, 164. Pičmann Lovro, Ljubljana 280. Pidulin Ivan, Križe 499. „Pierette“ A.-6., Novi Sad 613. Pierre Janos, Vel. Bedkerek 567. Pijade Brüder R., Beograd 543. Pijevid Josip, Split 469. Pijukovid Draginja, Beograd Ő19. Pilaš Filip, Blaškovida-Grižane 147. Piličovié Ramudo, Debar 206. Piliä Aleksander, Ada 227. Pilischer Geza, Subotica 425. Pilier Stjepan A.-G., Osijek 361. l’iller & Comp., Komm.-Ges., Sombor 253. Pillišer & Staniäid, Novisad 525. Pilriy Dušan, Zagreb 266. „Pilot“ A.-G., Zagreb 179, 167. Pilzeli Jakov & August Brüder, Skoplje 156. Pine Konrad, Indjija 131, 291. Pintara S. Nachf., Lökve 443. l’intar Anton, Beograd 233. Pinter & Lenard, Maribor 214. Pinto Bernardo, Sarajevo 613. Pinto David, Sarajevo 492. Pinto J., Sarajevo 252. Pinto M., Sarajevo 545- Pinto Mano Leon, Sarajevo 593. Pintz Franjo, Ruma 500. „Pionier“ A.-G., Beograd 146. -Pionir“ Erste Beograder Ziegel-industrie, Beograd 129. Pipan & Cie., Ges. m. b. H., Ljubljana 320. Pipirkovic Brüder, Söhne, Skoplje 368. Pira A.-G., Zagreb 326, 266, 199. Piro Andrej, Kakek 419. Plrc Simon, Kropa 208. Plrch Carl, Maribor 212. Piretrin A.-G. f. chemische Industrie, Zagreb 315. Piri Ing. i Pelzer, Osijek 153. Pirich Josip, Svetl Lenart 489, 481, Ptuj 451. Pirich Josip, Maribor 480. Pirich Paul, Ptuj 480, 491. Pirnitzer Vilmos, Subotica 569. „Pirolit“ Dachpappe u. Teerindustrie A.-G., Novisad 337. Pirot, ElektriziLäts- u. Industriegesellschaft 388. Piroter Escompte-Bank, Plrot 674. — Handels & Gewerbebank, Pirot 674. — Krei8sparkassa, Pirot 674. PirS Mika, Kamnik 411. Piruževic Mile, Ohrid 490. Piry Michael & Söhne, Apatin, 129, 405. „Pisanica“A.-G., Karlovac 630. Pisarenka D. St., Donji Vakuf 439. Pišdanee Just, Ljubljana 616. Pisker Geza, Novisad 586. Pisker Josip, Zemun 328. Pisker Josip & Comp., Novisad 321. Pitomada-Creänjevicaer Kohlen, werke A. - G., Zagreb 195, Pitomada 191. Piukovid & Comp., Subotica 255. Piussi Pietro, Bled-Redica 407. „Piv“ Strumpffabrik A.-G., Beograd 543. Pivljakovic & Ko., Maribor 647. Pizent Brüder, Ravna Gora 467. Pizurica Radomir J., Niä 152. Pjevač Miloš J., Gospió 576. Planináek E., Zagreb 277. Planojevió JevremP., Uäce 451. „Plasa“, gewerbliche Spengler Gen., Zagreb 282. Platzer And., Maribor 513. Platzner Emil, Zagreb 433. Platzner Lavoslav, Osijek 466. Plausteiner Alojs, Sv. Jurij ob južui železnici 198. Plavšid Aleksandar, Š aj kaš ki Sv. Ivan 353. Pluáié Kosta, Sombor 595. Plazzeriano Emil, Osijek 135. Plazzeriano Franjo, Osijek 135. Pleesz Heinrich, Novivrbas 625. Plein Josip, Brod n. S. 511. Pleitz Fr. Pavle, Komm.-Ges., Vel. Bedkerek 530. Plemld Viktor, Zagreb 225. PleSo A., Lokve 443. PleSe Antun, Lokve 414. Pleše Ivan & Comp., Lokve 443. Pleše Jakov &Sohn Ivan, Lokve 443. Plese T. A. Josip, Jajce 411. PleSko Josip, Ljubljana 210. Plesnlk Gregor, Soldava 423. Pleti Rókns, Subotica 265. Plevdak & Komp., Dobovec 163. Plevnik Zvonimir. Virovitica 530, 533. Plichta i Dieners, Vel.-Bedkerek 222. Plitvicer Seen A.-G., Zagreb 433. Pločió BorÍ6av J., Gola Glava 206. Ploskid & Osmanovid, Sarajevo 251. „Plumbum“ Metallverhlittungs-u. Chemische Industrie A.-G., SuSak 312, 193. Pluvius A.-G., Bakar 554, 694. Poberaj J. V., Ptuj 322. Podbrožnik-Tevž., Beograd 435, 406. Podgaj8ki Vjenceslav, Varaždin 221. Podgorica, Elektr. Zentrale 388. Podgornik Srecko, Zagreb 266. PodgorSek Franz, Vir-Dob 481. Podhorsky Stjepan, Zagreb 161. Podhraški S. & Co., Zagreb 161. Podkrajšek Jos., Ljubljana 581. Podllessnig A., Maribor 513, 508. Podlipnik Franz, Maribor 415. Podlož-Hrastovec, Kohlenges, m. b. H., Poljdane 191. Podmenik & Comp., Osijek 376. Podpedan Ant., Ljubno 300. „Podravina“ A.-G., Doluji Miholjac 130, 288. Podrijaner Bergwerke, Krupanj 190. PodrugMate, Prisoje-Dimo 352. Podvinec A. 1 drug, Zagreb 277. Podvinec Aleks, Karlovac 478. Podvinec Ivan, Novi Sad 490. „Podvis“ Bergwerk, Oresaž 191. Podžepac Brüder, Sarajevo 550. Pogadar Franc, Vrbnje 429. Pogadnik A., Ruše 216. 389. Podgadnik Albin, Stražišce 528. Pogadnik Anton, Podnart 446. Pogadnik Fran, Ljubljana 631. Pogadnik J., Ljubljana 414. Pogadnik & Fister, Poduart 446. Pogorelc Josip & Sohn, Zagreb 552. „Pokluka“ Ges. m. b. H., Bled 407. Pokovid Anton, Dubrovnik 629. „Pokret“ K. G., Beograd 395, 146, 233. Pol Jovan, Erdevik 344. Poladek Jakov, Senta 252. I’olacb M., Ljubljana 557. Polak Artur, Palid 351. Polak E., K.-Ges., Sušák 356. Polak Filip & Sohn, Crna Bara 408. Polak Ignjat ml., Senta 492. Polak Viljem, Senta 422. Polanc Anton, Radede 352. Polanzer Edo, Karlovac 487. Polatschek Richard, Velika-kikinda 323. Poldi-čelik, M. Jarc, Maribor 243. Polenakovid Nikola M., Skoplje 614. Polenakovid Petar, Gostivar238. Polenakovid Petar & Brüder, Skoplje 253. Polgar A. & Comp. Komm.-Ges., Beograd 233. Polid & Mumie, Zagreb 266. Poličky F., A. G. Zagreb 496. Polih & Varga, Kula 208. Polikemika Komm.-Ges., Zagreb 326. „Politika“ A.-G. Druckerei, Beograd 519. Poljane, Elektridna strojná družba reg. z. z. o. z. 399. -Poljanica“ A.-G., Beograd 188. Poljokan A., Zagreb 566. Poljokan Isak & Söhne, Banjaluka 569. Poljokan Moise A., Zagreb 517. Poljokan Rafael A., Banjaluka 569. Poljokan & Romano, Sarajevo 593. Poliak Bela, Zagreb 266. Poliak Béla Nackfg., Zagreb 266. Poliak Bernhard, Varaždin 271. Poliak Carl A.-G., Ljubljana 478, 483, Kranj 478, Vrhuika 481. Poliak E., Varaždin 427. Poliak Ernst, Bjelovar 566. Poliak F., Beograd 627. Poliak L, Bjelovar 168. Poliak Ignaz, Daruvar 1£9. Poliak Ivan, Kamnik 477. Poliak Jakob, Varaždin 599. Poliak Josip (Handelsvertretung) Zagreb 606. Poliak Josip, „Kavalir“, Zagreb 606. Poliak Ladislav, Jastrebarsko 131. Poliak Ladislav, Zagreb 547.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!